Prerušenie výkonu funkcie SE

Súdny exekútor Dátum prerušenia
JUDr. Peter STANO, ExÚ Trnava 06.05.2022
Mgr. Marián Michnica, ExÚ Bratislava 24.11.2021
JUDr. Vladimír Usačev, ExÚ Bratislava 30.12.2020
Mgr. Marcel SUCHÁR, ExÚ Bratislava, Jašíkova 13 11.07.2017