19 novembra, 2013Udelenie nefinančnej sankcie televízii Markíza za odvysielanie príspevku o súdnych exekútoroch

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 19.11.2013 rozhodla o udelení nefinančnej sankcie televízii Markíza – povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona o vysielaní a retransmisii. Upozornenie na porušenie zákona rada udelila televízii Markíza – Slovakia spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) za porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Markíza v Televíznych novinách dňa 4.apríla 2013 odvysielala príspevok Obrovské peniaze na zlých účtoch a v programe Nočné Televízne noviny príspevok Obrovské peniaze (No na zlých účtoch). Oba neposkytli priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkovali argumenty dotknutej strany – zástupcovi exekútorského stavu a Slovenskej komory exekútorov.
Čítať ďalej