Prerušenie výkonu funkcie SE

Súdny exekútor Dátum prerušenia
JUDr. Ján JANEC, ExÚ Bratislava 29.06.2022
Mgr. Marián Michnica, ExÚ Bratislava 24.11.2021
JUDr. Vladimír Usačev, ExÚ Bratislava 30.12.2020
Mgr. Martin PETRUŠKA, ExÚ Humenné 21.06.2023