15 júla, 2015Staré auto mi zablokoval exekútor

Dobrý deň, moje dvadsaťročné auto mi ešte dávnejšie zablokoval exekútor. Auto je nepojazdné, prakticky bez hodnoty. Policajti mi ho nechcú vyradiť z evidencie z dôvodu exekúcie. Čo mám spraviť?

Určite v prvom rade kontaktujte súdneho exekútora, ktorý exekúciu vedie. Jedným zo zákonných obmedzení, ktoré sa vzťahujú na povinného, je zákaz nakladania s vlastným majetkom bez súhlasu exekútora. Nie je pritom dôležité, či je auto pojazdné alebo nie. Ak je vozidlo blokované v evidencii vozidiel, polícia evidenčný úkon nevykoná.