Zoznam dražobných vyhlášok

Číslo exekučného konania Typ záznamu Dátum a čas konania dražby Exekútor Dátum odoslania dražobnej vyhlášky do OV Umiestnenie nehnuteľnosti
EX 4184/2015 - I Dražba nehnuteľnosti 27.10.2020 09:00 Mgr. Deák Jozef 18.09.2020 Staškov
EX 4184/2015 - II Dražba nehnuteľnosti 27.10.2020 09:30 Mgr. Deák Jozef 18.09.2020 Staškov
EX 4037/2011 Dražba nehnuteľnosti 27.10.2020 10:00 Mgr. Deák Jozef 21.09.2020 Čadca
EX 2436/2014 Dražba nehnuteľnosti 27.10.2020 12:00 JUDr. Peltzner Tomáš 21.09.2020 Kostolné Kračany
EX 2436/2014 Dražba hnuteľného majetku 27.10.2020 13:00 JUDr. Peltzner Tomáš 21.09.2020
EX 19418/2016 Dražba nehnuteľnosti 27.10.2020 13:30 Mgr. Deák Jozef 22.09.2020 Košice - Sídlisko Ťahanovce
358Ex 515/2018 Dražba nehnuteľnosti 28.10.2020 10:00 JUDr. Rácik Juraj 22.09.2020 Dolný Chotár
EX 20/2017 Dražba nehnuteľnosti 29.10.2020 10:00 JUDr. PhD. Stodola Peter 18.09.2020 Bratislava - MČ Záhorská Bystrica
EX 238/10 Dražba nehnuteľnosti 29.10.2020 10:00 Mgr. Vozár Roman 29.06.2020 BA-m.č. Vrakuňa
141EX 128/2019 Dražba nehnuteľnosti 30.10.2020 09:00 JUDr. Rojčeková Margita 22.09.2020 Dolný kubín
141EX 128/2019 Dražba nehnuteľnosti 30.10.2020 09:30 JUDr. Rojčeková Margita 22.09.2020 Dolný Kubín
415EX 239/18 Dražba nehnuteľnosti 02.11.2020 08:00 doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD. 21.09.2020 Tesárske Mlyňany
120EX 559/2018 Dražba nehnuteľnosti 03.11.2020 10:00 JUDr. Pavlík Jaromír 26.09.2020 Rudinka
EX 2523/16 Dražba nehnuteľnosti 04.11.2020 10:00 JUDr. Ďurica Jozef 24.09.2020 Zvolen
EX 144/2013 Dražba nehnuteľnosti 05.11.2020 09:00 JUDr. Borovská Lenka 28.09.2020 Ubľa
30EX 329/18 Dražba nehnuteľnosti 05.11.2020 10:00 JUDr. Dulina Rudolf 01.10.2020 Michalovce
175/2016 Dražba nehnuteľnosti 09.11.2020 09:00 JUDr. Šupa Miroslav 23.09.2020 Nitra
560/2016 Dražba nehnuteľnosti 09.11.2020 10:00 Mgr. Polák Stanislav 07.09.2020 Košúty
360/2017 Dražba nehnuteľnosti 09.11.2020 10:00 JUDr. Šupa Miroslav 23.09.2020 Nové Sady
260EX 153/2020 Dražba nehnuteľnosti 10.11.2020 09:00 JUDr. Prudká Andrea 02.10.2020 Brestovec
Ex 69/2016 Dražba nehnuteľnosti 10.11.2020 13:30 Mgr. Zummerová Marcela 28.09.2020 BA-m.č. Ružinov
EX 2005/03 Dražba nehnuteľnosti 11.11.2020 10:00 JUDr. Ďurica Jozef 28.09.2020 Svodín
EX 388/2020 Dražba nehnuteľnosti 12.11.2020 09:30 Mgr. Deák Jozef 09.10.2020 Šurice
303/20 Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 10:00 JUDr. Stano Peter 08.10.2020 Selce
391EX 3425/2019 II. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/2019 I. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/2019 III. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/2019 IV. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 V. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 VI. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 VII. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 VIII. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 IX. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 X. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 XI. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
391EX 3425/19 XII. časť vyhlášky Dražba nehnuteľnosti 18.11.2020 11:00 JUDr. Kováčová Dagmar 14.10.2020 Zalaba
322EX 412/18 Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 09:00 Mgr. Janík Bernard 12.10.2020 Vrútky
EX 1688/2014 Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 09:30 Mgr. Deák Jozef 15.10.2020 Biskupice
EX 198/2020 Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 09:45 Mgr. Deák Jozef 16.10.2020 Horný Tisovník
EX 2595/2014 - 2. kolo Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 10:00 Mgr. Deák Jozef 15.10.2020 Banská Štiavnica
322EX 495/19 Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 10:30 Mgr. Janík Bernard 13.10.2020 Háj
EX 4039/2011 - 2. kolo Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 10:30 Mgr. Deák Jozef 16.10.2020 Levkuška
EX 1752/2014 Dražba nehnuteľnosti 24.11.2020 13:30 Mgr. Deák Jozef 16.10.2020 Lučenec
EX 289/19 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 10:00 Mgr. Vozár Roman 16.10.2020 Sekule
EX 289/19 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 11:00 Mgr. Vozár Roman 16.10.2020 Sekule
EX 289/19 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 12:00 Mgr. Vozár Roman 16.10.2020 Sekule
3588/16 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 12:30 JUDr. Pekár Ľubomír 09.10.2020 Devičie
3588/16 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 12:30 JUDr. Pekár Ľubomír 09.10.2020 Devičie
EX 289/19 Dražba nehnuteľnosti 26.11.2020 13:00 Mgr. Vozár Roman 16.10.2020 Sekule
EX 10789/07 Dražba nehnuteľnosti 07.12.2020 10:00 JUDr. Chladný Stacho 21.10.2020 Ružomberok
1/16 Dražba hnuteľného majetku 11.12.2020 11:00 JUDr. Baďura Patricius 16.10.2020