Prerušenie výkonu funkcie SE

Súdny exekútor Dátum prerušenia
JUDr. Vladimír Usačev, ExÚ Bratislava 30.12.2020
Mgr. Marcel SUCHÁR, ExÚ Bratislava, Jašíkova 13 11.07.2017