Zoznam exekútorov


A Á B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P R Ŕ S Š T Ť Q U Ú V W X Y Z Ž

Filtrované podľa Ď (Vypnúť filter)

Meno Detaily exekútora
JUDr. Ďorďovič Ladislav IČO: 34056475
Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín
Tel.: 032/7442153
Fax: 032 7442153
E-mail: l.dordovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 32

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0614698001/5600 IBAN: SK06 5600 0000 0006 1469 8001
Číslo účtu: 0270443645/0900 IBAN: SK82 0900 0000 0002 7044 3645
Číslo účtu: / IBAN: SK69 0900 0000 0051 2987 4510

Koncipienti:
JUDr. Knézlová Monika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

JUDr. Ďorďovič Ladislav ml. IČO: 36130681
Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín
Tel.: 032 7446611
Fax: 032 7442153
E-mail: ladislav.dordovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 239

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 9210124002/5600 IBAN: SK05 5600 0000 0092 1012 4002
Číslo účtu: 5037422007/0900 IBAN: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Číslo účtu: / IBAN: SK50 0900 0000 0051 2987 8538

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav

JUDr. Ďuráková Natália IČO: 37865811
Adresa: Bernolákova 1546/32, 95501 Topoľčany
Tel.: 038/5392680
Fax: +421 38/ 5367620
E-mail: natalia.durakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 342

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2756154551/0200 IBAN: SK27 0200 0000 0027 5615 4551

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Holík Pavol

JUDr. Ďurica Jozef IČO: 37822314
Adresa: Borovianska cesta 2564/17, 96001 Zvolen
Tel.: 045/532 52 39
Fax: 045/540 12 89
E-mail: jozef.durica@ske.sk

Evidenčné číslo: 359

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4768586/5200 IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586
Číslo účtu: 5042740034/0900 IBAN: SK02 0900 0000 0050 4274 0034
Číslo účtu: 6752102015/1111 IBAN: SK11 1111 0000 0067 5210 2015
Číslo účtu: 4008079348/7500 IBAN: SK26 7500 0000 0040 0807 9348

Koncipienti:
JUDr. Ing. Lupták Andrej
Mgr. Ďurica Peter

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kohút Peter

JUDr. Ďuricová Lucia IČO: 40758290
Adresa: Nám. Slobody 59, 02201 Čadca
Tel.: 0948 126 990, 0902 555 602
Fax: -
E-mail: lucia.duricova@ske.sk

Evidenčné číslo: 349

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 148818001/5600 IBAN: SK20 5600 0000 0001 4881 8001
Číslo účtu: / IBAN: SK28 0900 0000 0051 2784 1643
Číslo účtu: 5031719387/0900 IBAN: SK77 0900 0000 0050 3171 9387
Číslo účtu: /0900 IBAN: SK76 0900 0000 0000 5200 9162
Číslo účtu: /1100 IBAN: SK64 1100 0000 0026 2850 0114

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Janík Bernard