Zaniknuté exekútorské úrady

Súdny exekútor Zánik ExÚ podľa § 16 ods. 1 písm. a) dňom Náhradník Poznámky