Prezídium:

Prezident:           JUDr. Ing. Miroslav Paller
Viceprezident:   JUDr. Branislav Plško

Členovia:

JUDr. Jozef Ďurica
JUDr. Boris Gerbery
JUDr. Stanislava Kolesárová
Mgr. Marián Kráľ
Mgr. Martin Petruška
JUDr. Peter Stodola, PhD.
JUDr. Mgr. Dana Šovčíková


Disciplinárna komisia

Predseda: JUDr. Jaroslav Mráz

Členovia disciplinárnej komisie SKE:
Augustín Jozef JUDr. PhD.
Dlhopolcová (pôvodne Birková) Michala JUDr.
Janík Bernard Mgr.
Kostka Martin Mgr.
Liščák Lukáš JUDr.
Markovič Vojtech JUDr. PhD.
Píry Martin JUDr.
Radzo František
Thomka Martin Mgr.


Revízna komisia

Predseda: Ing. JUDr. Zuzana Dobrodenková, PhD.

Členovia:
JUDr. Iveta Ailerová
JUDr. Ivona Babušková
JUDr. Mário Mičák
JUDr. Rudolf Varga


Vzdelávacia komisia

Predseda: doc. JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

Členovia:
PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský, PhD.
Mgr. Helena Kríková
JUDr. Peter Kliment
JUDr. Estera Verešová


Kancelária SKE

Tajomník: Mgr. Peter Haršányi

Asistent:
Mgr. Ľudmila Kmeťová

Kontrolór:
JUDr. Denisa Martišková
Alena Petrášová
Mgr. Katarína Antolová

Ekonóm: Ing. Anna Rothová

Poverený člen Prezídia SKE pre styk s médiami: JUDr. Stanislava Kolesárová