Prerušenie výkonu funkcie SE

Súdny exekútor Dátum prerušenia
JUDr. Jozef Martišík ml., ExÚ Púchov, Samoty 1061 13.05.2015
JUDr. Peter Šimko, ExÚ Bratislava, Smetanova 16 01.08.2015
JUDr. Viera Kučerová, ExÚ Holíč, Námestie sv. Martina 9 01.09.2016
Mgr. Marcel SUCHÁR, ExÚ Bratislava, Jašíkova 13 11.07.2017
JUDr. Ing. Roman LIŠČÁK, ExÚ Hlohovec 19.10.2017
JUDr. Ivan POLÁK, ExÚ Skalica 3.11.2017