Vyhlásenie § 41 ods. 1 EP – povinný FO

Prevziať dokument


Vyhlásenie § 41 ods. 1 EP – povinný PO

Prevziať dokument


Vyhlásenie § 41 ods. 1_tretia osoba_povinný PO

Prevziať dokument


Výzva § 40 ods. 1_povinný

Prevziať dokument


Výzva § 40 ods. 2_tretia osoba

Prevziať dokument


Výzva § 41 ods. 1_tretia osoba_písomne

Prevziať dokument


Výzva § 41 ods. 1_tretia osoba_osobne

Prevziať dokument


Výzva § 41 ods. 1_povinný_písomne

Prevziať dokument


Výzva § 41 ods. 1_povinný_osobne

Prevziať dokument


Vzor Upovedomenia o zastavení starej exekúcie

Prevziať dokument (formát pdf)

Prevziať dokument (formát xsd)