Prezídium:

Prezident:           JUDr. Ing. Miroslav Paller
Viceprezident:   JUDr. Branislav Plško

Členovia:

JUDr. Stanislava Kolesárová
Mgr. Marián Kráľ
JUDr. Mária Krasňanová
JUDr. René Matuška
JUDr. Adriana Steinerová
JUDr. Peter Stodola, PhD.
JUDr. Mgr. Dana Šovčíková

za MS SR:
Mgr. Zuzana Tvrdá


Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Boris Gerbery

Zloženie disciplinárnych senátov:

  1. Mráz Jaroslav JUDr., Janec Marián Mgr., Palša Igor Mgr.
  2. Janec Marián Mgr., Ďurica Jozef JUDr., Mráz Jaroslav JUDr.
  3. Šajánková Eva JUDr., Gerbery Boris JUDr., Ďurica Jozef JUDr.
  4. Palša Igor Mgr., Janik Bernard Mgr., Hermanovský Martin JUDr.
  5. Janik Bernard Mgr., Šajánková Eva JUDr., Palša Igor Mgr.
  6. Gerbery Boris JUDr., Radzo František, Laifer Stanislav JUDr.
  7. Ďurica Jozef JUDr., Mráz Jaroslav JUDr., Šajánková Eva JUDr.
  8. Laifer Stanislav JUDr., Janik Bernard Mgr., Gerbery Boris JUDr.
  9. Hermanovský Martin JUDr., Janik Bernard Mgr., Palša Igor Mgr.

Revízna komisia

Predseda: Ing. JUDr. Zuzana Dobrodenková, PhD.

Členovia:
JUDr. Ivona Babušková
Mgr. Martin Kostka
JUDr. Mário Mičák
JUDr. Rudolf Varga


Vzdelávacia komisia

Predseda: doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Členovia:
PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD.
Mgr. Helena Kríková
JUDr. Peter Kliment
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD.


Kancelária SKE

Tajomník: Mgr. Peter Haršányi

Asistent:
Mgr. Ľudmila Kmeťová

Kontrolór:
JUDr. Denisa Martišková
Alena Petrášová
Mgr. Katarína Antolová

Ekonóm: Ing. Anna Rothová

Poverený člen Prezídia SKE pre styk s médiami: JUDr. Stanislava Kolesárová