Prezídium:

Prezident:           JUDr. Ing. Miroslav Paller
Viceprezident:   JUDr. Branislav Plško

Členovia:

JUDr. Boris Gerbery
Mgr. Marián Janec
Mgr. Marián Kráľ
JUDr. Mária Krasňanová
Mgr. Martin Petruška
JUDr. Peter Stodola, PhD.
JUDr. Mgr. Dana Šovčíková
JUDr. Stanislava Kolesárová
Mgr. Pavol Gašpar – člen za MS SR
JUDr. Vanesa Štrbjanová – člen za MS SR


Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Jaroslav Mráz

Členovia disciplinárnej komisie SKE:
Augustín Jozef JUDr. PhD.
Dlhopolcová (pôvodne Birková) Michala JUDr.
Janík Bernard Mgr.
Kostka Martin Mgr.
Liščák Lukáš JUDr.
Markovič Vojtech JUDr. PhD.
Píry Martin JUDr.
Radzo František
Thomka Martin Mgr.


Revízna komisia

Predseda: Ing. JUDr. Zuzana Dobrodenková, PhD.

Členovia:
JUDr. Iveta Ailerová
JUDr. Ivona Babušková
JUDr. Mário Mičák
JUDr. Rudolf Varga


Vzdelávacia komisia

Predseda: doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.

Členovia:
JUDr. Peter Kliment
Mgr. Helena Kríková
JUDr. Jana Plšková
PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD.


Kancelária SKE

Tajomník: Mgr. Peter Haršányi

Asistent:
Mgr. Ľudmila Kmeťová

Kontrolór:
JUDr. Denisa Martišková
Alena Petrášová
Mgr. Katarína Antolová

Ekonóm: Ing. Anna Rothová

Poverený člen Prezídia SKE pre styk s médiami: JUDr. Stanislava Kolesárová