9 augusta, 2022Slovenská komora exekútorov vyzvala ministra zdravotníctva, aby upustil od návrhu vymáhania pohľadávok zdravotnými poisťovňami

Slovenská komora exekútorov vyzvala listom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby upustil od svojho legislatívneho návrhu vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia samotnými zdravotnými poisťovňami.  Ak by si zdravotné poisťovne samy vymáhali svoje pohľadávky voči neplatičom, malo by to vážny a negatívny dopad na pacientov, daňových poplatníkov i vymožiteľnosť práva na Slovensku.

„Zavedenie právomoci zdravotných poisťovní vymáhať dlhy v ich vlastnej réžii prinesie výrazné zníženie vymožiteľnosti týchto pohľadávok. Poisťovne zaťaží nákladmi na vytvorenie špecializovaných oddelení, na ktoré sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci občania Slovenskej republiky svojimi povinnými zdravotnými odvodmi. Výsledkom bude, že na neplatičov zdravotného poistenia sa budú vo vyššej miere skladať tí, ktorí si ho riadne platia, uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Novela však zásadne sťaží život aj samotným neplatičom, pretože celý proces nebude pod kontrolou nezávislého súdu. „Poisťovňa, teda jedna a tá istá inštitúcia, bude vydávať rozhodnutia, určovať ich vymoženie a zároveň bude odvolacím orgánom. Úradník v jednej miestnosti rozhodne o zrážkach zo mzdy dlžníka a úradník v druhej miestnosti zamietne jeho odvolanie. Namiesto nezávislého súdu bude o takých citlivých záležitostiach, ako je vymáhanie pohľadávky, rozhodovať neštátny súkromný subjekt. Ten zároveň získa prístup k citlivým informáciám dlžníka, ako sú napríklad jeho bankové účty. Dlžník pritom nebude mať právnu ochranu, ktorú mu dnes poskytuje Exekučný poriadok, napríklad právo na splátky dlhu alebo právo na odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov,“ upozornil Miroslav Paller.

Ministerstvo zdravotníctva si v predloženom návrhu zákona bez akýchkoľvek dát sľubuje zvýšenie vymožiteľnosti pohľadávok. „Štatistiky Slovenskej komory exekútorov jasne hovoria, že vymožiteľnosť pohľadávok zdravotných poisťovní súdnymi exekútormi je viac ako 60 percent. Ministerstvo si pritom ako cieľ určuje 43 percent, čo znamená zníženie vymožiteľnosti o tretinu. Na túto stratu vo verejných financiách sa v konečnom dôsledku poskladajú všetci daňoví poplatníci, teda najmä tí, ktorí si svoje povinnosti voči štátu poctivo plnia,“ zdôraznil Miroslav Paller.

Návrh novely zákona 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jeho súčasťou je aj zavedenie právomoci pre zdravotné poisťovne, aby vymáhali pohľadávky od neplatičov poistného vo vlastnej réžii.