Prezídium:

Prezident:           JUDr. Ing. Miroslav Paller
Viceprezident:   JUDr. Branislav Plško

Členovia:

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.
JUDr. Stanislava Kolesárová
JUDr. Mária Krasňanová
JUDr. Viera Kučerová
JUDr. René Matuška
JUDr. Boris Sobolovský

za MS SR:
JUDr. Martin Majerský
Mgr. Zuzana Tvrdá


Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Boris Gerbery

Zloženie disciplinárnych senátov:

  1. Mráz Jaroslav JUDr., Janec Marián Mgr., Dulina Rudolf JUDr.
  2. Janec Marián Mgr., Ďurica Jozef JUDr., Mráz Jaroslav JUDr.
  3. Šajánková Eva JUDr., Gerbery Boris JUDr., Ďurica Jozef JUDr.
  4. Palša Igor Mgr., Varga Ivan JUDr., Hermanovský Martin JUDr.
  5. Varga Ivan JUDr., Šajánková Eva JUDr., Palša Igor Mgr.
  6. Gerbery Boris JUDr., Janík Bernard Mgr., Laifer Stanislav JUDr.
  7. Ďurica Jozef JUDr., Mráz Jaroslav JUDr., Šajánková Eva JUDr.
  8. Laifer Stanislav JUDr., Dulina Rudolf JUDr., Gerbery Boris JUDr.
  9. Hermanovský Martin JUDr., Varga Ivan JUDr., Palša Igor Mgr.

Revízna komisia

Predseda: Ing. JUDr. Zuzana Dobrodenková, PhD.

Členovia:
JUDr. Mário Mičák
JUDr. Ivona Babušková
JUDr. Rudolf Varga
Mgr. Marián Kráľ


Vzdelávacia komisia

Predseda: JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.

Členovia:
PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD.
Mgr. Helena Kríková
Mgr. Martin Petruška
JUDr. Andrea Prudká


Kancelária SKE

Tajomník: Mgr. Peter Haršányi

Asistent:
Mgr. Ľudmila Kmeťová

Kontrolór:
JUDr. Denisa Martišková
Alena Petrášová
Mgr. Katarína Antolová

Ekonóm: Ing. Anna Ambrusová

Poverený člen Prezídia SKE pre styk s médiami: JUDr. Stanislava Kolesárová