Aktuality

Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií júl 6, 2022

Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií, ktoré sa na Slovensku zaviedlo pred piatimi rokmi. „Náhodné prideľovanie exekúcií bola spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali júl 4, 2022

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby sa kvôli letným dovolenkám nezadlžovali. Neprimerané finančné záväzky, zvlášť v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty, môžu totiž napokon priviesť ľudí až do exekúcie. „Dva roky pandémie Covidu 19 spôsobili, že mnohí ľudia dovolenku odložili a chystajú sa využiť na oddych z

Od 1. júla 2022 ostane občanom v exekúcii viac júl 1, 2022

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že od 1. júla sa zvyšuje nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá im musí ostať na vlastnú spotrebu. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 218,06 eura na 234,42 eura. Nepostihnuteľná čiastka pri exekúcii je od 1. januára 2022 vo výške 140 percent

Vyjadrenie Slovenskej komory exekútorov k návrhu Asociácie slovenských inkasných spoločností na zrušenie náhodného prideľovania exekúcií jún 23, 2022

Náhodné prideľovanie exekúcií bola spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť súdneho exekútora, zefektívnila exekučné konanie a prispieva k vyššej vymožiteľnosti práva. Proti náhodnému prideľovaniu päť rokov boj