Zoznam dražobných vyhlášok

Číslo exekučného konania Typ záznamu Dátum a čas konania dražby Exekútor Dátum odoslania dražobnej vyhlášky do OV Umiestnenie nehnuteľnosti
12Ex 38/2018 Dražba nehnuteľnosti 23.07.2018 10:00 JUDr. Brožina Michal 03.07.2018 Lackovce
192/2012 Dražba nehnuteľnosti 24.07.2018 10:00 JUDr. Tutko Róbert 15.06.2018 Brodzany
107/2016 Dražba nehnuteľnosti 24.07.2018 11:00 JUDr. Tutko Róbert 15.06.2018 Rimavské Janovce
107/2016 Dražba nehnuteľnosti 24.07.2018 11:00 JUDr. Tutko Róbert 15.06.2018 Rimavská Sobota
107/2016 Dražba nehnuteľnosti 24.07.2018 11:00 JUDr. Tutko Róbert 15.06.2018 Rimavská Sobota
107/2016 Dražba nehnuteľnosti 24.07.2018 11:00 JUDr. Tutko Róbert 15.06.2018 Gemerček
Ex 1382/2015 Dražba nehnuteľnosti 25.07.2018 09:00 JUDr. Nestor Ivan 06.06.2018 Ružomberok
663/2015 Dražba nehnuteľnosti 25.07.2018 09:00 JUDr. Sokol Ján 11.06.2018 Kosihy nad Ipľom
Ex 1382/2015 Zrušenie dražby 25.07.2018 09:00 JUDr. Nestor Ivan 02.07.2018
EX 1445/16 Dražba nehnuteľnosti 25.07.2018 10:00 Mgr. Janík Bernard 22.05.2018 Levice
Ex 91/2016 Dražba nehnuteľnosti 25.07.2018 10:00 JUDr. Ádám Atila 20.06.2018 Košice - Šaca
255/2017 Dražba nehnuteľnosti 25.07.2018 10:30 JUDr. Sokol Ján 11.06.2018 Košice Sever
EX 1567/2016 Dražba nehnuteľnosti 26.07.2018 09:00 JUDr. Kubát Bohumil 14.06.2018 Santovka
EX 535/2016 Dražba nehnuteľnosti 26.07.2018 10:00 JUDr. Šupa Miroslav 19.06.2018 Bojná
EX 535/2016 Dražba nehnuteľnosti 26.07.2018 10:00 JUDr. Šupa Miroslav 19.06.2018 Nitra
EX 1567/2016 Dražba nehnuteľnosti 26.07.2018 11:00 JUDr. Kubát Bohumil 14.06.2018 Santovka
EX 371/10 Dražba nehnuteľnosti 30.07.2018 11:00 JUDr. Martišík Jozef 19.06.2018 Stará Ľubovňa
EX 6/2017 Dražba nehnuteľnosti 31.07.2018 10:00 Ing.JUDr. Hrebík Štefan 21.06.2018 Malacky
EX 52/2016 Dražba nehnuteľnosti 31.07.2018 14:00 Ing.JUDr. Hrebík Štefan 21.06.2018 BA-M.Č. Staré Mesto
EX 276/2010 Dražba nehnuteľnosti 01.08.2018 09:00 JUDr. Jurina Marián 25.06.2018 Lučenec
EX 108/2016 Dražba nehnuteľnosti 01.08.2018 10:00 JUDr. Kohút Peter 08.06.2018 Čierny Balog
EX 2029/13 Dražba nehnuteľnosti 06.08.2018 10:00 JUDr. Božíková Ághová Barbora 20.06.2018 Pukanec
EX 1418/2010 Dražba nehnuteľnosti 06.08.2018 12:00 JUDr. Božíková Ághová Barbora 25.06.2018 Žilina
EX 2960/12 Dražba nehnuteľnosti 07.08.2018 11:00 JUDr. Božíková Ághová Barbora 20.06.2018 Belina
2454/15 Dražba nehnuteľnosti 08.08.2018 10:00 JUDr. Stano Peter 26.06.2018 Okoč
EX 2062/2011 Dražba nehnuteľnosti 08.08.2018 10:00 JUDr. Ondáš Ján 28.06.2018 Kalnište
EX 2062/2011 Dražba nehnuteľnosti 08.08.2018 10:00 JUDr. Ondáš Ján 28.06.2018 Kalnište
168/18 Dražba nehnuteľnosti 09.08.2018 10:00 JUDr. Stano Peter 29.06.2018 Smolinské
1324/09 Dražba nehnuteľnosti 09.08.2018 11:00 JUDr. Urbánek Peter 25.06.2018 Veľké Úľany
EX22/2017-50 Dražba nehnuteľnosti 10.08.2018 10:00 JUDr. Karas Jozef 02.07.2018 Ulič
EX 908/2006 Dražba nehnuteľnosti 13.08.2018 10:00 JUDr. Hodermarský Peter 06.07.2018 Brežany
Ex 1679/17 Dražba hnuteľného majetku 14.08.2018 08:00 JUDr. Hermanovský Martin 04.07.2018
Ex 1680/17 Dražba hnuteľného majetku 14.08.2018 09:00 JUDr. Hermanovský Martin 04.07.2018
Ex 203/12 Dražba nehnuteľnosti 14.08.2018 10:00 JUDr. Kliniec Vladimír 16.07.2018 Slatinka nad Bebravou
EX 139/2014 Dražba nehnuteľnosti 15.08.2018 10:00 JUDr. Kužmová Marta 26.06.2018 Dubnica nad Váhom
EX 1273/07 Dražba nehnuteľnosti 20.08.2018 09:00 JUDr. Tóth Erik 13.07.2018 Iža
EX 572/07 Dražba nehnuteľnosti 21.08.2018 10:00 JUDr. Kohút Peter 03.07.2018 Slovenská Ľupča
399Ex1136/17 Dražba nehnuteľnosti 22.08.2018 09:00 JUDr. Špička Jaroslav 03.07.2018 Víťaz
EX 2266/2016 Dražba nehnuteľnosti 22.08.2018 10:00 JUDr. Ondáš Ján 13.07.2018 KOŠICE - ZÁPAD
Ex748/12 Dražba nehnuteľnosti 22.08.2018 11:00 JUDr. Popiková Mária 13.06.2018 Sečovce
EX 2221/2015 Dražba nehnuteľnosti 23.08.2018 10:00 JUDr. Rišian Jozef 09.07.2018 Žilina
EX 1617/13 Dražba nehnuteľnosti 28.08.2018 09:00 Mgr. Janík Bernard 19.07.2018 Žilina
EX 3305/2012 Dražba nehnuteľnosti 28.08.2018 09:30 Mgr. Deák Jozef 12.07.2018 Ružomberok
328/2012 Dražba nehnuteľnosti 28.08.2018 11:00 JUDr. Tutko Róbert 19.07.2018 Stredné Plachtince
3492/2011 Dražba nehnuteľnosti 03.09.2018 08:00 JUDr. Ing. Štorek Jozef 02.07.2018 Matúškovo
EX-54/2017 Dražba nehnuteľnosti 05.09.2018 10:00 JUDr. Ďorďovič Ladislav ml. 08.06.2018 Senica
358Ex 51/17 Dražba nehnuteľnosti 05.09.2018 10:00 JUDr. Rácik Juraj 18.07.2018 Macov
EX 33/15 Dražba nehnuteľnosti 05.09.2018 10:00 JUDr. Kroupa Marcel 06.07.2018 Košariská
Ex 194/2013 Dražba nehnuteľnosti 06.09.2018 10:00 Mgr. Zummerová Marcela 28.06.2018 Slavošovce
EX 810/2017 Dražba nehnuteľnosti 11.09.2018 10:00 Mgr. Janík Bernard 19.07.2018 Vrícko
EX 19425/2016 Dražba nehnuteľnosti 11.09.2018 10:30 Mgr. Deák Jozef 03.07.2018 Hronovce
EX 59/2016 Dražba nehnuteľnosti 17.09.2018 11:00 JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana 25.06.2018 Zlatná na Ostrove
39EX 15/18 Dražba nehnuteľnosti 19.09.2018 10:00 JUDr. Franek Ján 13.06.2018 Rosina
EX-920/2013 Dražba nehnuteľnosti 19.09.2018 10:45 JUDr. Ďorďovič Ladislav ml. 14.06.2018 Krajné