Zoznam exekútorov


A Á B C Č D Ď E F G H I Í J K L Ľ M N Ň O Ó P R Ŕ S Š T Ť Q U Ú V W X Y Z Ž
Meno Detaily exekútora
JUDr. Ádám Atila IČO: 35554347
Adresa: Čajakova 5, 04001 Košice
Tel.: +421 55/6424552
Fax: +421 55/6424552
E-mail: atila.adam@ske.sk

Evidenčné číslo: 269

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629752727/1100 IBAN: SK18 1100 0000 0026 2975 2727
Číslo účtu: 2629753279/1100 IBAN: SK52 1100 0000 0026 2975 3279

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Husťák Bohumil

JUDr. Adamcová Lucia IČO: 42256101
Adresa: Miletičova 21, 82108 Bratislava
Tel.: +421 2 555 74 009
Fax: +421 2 555 74 009
E-mail: lucia.adamcova@ske.sk

Evidenčné číslo: 369

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 11:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2945381251/0200 IBAN: SK77 0200 0000 0029 4538 1251
Číslo účtu: 5070779905/0900 IBAN: SK46 0900 0000 0050 7077 9905
Číslo účtu: / IBAN: SK68 0200 0000 0038 1360 4454

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Lupták Miroslav

Mgr. Ághová Mária IČO: 37852213
Adresa: Kalvinské námestie č. 2, 93401 Levice
Tel.: 0915 984 412, 0948 084 446
Fax: -
E-mail: maria.aghova@ske.sk

Evidenčné číslo: 401

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2924904834/1100 IBAN: SK06 1100 0000 0029 2490 4834

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ailerová Iveta

JUDr. Ailerová Iveta IČO: 44366639
Adresa: J. Bottu č. 21, 93401 Levice
Tel.: 036/6310926
Fax: -
E-mail: iveta.ailerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 402

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4019503968/7500 IBAN: SK39 7500 0000 0040 1950 3968
Číslo účtu: / IBAN: SK16 7500 0000 0040 0859 7217
Číslo účtu: / IBAN: SK35 7500 0000 0040 2652 7810

Koncipienti:
JUDr. Bogárová Lenka

Zastupujúci exekútor: JUDr. PhD. Stodola Peter

JUDr., PhD., Augustín Jozef IČO: 42277825
Adresa: Moyzesova 923/49, 010 01 Žilina,
Tel.: 0944/718 990
Fax: -
E-mail: jozef.augustin@ske.sk

Evidenčné číslo: 384

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4017200349/7500 IBAN: SK91 7500 0000 0040 1720 0349
Číslo účtu: / IBAN: SK66 1100 0000 0029 2087 7963

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava

JUDr. Babušková Ivona IČO: 36129895
Adresa: Tehelná 86, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: +421 32/7719602
Fax: +421 32/7719602
E-mail: ivona.babuskova@ske.sk

Evidenčné číslo: 238

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK47 0900 0000 0051 8848 5216
Číslo účtu: 0272479588/0900 IBAN: SK06 0900 0000 0002 7247 9588
Číslo účtu: / IBAN: SK66 5600 0000 0058 1240 7001

Koncipienti:
Mgr. Babušková Diana

Zastupujúci exekútor: Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia

JUDr. Baďura Patricius IČO: 36061221
Adresa: Štefana Rosívala 2, 84106 Bratislava
Tel.: 0949 447 339
Fax: -
E-mail: patricius.badura@ske.sk

Evidenčné číslo: 161

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 632100536/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0006 3210 0536

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Samec Libor

JUDr. Balaškó Peter IČO: 42335124
Adresa: Komárňanská 100, 94701 Hurbanovo
Tel.: +421 948 066 888
Fax: -
E-mail: euhurbanovo@euhurbanovo.sk

Evidenčné číslo: 394

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 10:00 - 12:30 , 13:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3157694251/0200 IBAN: SK78 0200 0000 0031 5769 4251
Číslo účtu: / IBAN: SK53 5200 0000 0000 0182 2217

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Markovič Vojtech, PhD.

Mgr. Banášová (Mištíková) Nina IČO: 42171547
Adresa: Zelinárska 6, 82108 Bratislava
Tel.: 0948081604
Fax: -
E-mail: nina.mistikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 377

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 005027412649/0900 IBAN: SK52 0900 0000 0050 2741 2649

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

JUDr. Baničová Lucia IČO: 37926179
Adresa: Paulínska 17, 91747 Trnava
Tel.: 0911 462 933
Fax: 033/5936463
E-mail: lucia.banicova@ske.sk

Evidenčné číslo: 382

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3059608858/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0030 5960 8858
Číslo účtu: / IBAN: SK13 0200 0000 0034 8261 8455

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef

JUDr. Baranay Peter IČO: 44955774
Adresa: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 2 38103546
Fax: -
E-mail: peter.baranay@ske.sk

Evidenčné číslo: 362

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1888973001/5600 IBAN: SK94 5600 0000 0018 8897 3001

Koncipienti:
Mgr. Brončeková Petra
Mgr. Stratená Katarína

Zastupujúci exekútor: Mgr. Krušina Petr

Mgr. Bertók Peter IČO: 42324793
Adresa: Murgašova 3, 04001 Košice
Tel.: +421556986229
Fax: -
E-mail: peter.bertok@ske.sk

Evidenčné číslo: 403

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2924904885/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0029 2490 4885
Číslo účtu: / IBAN: SK39 8360 5207 0042 0611 8416
Číslo účtu: / IBAN: SK42 5600 0000 0053 7608 3003

Koncipienti:
JUDr. Hroncová Martina
Mgr. Daduľák Peter

Zastupujúci exekútor: JUDr. Delfini Jaroslav

JUDr. Bíla (Hlavňová) Mária IČO: 42099170
Adresa: Hlavná 115, 040 01 Košice
Tel.: 055/6220597
Fax: 055/6220597
E-mail: maria.hlavnova@ske.sk

Evidenčné číslo: 315

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 26 26 14 44 51/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0026 2614 4451
Číslo účtu: / IBAN: SK70 1100 0000 0026 2172 0288
Číslo účtu: / IBAN: SK42 8360 5207 0042 0304 1425

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sidorják Ľuboš

Mgr. Biro Eduard IČO: 35537957
Adresa: Žižkova 6, 04001 Košice
Tel.: +421 55 6780757
Fax: +421 55 6780757
E-mail: eduard.biro@ske.sk

Evidenčné číslo: 214

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622720378/1100 IBAN: SK15 1100 0000 0026 2272 0378
Číslo účtu: 2624065725/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2406 5725

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Husťák Bohumil

JUDr. Blaško Jozef IČO: 35511991
Adresa: Ul.kpt.Nálepku 8, 07101 Michalovce
Tel.: +42156 6442971
Fax: -
E-mail: jozef.blasko@ske.sk

Evidenčné číslo: 5

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4346966003/5600 IBAN: SK83 5600 0000 0043 4696 6003
Číslo účtu: 4346960007/5600 IBAN: SK82 5600 0000 0043 4696 0007

Koncipienti:
Mgr. Vajs Vladimír

Zastupujúci exekútor: JUDr. Koči Juraj

JUDr. Bohovičová Alena IČO: 35982586
Adresa: Ul. 29. augusta 16, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4144749
Fax: 048 4144749
E-mail: alena.bohovicova@ske.sk

Evidenčné číslo: 6

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Streda 07:00 - 09:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2626480893/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2648 0893
Číslo účtu: 2927901866/1100 IBAN: SK64 1100 0000 0029 2790 1866
Číslo účtu: 4280054609/3100 IBAN: SK19 3100 0000 0042 8005 4609
Číslo účtu: 4280054502/3100 IBAN: SK95 3100 0000 0042 8005 4502
Číslo účtu: 4280054617/3100 IBAN: SK94 3100 0000 0042 8005 4617

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Nosková Eleonóra

Mgr. Boorová Dzuriková Klaudia IČO: 36128619
Adresa: Mlynská 3, 95701 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/530 08 50
Fax: 038/530 08 50
E-mail: klaudia.boorovadzurikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 228

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 261920235/0900 IBAN: SK40 0900 0000 0002 6192 0235
Číslo účtu: / IBAN: SK03 0900 0000 0002 6053 4674

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Babušková Ivona

JUDr. Borovská Lenka IČO: 35570636
Adresa: Kováčska č. 32, 04001 Košice
Tel.: +421556331977
Fax: +421556331977
E-mail: lenka.borovska@ske.sk

Evidenčné číslo: 347

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 100095000/1111 IBAN: SK59 1111 0000 0001 0009 5000
Číslo účtu: 1362045008/1111 IBAN: SK38 1111 0000 0013 6204 5008

Koncipienti:
JUDr. Papíková Jana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sidorják Ľuboš

JUDr. Božek Albín IČO: 36078352
Adresa: Námestie mieru 7, 90851 Holíč
Tel.: 034/6684873, 70
Fax: 034/6684873
E-mail: albin.bozek@ske.sk

Evidenčné číslo: 11

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2946016731/1100 IBAN: SK63 1100 0000 0029 4601 6731

Koncipienti:
JUDr. Tomša Jozef

Zastupujúci exekútor: JUDr. Petík Július

JUDr. Božíková Ághová Barbora IČO: 42354781
Adresa: Jaskový rad 79, 83101 Bratislava
Tel.: 02/43 191 341, 0905 555 058
Fax: -
E-mail: barbora.bozikovaaghova@ske.sk

Evidenčné číslo: 405

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5050005443/0900 IBAN: SK66 0900 0000 0050 5000 5443
Číslo účtu: / IBAN: SK54 5600 0000 0054 5772 4001
Číslo účtu: / IBAN: SK17 0900 0000 0051 6685 0876
Číslo účtu: / IBAN: SK04 0900 0000 0000 1154 5647
Číslo účtu: / IBAN: SK76 0900 0000 0000 1154 5903

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mgr. Šovčíková Dana

JUDr. Brožina Michal IČO: 36164020
Adresa: Stropkovská 633/3, 08901 Svidník
Tel.: 054 7881895
Fax: 054 7520523
E-mail: michal.brozina@ske.sk

Evidenčné číslo: 12

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 540159813/0900 IBAN: SK44 0900 0000 0005 4015 9813
Číslo účtu: 450263705/0900 IBAN: SK44 0900 0000 0004 5026 3705
Číslo účtu: 64145612/0200 IBAN: SK08 0200 0000 0000 6414 5612

Koncipienti:
Mgr. Brožina Michal
Mgr. Štecová Ivana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Moskvič Stanislav

JUDr. Bujna Martin IČO: 42142938
Adresa: G. Švéniho 3E/9, 97101 Prievidza
Tel.: +421 46 5490059
Fax: +421 46 5490059
E-mail: martin.bujna@ske.sk

Evidenčné číslo: 330

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4007481917/7500 IBAN: SK48 7500 0000 0040 0748 1917
Číslo účtu: / IBAN: SK02 7500 0000 0040 2748 1914

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Crkoň Pavol

JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef IČO: 42048192
Adresa: Pionierska 1, 93401 Levice
Tel.: 036/622 40 21
Fax: 036/622 40 21
E-mail: jozef.buri@ske.sk

Evidenčné číslo: 306

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 7132402003/5600 IBAN: SK 45 5600 0000 0071 3240 2003
Číslo účtu: 5040071033/0900 IBAN: SK80 0900 0000 0050 4007 1033
Číslo účtu: 2621758577/1100 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2175 8577

Koncipienti:
JUDr. Mgr. Kollár Buriová Valéria
Mgr. Machara Oliver

Zastupujúci exekútor: Mgr. Polák Stanislav

JUDr. Cibulková Hana IČO: 42133556
Adresa: Opletalova 96, 84107 Bratislava
Tel.: +421 2 64360245
Fax: +421 2 64360245
E-mail: hana.cibulkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 318

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622120567/1100 IBAN: SK83 1100 0000 0026 2212 0567
Číslo účtu: / IBAN: SK28 1100 0000 0029 4503 8437

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

JUDr. Cicuttová Alexandra IČO: 42295734
Adresa: Hollého 23, 92101 Piešťany
Tel.: 033 742 90 05, 0948 724 252
Fax: -
E-mail: alexandra.cicuttova@ske.sk

Evidenčné číslo: 406

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5051673814/0900 IBAN: SK73 0900 0000 0050 5167 3814

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stano Peter

JUDr. Cimermanová Andrea IČO: 37816993
Adresa: Francisciho 1044/6, 96001 Zvolen
Tel.: +421911 533 103
Fax: -
E-mail: andrea.cimermanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 17

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Streda 07:00 - 10:00 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4008058387/7500 IBAN: SK75 7500 0000 0040 0805 8387
Číslo účtu: 4001891595/7500 IBAN: SK49 7500 0000 0040 0189 1595
Číslo účtu: / IBAN: SK27 0900 0000 0000 6893 2955

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mešová Miriam

Mgr. Cipár Vladimír IČO: 36060577
Adresa: Mýtna 50, 81107 Bratislava
Tel.: 0903 778 323
Fax: -
E-mail: vladimir.cipar@ske.sk

Evidenčné číslo: 18

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4110133806/3100 IBAN: SK29 3100 0000 0041 1013 3806
Číslo účtu: / IBAN: SK90 0900 0000 0002 2371 7922
Číslo účtu: / IBAN: SK93 0900 0000 0002 2379 3722

Koncipienti:
Mgr. Cipár Štefan

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mgr. Šovčíková Dana

JUDr. Cirbes Peter IČO: 31949266
Adresa: Jantárova 30, 04001 Košice
Tel.: 055/7994905
Fax: -
E-mail: cirbes@gmail.com

Evidenčné číslo: 293

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622814358/1100 IBAN: SK75 1100 0000 0026 2281 4358

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cirbes Dušan

JUDr. Cirbes Dušan IČO: 30435382
Adresa: Svätoplukova č. 36, 97901 Rimavská Sobota
Tel.: 047 5634 385
Fax: 047 5634 386
E-mail: dusan.cirbes@ske.sk

Evidenčné číslo: 19

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2108297554/0200 IBAN: SK33 0200 0000 0021 0829 7554
Číslo účtu: 128043392/0200 IBAN: SK08 0200 0000 0001 2804 3392

Koncipienti:
Mgr. Ing. Cirbesová Miroslava

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cirbes Peter

JUDr. Crkoň Pavol IČO: 11935391
Adresa: Jesenského 7713, 91101 Trenčín
Tel.: +421 32 771 77 00
Fax: +421 32 771 77 00
E-mail: pavol.crkon@ske.sk

Evidenčné číslo: 331

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2623222100/1100 IBAN: SK56 1100 0000 0026 2322 2100

Koncipienti:
Mgr. Beňová Dominika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Martišík Andrej

Mgr. Čerešňa Dušan IČO: 43167411
Adresa: ul. Andreja Hlinku 3858/34A, 91701 Trnava
Tel.: 033/ 55 36 955
Fax: 033/ 55 36 955
E-mail: dusan.ceresna@ske.sk

Evidenčné číslo: 343

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1060583003/5600 IBAN: SK89 5600 0000 0010 6058 3003

Koncipienti:
Mgr. Králíčková Simona
Mgr. Samková Veronika
Mgr. Rusnáková Tamara

Zastupujúci exekútor: JUDr. Vatrtová Barbora

JUDr. Dáni Michal IČO: 42354935
Adresa: Cukrová 14, 81108 Bratislava
Tel.: 02/59324327
Fax: 02/59324234
E-mail: michal.dani@ske.sk

Evidenčné číslo: 422

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK68 0900 0000 0050 5033 7050
Číslo účtu: / IBAN: SK17 0900 0000 0051 2525 6694

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hermanovský Martin

Mgr. Deák Jozef IČO: 42196477
Adresa: Horná 23, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 412 61 23
Fax: -
E-mail: jozef.deak@ske.sk

Evidenčné číslo: 367

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 302741963/0900 IBAN: SK37 0900 0000 0003 0274 1963

Koncipienti:
JUDr. Mgr. Bačkor Ľubomír

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ferenc Radovan

JUDr. Debnár Ján IČO: 37820478
Adresa: Krné 84, 96212 Detva
Tel.: 045/5454837
Fax: 045/5410418
E-mail: jan.debnar@ske.sk

Evidenčné číslo: 23

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Streda 07:30 - 11:30 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 191 407 2451/0200 IBAN: SK85 0200 0000 0019 1407 2451

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Debnárová Jana

JUDr. Debnárová Jana IČO: 45029164
Adresa: T. Vansovej 2, 98401 Lučenec
Tel.: +421 474331298, 047/3811485
Fax: +421 47 43 31 298
E-mail: jana.debnarova@ske.sk

Evidenčné číslo: 337

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00
Streda 08:00 - 11:00 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK25 3100 0000 0043 3008 6810
Číslo účtu: / IBAN: SK47 3100 0000 0043 3008 6802
Číslo účtu: / IBAN: SK94 3100 0000 0043 3008 6829

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Debnár Ján

JUDr. Delfini Jaroslav IČO: 42322723
Adresa: Pražská 4, 04011 Košice
Tel.: +421 55 4602018
Fax: +421 55 4602018
E-mail: jaroslav.delfini@ske.sk

Evidenčné číslo: 395

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2925897293/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0029 2589 7293

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Papcunová Zuzana

JUDr. Dlhopolcová (Birková) Michala IČO: 42355028
Adresa: Hurbanova 15748/22, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 0904 660 085, 048/4180942
Fax: -
E-mail: michala.birkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 404

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3210003051/0200 IBAN: SK35 0200 0000 0032 1000 3051

Koncipienti:
Mgr. Barošová Lucia

Zastupujúci exekútor: Mgr. Deák Jozef

JUDr. Dobiašová Jana IČO: 42400651
Adresa: ul. A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč
Tel.: 0918 873 043
Fax: -
E-mail: jana.dobiasova@ske.sk

Evidenčné číslo: 426

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK15 0200 0000 0034 1552 8951
Číslo účtu: / IBAN: SK82 0200 0000 0034 1548 5453

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kučerová Viera

JUDr. Dobrodenka Martin IČO: 42293847
Adresa: Blahova 13, 90901 Skalica
Tel.: 034/2812 620
Fax: -
E-mail: martin.dobrodenka@ske.sk

Evidenčné číslo: 396

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Streda 07:00 - 09:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1128791002/5600 IBAN: SK23 5600 0000 0011 2879 1002

Koncipienti:
JUDr. Dobrodenková Katarína

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. PhD. Dobrodenková Zuzana

Ing. JUDr. PhD. Dobrodenková Zuzana IČO: 34049606
Adresa: Blahova 13, 90901 Skalica
Tel.: 034/2812 620
Fax: -
E-mail: zuzana.dobrodenkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 26

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Streda 07:00 - 09:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2669814005/5600 IBAN: SK98 5600 0000 0026 6981 4005
Číslo účtu: 2669818006/5600 IBAN: SK32 5600 0000 0026 6981 8006
Číslo účtu: 2669817003/5600 IBAN: SK50 5600 0000 0026 6981 7003
Číslo účtu: 1918704858/0200 IBAN: SK97 0200 0000 0019 1870 4858
Číslo účtu: / IBAN: SK39 0200 0000 0011 7991 9758
Číslo účtu: / IBAN: SK60 5600 0000 0092 0830 3001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dobrodenka Martin

JUDr. Ďorďovič Ladislav IČO: 34056475
Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín
Tel.: 032/7442153
Fax: 032 7442153
E-mail: l.dordovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 32

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0270443645/0900 IBAN: SK82 0900 0000 0002 7044 3645
Číslo účtu: / IBAN: SK69 0900 0000 0051 2987 4510

Koncipienti:
JUDr. Knézlová Monika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

JUDr. Ďorďovič Ladislav ml. IČO: 36130681
Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín
Tel.: 032 7446611
Fax: 032 7442153
E-mail: ladislav.dordovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 239

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 9210124002/5600 IBAN: SK05 5600 0000 0092 1012 4002
Číslo účtu: 5037422007/0900 IBAN: SK56 0900 0000 0050 3742 2007
Číslo účtu: / IBAN: SK50 0900 0000 0051 2987 8538

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav

Mgr. Dubovec Miloš IČO: 36060623
Adresa: Popradská 34, 82106 Bratislava
Tel.: 0948900705
Fax: -
E-mail: milos.dubovec@ske.sk

Evidenčné číslo: 28

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4040143207/3100 IBAN: SK59 3100 0000 0040 4014 3207
Číslo účtu: 3510252156/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0035 1025 2156

Koncipienti:
Mgr. Matejková Laura

Zastupujúci exekútor: JUDr. Varga Rudolf

JUDr. Dulina Rudolf IČO: 31311482
Adresa: ul. Ľudovíta Štúra 12, 07101 Michalovce
Tel.: 056 6432463
Fax: 056 4619010
E-mail: rudolf.dulina@ske.sk

Evidenčné číslo: 30

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0481017566/0900 IBAN: SK38 0900 0000 0004 8101 7566
Číslo účtu: 0481017742/0900 IBAN: SK39 0900 0000 0004 8101 7742
Číslo účtu: / IBAN: SK81 5200 0000 0000 1703 7715
Číslo účtu: / IBAN: SK64 5600 0000 0042 4219 8003
Číslo účtu: / IBAN: SK94 0900 0000 0005 5037 5923
Číslo účtu: / IBAN: SK48 1100 0000 0026 2475 2613
Číslo účtu: / IBAN: SK43 0200 0000 0022 0138 8856
Číslo účtu: / IBAN: SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Číslo účtu: / IBAN: SK43 1111 0000 0001 0073 8010
Číslo účtu: / IBAN: SK46 1100 0000 0026 2175 2730
Číslo účtu: / IBAN: SK65 1111 0000 0001 0073 8002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Zummerová Marcela

JUDr. Ďuráková Natália IČO: 37865811
Adresa: Bernolákova 1546/32, 95501 Topoľčany
Tel.: 038/5392680
Fax: +421 38/ 5367620
E-mail: natalia.durakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 342

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2756154551/0200 IBAN: SK27 0200 0000 0027 5615 4551

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Holík Pavol

JUDr. Ďurica Jozef IČO: 37822314
Adresa: Borovianska cesta 2564/17, 96001 Zvolen
Tel.: 045/532 52 39
Fax: 045/540 12 89
E-mail: jozef.durica@ske.sk

Evidenčné číslo: 359

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4768586/5200 IBAN: SK21 5200 0000 0000 0476 8586
Číslo účtu: 5042740034/0900 IBAN: SK02 0900 0000 0050 4274 0034
Číslo účtu: 6752102015/1111 IBAN: SK11 1111 0000 0067 5210 2015
Číslo účtu: 4008079348/7500 IBAN: SK26 7500 0000 0040 0807 9348

Koncipienti:
JUDr. Ing. Lupták Andrej
Mgr. Ďurica Peter

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kohút Peter

JUDr. Ďuricová Lucia IČO: 40758290
Adresa: Nám. Slobody 59, 02201 Čadca
Tel.: 0948 126 990, 0902 555 602
Fax: -
E-mail: lucia.duricova@ske.sk

Evidenčné číslo: 349

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 148818001/5600 IBAN: SK20 5600 0000 0001 4881 8001
Číslo účtu: / IBAN: SK28 0900 0000 0051 2784 1643
Číslo účtu: 5031719387/0900 IBAN: SK77 0900 0000 0050 3171 9387
Číslo účtu: /0900 IBAN: SK76 0900 0000 0000 5200 9162
Číslo účtu: /1100 IBAN: SK64 1100 0000 0026 2850 0114

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Janík Bernard

JUDr. Falisová Eva IČO: 42263425
Adresa: Lermontovova 14, 81105 Bratislava
Tel.: 02/5464 0221,02/207 87 338, 0903-99 55 56, 0905/207 930
Fax: +421 2 5464 0223
E-mail: eva.falisova@ske.sk

Evidenčné číslo: 424

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2925876441/1100 IBAN: SK73 1100 0000 0029 2587 6441
Číslo účtu: / IBAN: SK35 1100 0000 0029 4403 2615
Číslo účtu: / IBAN: SK16 1100 0000 0029 4208 1317

Koncipienti:
Mgr. Hutko Tomáš

Zastupujúci exekútor: JUDr. Nestor Ivan

JUDr. Farkašová Andrea IČO: 31803113
Adresa: Drieňová 34, 82102 Bratislava
Tel.: 0903 272 220
Fax: -
E-mail: andrea.farkasova@ske.sk

Evidenčné číslo: 35

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6646608020/1111 IBAN: SK97 1111 0000 0066 4660 8020
Číslo účtu: 6646608151/1111 IBAN: SK52 1111 0000 0066 4660 8151

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ingr Jozef

Mgr. Fekete Erik IČO: 37881141
Adresa: Puškinova 16, 08001 Prešov
Tel.: 051/7721184
Fax: 051/7721184
E-mail: erik.fekete@ske.sk

Evidenčné číslo: 252

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2621729696/1100 IBAN: SK97 1100 0000 0026 2172 9696

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

JUDr. Ferenc Radovan IČO: 35512636
Adresa: Slovenská 13, 08001 Prešov
Tel.: 051 7732724
Fax: -
E-mail: radovan.ferenc@ske.sk

Evidenčné číslo: 317

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6855325000/1111 IBAN: SK03 1111 0000 0068 5532 5000
Číslo účtu: 6855325027/1111 IBAN: SK50 1111 0000 0068 5532 5027

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mruškovič Svätoslav

JUDr. Franek Ján IČO: 35994045
Adresa: Nešporova 4, 03101 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 5521804
Fax: 044 5514300
E-mail: jan.franek@ske.sk

Evidenčné číslo: 39

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8109100001/5600 IBAN: SK26 5600 0000 0081 0910 0001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Krištofík Peter

JUDr. Friga Miroslav IČO: 36150151
Adresa: Námestie SNP 538/16, 09101 Stropkov
Tel.: 054 7428738
Fax: -
E-mail: miroslav.friga@ske.sk

Evidenčné číslo: 41

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 104686465/0900 IBAN: SK33 0900 0000 0001 0468 6465
Číslo účtu: 620085738/0900 IBAN: SK03 0900 0000 0006 2008 5738
Číslo účtu: 1510193353/0200 IBAN: SK96 0200 0000 0015 1019 3353
Číslo účtu: / IBAN: SK83 1111 0000 0010 3352 4016
Číslo účtu: / IBAN: SK61 5200 0000 0000 0267 4121
Číslo účtu: / IBAN: SK91 7500 0000 0040 3068 2864

Koncipienti:
Mgr. Michališinová Zuzana
Mgr. Friga Miroslav

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján IČO: 35678691
Adresa: Nám. M.R. Štefánika 43, 97701 Brezno
Tel.: 048/611 31 90
Fax: -
E-mail: jan.gasper@ske.sk

Evidenčné číslo: 45

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2038489453/0200 IBAN: SK23 0200 0000 0020 3848 9453
Číslo účtu: 20052190/6500 IBAN: SK11 6500 0000 0000 2005 2190
Číslo účtu: 4013182366/7500 IBAN: SK56 7500 0000 0040 1318 2366
Číslo účtu: 2093025002/5600 IBAN: SK30 5600 0000 0020 9302 5002
Číslo účtu: 0304752498/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0003 0475 2498
Číslo účtu: 4018092917/7500 IBAN: SK17 7500 0000 0040 1809 2917
Číslo účtu: 4001193682/7500 IBAN: SK92 7500 0000 0040 0119 3682

Koncipienti:
Mgr. Šüliová Zuzana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hulina Gasper Lucia

JUDr. Gerbery Boris IČO: 35512881
Adresa: Starosaská 3, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4410548
Fax: 053/4412184
E-mail: boris.gerbery@ske.sk

Evidenčné číslo: 48

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6663128010/1111 IBAN: SK26 1111 0000 0066 6312 8010

Koncipienti:
Mgr. Štefanková Adriána

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rychtarčík Róbert

JUDr. Gibarti Richard IČO: 37938916
Adresa: Plzenská 2, 08001 Prešov
Tel.: 051 7482485
Fax: 051 7482486
E-mail: richard.gibarti@ske.sk

Evidenčné číslo: 274

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6858937010/1111 IBAN: SK18 1111 0000 0068 5893 7010

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

JUDr. Gilániová Klaudia IČO: 42111846
Adresa: Nám. Slobody 7, 07101 Michalovce
Tel.: 056/381 2349
Fax: -
E-mail: klaudia.gilaniova@ske.sk

Evidenčné číslo: 341

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:30 , 13:30 - 15:30
Utorok 09:00 - 12:30 , 13:30 - 15:30
Streda 09:00 - 12:30 , 13:30 - 15:30
Štvrtok 09:00 - 12:30 , 13:30 - 15:30
Piatok 09:00 - 12:30 , 13:30 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4296252001/5600 IBAN: SK44 5600 0000 0042 9625 2001
Číslo účtu: / IBAN: SK75 5600 0000 0042 9625 6002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Blaško Jozef

JUDr. Hadina (Bednáriková) Petra IČO: 42124646
Adresa: Poľná 42, 94001 Nové Zámky
Tel.: -
Fax: -
E-mail: petra.hadina@ske.sk

Evidenčné číslo: 334

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK13 1100 0000 0029 4911 6199

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ivančík Jozef

Mgr. Halás Boris IČO: 42272459
Adresa: Popradská 70, 82202 Bratislava 214
Tel.: 0948/136 143
Fax: -
E-mail: boris.halas@ske.sk

Evidenčné číslo: 397

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3189504555/0200 IBAN: SK28 0200 0000 0031 8950 4555
Číslo účtu: / IBAN: SK34 7500 0000 0002 2604 5033
Číslo účtu: / IBAN: SK53 7500 0000 0040 0207 1070
Číslo účtu: / IBAN: SK16 5600 0000 0053 7962 3001
Číslo účtu: / IBAN: SK47 5600 0000 0053 7962 7002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Petík Július

JUDr. Harvan Ján IČO: 37883470
Adresa: Mierová 5216/88, 06601 Humenné
Tel.: 057 7756529
Fax: -
E-mail: jan.harvan@ske.sk

Evidenčné číslo: 265

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2627551550/1100 IBAN: SK91 1100 0000 0026 2755 1550

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Mihal Karol

JUDr. Hermanovský Martin IČO: 31813933
Adresa: Moskovská 18, 81108 Bratislava
Tel.: 02/55643130,-1
Fax: 02/55643119
E-mail: martin.hermanovsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 283

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2628735052/1100 IBAN: SK53 1100 0000 0026 2873 5052
Číslo účtu: 2030096401/8430 IBAN: SK44 8430 0000 0020 3009 6401

Koncipienti:
JUDr. Bencová Silvia
Mgr. Fehérová Zuzana
Mgr. Hurtíková Michaela

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dáni Michal

JUDr. Hlaváčová Mária IČO: 35517743
Adresa: Hlavné námestie 34, 06001 Kežmarok
Tel.: 052 4681142 , - 41
Fax: 052 4681141
E-mail: maria.hlavacova@ske.sk

Evidenčné číslo: 55

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4310048200/3100 IBAN: SK66 3100 0000 0043 1004 8200
Číslo účtu: 0093309997/0900 IBAN: SK07 0900 0000 0000 9330 9997
Číslo účtu: / IBAN: SK81 0900 0000 0051 5484 2967

Koncipienti:
JUDr. Hlaváč Branislav

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rychtarčík Róbert

JUDr. Hodermarský Peter IČO: 31958095
Adresa: Akademika Hronca č.3, 04801 Rožňava
Tel.: 058/7321087
Fax: 058/7331631
E-mail: peter.hodermarsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 57

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 11:00 , 12:30 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6609800005/1111 IBAN: SK92 1111 0000 0066 0980 0005
Číslo účtu: / IBAN: SK29 1111 0000 0066 0980 0072
Číslo účtu: / IBAN: SK85 0200 0000 0021 0914 2458

Koncipienti:
JUDr. Ujházyová Martina

Zastupujúci exekútor:

JUDr. Holík Pavol IČO: 42133530
Adresa: Záhradnícka č.14, 81107 Bratislava
Tel.: 02/ 55644345
Fax: 02/ 55644345
E-mail: pavol.holik@ske.sk

Evidenčné číslo: 321

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629735812/1100 IBAN: SK47 1100 0000 0026 2973 5812
Číslo účtu: 4008583982/7500 IBAN: SK13 7500 0000 0040 0858 3982
Číslo účtu: / IBAN: SK92 1100 0000 0029 4803 6525
Číslo účtu: / IBAN: SK47 1100 0000 0026 2882 4012
Číslo účtu: / IBAN: SK95 1111 0000 0067 5133 4009

Koncipienti:
Mgr. Mikiara Tomáš

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

JUDr. Horský Rastislav IČO: 36086037
Adresa: Jakubovo námestie 15, 81109 Bratislava
Tel.: 0902 699 397
Fax: -
E-mail: rastislav.horsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 58

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622768574/1100 IBAN: SK75 1100 0000 0026 2276 8574
Číslo účtu: 1322897353/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0013 2289 7353

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Peltzner Tomáš

JUDr. Hovanová Barbora IČO: 35561416
Adresa: Gorkého 8, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 004210534411862
Fax: 004210534299807
E-mail: barbora.hovanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 289

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2620840835/1100 IBAN: SK89 1100 0000 0026 2084 0835
Číslo účtu: 2622841903/1100 IBAN: SK59 1100 0000 0026 2284 1903

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Gerbery Boris

Ing.JUDr. Hrebík Štefan IČO: 31148531
Adresa: Dukelských hrdinov 2946/6, 90101 Malacky
Tel.: 034 7725484
Fax: 034 7725484
E-mail: stefan.hrebik@ske.sk

Evidenčné číslo: 60

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6631792005/1111 IBAN: SK40 1111 0000 0066 3179 2005

Koncipienti:
Mgr. Hrebík Patrik

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

JUDr. Hucík Martin IČO: 41506839
Adresa: Orličie 897, 02743 Nižná
Tel.: 0907/844 663
Fax: -
E-mail: martin.hucik@ske.sk

Evidenčné číslo: 385

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5036488012/0900 IBAN: SK55 0900 0000 0050 3648 8012

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava

JUDr. Hulina Gasper Lucia IČO: 42310491
Adresa: Nám. M.R. Štefánika 43, 97701 Brezno
Tel.: 048/611 31 90, 0903/547 659
Fax: -
E-mail: lucia.hulinagasper@ske.sk

Evidenčné číslo: 408

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5050009073/0900 IBAN: SK26 0900 0000 0050 5000 9073

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján

JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava IČO: 42222656
Adresa: Moyzesova 49, 01001 Žilina
Tel.: 0904/562 539, 0948 017 791
Fax: -
E-mail: stanislava.hulmanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 383

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Streda 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Piatok 09:30 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2200307647/8330 IBAN: SK16 8330 0000 0022 0030 7647
Číslo účtu: 2100360432/8330 IBAN: SK95 8330 0000 0021 0036 0432

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hucík Martin

Ing. JUDr. Husťák Bohumil IČO: 17072735
Adresa: Žriedlová č.3, 04001 Košice
Tel.: 055/6256217, 055/6256221
Fax: 055/6250210
E-mail: bohumil.hustak@ske.sk

Evidenčné číslo: 64

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2920831818/1100 IBAN: SK 16 1100 0000 002920831818

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Biro Eduard

JUDr. Hýbal Hugo IČO: 30801524
Adresa: Jakabova 30, 82104 Bratislava
Tel.: +421 917 672 481
Fax: -
E-mail: hugo.hybal@ske.sk

Evidenčné číslo: 344

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2923843443/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0029 2384 3443
Číslo účtu: / IBAN: SK23 3100 0000 0041 2004 0718
Číslo účtu: / IBAN: SK47 1100 0000 0029 2590 7658

Koncipienti:
Mgr. Korkovánová Tímea
Mgr. Vanáková Kristína
JUDr. Maldonado Dominika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

JUDr. Chladný Stacho IČO: 42009766
Adresa: Stráž 3/223, 96001 Zvolen
Tel.: 045/2851800
Fax: 045/5240290
E-mail: stacho.chladny@ske.sk

Evidenčné číslo: 350

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 305586508/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0003 0558 6508
Číslo účtu: 305586524/0900 IBAN: SK35 0900 0000 0003 0558 6524
Číslo účtu: / IBAN: SK34 0900 0000 0051 2714 5269
Číslo účtu: / IBAN: SK49 0900 0000 0003 0535 9583
Číslo účtu: / IBAN: SK11 7500 0000 0040 0307 6746
Číslo účtu: / IBAN: SK61 0900 0000 0051 2714 4880
Číslo účtu: / IBAN: SK89 7500 0000 0040 1916 8709
Číslo účtu: / IBAN: SK20 1100 0000 0026 2011 1085

Koncipienti:
Mgr. Tončíková Zuzana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďurica Jozef

JUDr. Ingr Jozef IČO: 42354960
Adresa: Wolkrova 4, 85101 Bratislava
Tel.: 02/65411505
Fax: 02/65411505
E-mail: jozef.ingr@ske.sk

Evidenčné číslo: 427

Úradné hodiny:
Pondelok 09:30 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:30 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Streda 09:30 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:30 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:30 - 12:00 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5050306975/0900 IBAN: SK09 0900 0000 0050 5030 6975
Číslo účtu: 0011525427/0900 IBAN: SK28 0900 0000 0000 1152 5427
Číslo účtu: 0011525400/0900 IBAN: SK78 0900 0000 0000 1152 5400

Koncipienti:
JUDr. Ingr Jozef

Zastupujúci exekútor: JUDr. Farkašová Andrea

JUDr. Ivančík Jozef IČO: 30997488
Adresa: SNP 19, 94001 Nové Zámky
Tel.: 035/6401908
Fax: 035/6401908
E-mail: jozef.ivancik@ske.sk

Evidenčné číslo: 66

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 240050816/0900 IBAN: SK45 0900 0000 0002 4005 0816
Číslo účtu: 34787403/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0000 3478 7403
Číslo účtu: 243440510/0900 IBAN: SK38 0900 0000 0002 4344 0510
Číslo účtu: 4210138604/3100 IBAN: SK22 3100 0000 0042 1013 8604

Koncipienti:
Mgr. Legutková Martina

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hadina (Bednáriková) Petra

JUDr. Jakubec Ladislav IČO: 31782361
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Tel.: +421 918 385 814
Fax: -
E-mail: ladislav.jakubec@ske.sk

Evidenčné číslo: 68

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4000886102/3100 IBAN: SK02 3100 0000 0040 0088 6102
Číslo účtu: 4000886137/3100 IBAN: SK27 3100 0000 0040 0088 6137
Číslo účtu: 4000886145/3100 IBAN: SK05 3100 0000 0040 0088 6145
Číslo účtu: 4000886153/3100 IBAN: SK80 3100 0000 0040 0088 6153
Číslo účtu: 4000886161/3100 IBAN: SK58 3100 0000 0040 0088 6161
Číslo účtu: 0002117413/7500 IBAN: SK78 7500 0000 0000 0211 7413
Číslo účtu: 2626116135/1100 IBAN: SK43 1100 0000 0026 2611 6135

Koncipienti:
Mgr. Vendžúr Boris
Mgr. Čabráková Emma
Mgr. Szutyányiová Karolína

Zastupujúci exekútor: JUDr. Líška Kamil

Mgr. Jambor Ivan IČO: 37857240
Adresa: Farská 5, 94901 Nitra
Tel.: 037 6519802
Fax: 037 6519802
E-mail: ivan.jambor@ske.sk

Evidenčné číslo: 271

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 854732002/5600 IBAN: SK15 5600 0000 0008 5473 2002

Koncipienti:
Mgr. Kökényesiová Gabriela
Mgr. Kubicová (Nagyová) Sandra

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Janec Ján
Prerušenie výkonu funkcie
IČO: 30797438
Adresa: Vínna 1, 83102 Bratislava
Tel.: 0911 750 324
Fax: 02/44450940
E-mail: jan.janec@ske.sk

Evidenčné číslo: 291

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 400 234 2352/7500 IBAN: SK06 7500 0000 0040 0234 2352

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

Mgr. Janec Marián IČO: 42214939
Adresa: Sad SNP 666/12, 01001 Žilina
Tel.: 041/5001666
Fax: -
E-mail: janec.marian@ske.sk

Evidenčné číslo: 351

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2922872138/1100 IBAN: SK04 1100 0000 0029 2287 2138
Číslo účtu: / IBAN: SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Číslo účtu: / IBAN: SK22 1111 0000 0013 3641 7023

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Thomka Martin

Mgr. Janík Bernard IČO: 42064171
Adresa: Daniela Dlabača 2/978, 01001 Žilina
Tel.: 041/5092010-15, 0911999857
Fax: 041/5092013
E-mail: bernard.janik@ske.sk

Evidenčné číslo: 322

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 14:00
Streda 08:00 - 14:00
Štvrtok 09:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK78 5600 0000 0005 3424 5002
Číslo účtu: / IBAN: SK30 0900 0000 0050 4454 0626

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hulmanová Janušová Stanislava

JUDr. Juhásová Adriana IČO: 37841297
Adresa: Vajanského 39, 91701 Trnava
Tel.: 0910 106 444
Fax: -
E-mail: adriana.juhasova@ske.sk

Evidenčné číslo: 241

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629804312/1100 IBAN: SK46 1100 0000 0026 2980 4312
Číslo účtu: / IBAN: SK67 1100 0000 0029 4703 7681

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Babušková Ivona

JUDr. Juhászová Galina IČO: 35559292
Adresa: Palackého 2, 04401 Košice
Tel.: 055/3812868
Fax: -
E-mail: galina.juhaszova@ske.sk

Evidenčné číslo: 375

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2921873526/1100 IBAN: SK20 1100 0000 0029 2187 3526

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ondáš Ján

JUDr. Kabáč Jaroslav IČO: 35659378
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 02901 Námestovo
Tel.: 0917499912
Fax: -
E-mail: jaroslav.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 76

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Streda 07:00 - 11:00 , 11:30 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 54222776/0900 IBAN: SK18 0900 0000 0000 5422 2776
Číslo účtu: 4017082004/5600 IBAN: SK02 5600 0000 0040 1708 2004
Číslo účtu: 4017085002/5600 IBAN: SK51 5600 0000 0040 1708 5002

Koncipienti:
JUDr. Repáňová Marta

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Miloš

JUDr. Kabáč Miloš IČO: 42272912
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 204/4, 02901 Námestovo
Tel.: 0918 775 699
Fax: -
E-mail: milos.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 370

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Utorok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Streda 07:00 - 11:00 , 11:30 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:30
Piatok 07:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 364979934/0900 IBAN: SK07 0900 0000 0003 6497 9934

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Jaroslav

JUDr. Kabáč Jaroslav ml. IČO: 37801571
Adresa: Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín
Tel.: 043 5328175
Fax: -
E-mail: j.kabac@ske.sk

Evidenčné číslo: 75

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0321299162/0900 IBAN: SK46 0900 0000 0003 2129 9162
Číslo účtu: 0324633752/0900 IBAN: SK61 0900 0000 0003 2463 3752

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kabáč Miloš

JUDr. Kapronczai Ivana IČO: 42182751
Adresa: Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
Tel.: 0917 879 333
Fax: -
E-mail: ivana.kapronczai@ske.sk

Evidenčné číslo: 352

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4012598511/7500 IBAN: SK89 7500 0000 0040 1259 8511

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

JUDr. Kapronczai Jozef IČO: 42133882
Adresa: Švermova 273, 92401 Galanta
Tel.: 031/7899846, 0917 974 911
Fax: 031/7899846
E-mail: jozef.kapronczai@ske.sk

Evidenčné číslo: 323

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:15 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4006511504/7500 IBAN: SK44 7500 0000 0040 0651 1504
Číslo účtu: 4024493645/7500 IBAN: SK23 7500 0000 0040 2449 3645
Číslo účtu: / IBAN: SK10 5600 0000 0098 0313 7001
Číslo účtu: / IBAN: SK94 1111 0000 0067 6647 6018
Číslo účtu: / IBAN: SK72 1111 0000 0067 6647 6026
Číslo účtu: / IBAN: SK50 1111 0000 0067 6647 6034
Číslo účtu: / IBAN: SK28 1111 0000 0067 6647 6042

Koncipienti:
JUDr. Paldanová Denisa

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Paller Miroslav

JUDr. Karas Jozef IČO: 35517034
Adresa: Sládkovičova 1423/7, 06601 Humenné
Tel.: 057 7720218
Fax: 057 7756914
E-mail: jozef.karas@ske.sk

Evidenčné číslo: 78

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 86909185/0900 IBAN: SK38 0900 0000 0000 8690 9185

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

JUDr. Kešeľak Michal
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 36153460
Adresa: Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414747
Fax: 053/4414747
E-mail: michal.keselak@ske.sk

Evidenčné číslo: 80

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3500558004/5600 IBAN: SK65 5600 0000 0035 0055 8004

Koncipienti:
Mgr. Klembárová Elena

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav

Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav IČO: 35547430
Adresa: Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4414242
Fax: 053/4414243
E-mail: radoslav.keselak@ske.sk

Evidenčné číslo: 242

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Utorok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Streda 07:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Piatok 07:30 - 11:30 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3 500 500 005/5600 IBAN: SK70 5600 0000 0035 0050 0005
Číslo účtu: 2625840121/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0026 2584 0121

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Gerbery Boris

JUDr. Kliment Peter IČO: 43985840
Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 4647/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38/5300984
Fax: +421 38/5300984
E-mail: peter.kliment@ske.sk

Evidenčné číslo: 355

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2928851987/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0029 2885 1987

Koncipienti:
Mgr. Haláková Denisa

Zastupujúci exekútor: doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD.

JUDr. Kliniec Vladimír IČO: 35993863
Adresa: Hollého č. 1/417, 97101 Prievidza
Tel.: 046 5425098
Fax: -
E-mail: vladimir.kliniec@ske.sk

Evidenčné číslo: 431

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 15:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 66501457/0900 IBAN: SK9709000000000066501457

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Matejov Jozef

JUDr. Koči Juraj IČO: 35538589
Adresa: Okružná 3, 07101 Michalovce
Tel.: +421 56 6889351-3
Fax: -
E-mail: juraj.koci@ske.sk

Evidenčné číslo: 253

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 11873931/5200 IBAN: SK75 5200 0000 0000 1187 3931
Číslo účtu: 4470005517/3100 IBAN: SK04 3100 0000 0044 7000 5517
Číslo účtu: 2923899244/1100 IBAN: SK54 1100 0000 0029 2389 9244

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Blaško Jozef

JUDr. Kohút Peter IČO: 35657723
Adresa: Mičinská cesta 35, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4142042, 4147285
Fax: 048 4142042
E-mail: peter.kohut@ske.sk

Evidenčné číslo: 83

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 11:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4008436122/7500 IBAN: SK04 7500 0000 0040 0843 6122
Číslo účtu: / IBAN: SK90 7500 0000 0040 0791 1550

Koncipienti:
JUDr. Ondráš Milan

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mičák Mário

JUDr. König Viliam
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 37816951
Adresa: Hlbiny č. 2, 96001 Zvolen
Tel.: 045 5331598
Fax: 045 5331567
E-mail: viliam.konig@ske.sk

Evidenčné číslo: 85

Úradné hodiny:

Bankové spojenie:
-

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Somík Milan

Mgr. Ing. Korim Juraj IČO: 42344387
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4462350
Fax: 057/4423007
E-mail: juraj.korim@ske.sk

Evidenčné číslo: 409

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2923907021/1100 IBAN: SK80 1100 0000 0029 2390 7021
Číslo účtu: / IBAN: SK30 0900 0000 0051 0974 2668

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Ing. JUDr. Korimová Milada
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 35520841
Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4423007
Fax: -
E-mail: milada.korimova@ske.sk

Evidenčné číslo: 86

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 107911314/0900 IBAN: SK9309000000000107911314

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

Mgr. Kostka Ján IČO: 30847303
Adresa: Šustekova 51, 85104 Bratislava
Tel.: 0917 170 788
Fax: -
E-mail: jan.kostka@ske.sk

Evidenčné číslo: 268

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622709996/1100 IBAN: SK96 1100 0000 0026 2270 9996
Číslo účtu: 5064547753/0900 IBAN: SK19 0900 0000 0050 6454 7753

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kostka Martin

Mgr. Kostka Martin IČO: 42354722
Adresa: Šustekova 51, 85104 Bratislava
Tel.: 0905/850 191
Fax: -
E-mail: martin.kostka@ske.sk

Evidenčné číslo: 429

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5054423458/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0050 5442 3458

Koncipienti:
JUDr. Kostková Martina

Zastupujúci exekútor: JUDr. Závodský Martin

JUDr. Kovács Juraj IČO: 45029113
Adresa: Hviezdoslavova 1, 97901 Rimavská Sobota
Tel.: 0948 510 186
Fax: -
E-mail: juraj.kovacs@ske.sk

Evidenčné číslo: 336

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK34 7500 0000 0040 3007 0171
Číslo účtu: / IBAN: SK10 7500 0000 0040 3221 0908

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján

JUDr. Kováč Ladislav, PhD. IČO: 35505222
Adresa: Južná trieda 93, 04001 Košice
Tel.: 055 7280011
Fax: 055 7280015
E-mail: ladislav.kovac@ske.sk

Evidenčné číslo: 88

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1960547542/0200 IBAN: SK33 0200 0000 0019 6054 7542
Číslo účtu: 5062903988/0900 IBAN: SK03 0900 0000 0050 6290 3988
Číslo účtu: / IBAN: SK96 1100 0000 0029 3339 4303

Koncipienti:
JUDr. Kolačkovská Iveta
Mgr. Ing. Čerpák Marián

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sokol Ján

JUDr. Kováčová Dagmar IČO: 37927027
Adresa: Záhradnícka 46, 82108 Bratislava
Tel.: 02/32202181
Fax: -
E-mail: dagmar.kovacova@ske.sk

Evidenčné číslo: 391

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2920891044/1100 IBAN: SK56 1100 0000 0029 2089 1044

Koncipienti:
Mgr. Šotkovská Zuzana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

MVDr. Mgr. Kovaľ Pavol IČO: 31276491
Adresa: Hlavná 137, 08001 Prešov
Tel.: 051/775 49 68
Fax: -
E-mail: pavol.koval@ske.sk

Evidenčné číslo: 89

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6840555022/1111 IBAN: SK02 1111 0000 0068 4055 5022
Číslo účtu: 5051991628/0900 IBAN:

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

JUDr. Kráčalík Pohovejová Ivana IČO: 42354820
Adresa: Miletičova 35, 82109 Bratislava
Tel.: 0905/977 630, 02/43191638
Fax: -
E-mail: ivana.pohovejova@ske.sk

Evidenčné číslo: 416

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2927905293/1100 IBAN: SK73 1100 0000 0029 2790 5293
Číslo účtu: / IBAN: SK48 1100 0000 0029 4203 7770

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Falisová Eva

Mgr. Kráľ Marián IČO: 35663456
Adresa: Radlinského 1728/47, 02601 Dolný Kubín
Tel.: 043 5865484
Fax: 043 5865484
E-mail: marian.kral@ske.sk

Evidenčné číslo: 90

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6015634540332/0200 IBAN: SK11 0200 0060 1506 3454 0332
Číslo účtu: 1942827153/0200 IBAN: SK73 0200 0000 0019 4282 7153

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Somík Milan

JUDr. Krasňanová Mária IČO: 31118577
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica
Tel.: 0905 582 414
Fax: -
E-mail: maria.krasnanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 91

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2922840435/1100 IBAN: SK5711000000002922840435

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Prudká Andrea

Mgr. Kríková Helena IČO: 42147735
Adresa: Košovská cesta 1, 97101 Prievidza
Tel.: +421 46/3811152, 046/3811598
Fax: -
E-mail: helena.krikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 34

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2730495251/0200 IBAN: SK64 0200 0000 0027 3049 5251

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Matuška René

JUDr. Krištofík Peter IČO: 35658851
Adresa: A. Pietra 10645/17, 03601 Martin
Tel.: 043 4238323
Fax: 043 4238323
E-mail: peter.kristofikmucha@ske.sk

Evidenčné číslo: 122

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5048653353/0900 IBAN: SK61 0900 0000 0050 4865 3353
Číslo účtu: 3012860001/5600 IBAN: SK19 5600 0000 0030 1286 0001
Číslo účtu: 0061355892/0900 IBAN: SK6509000000000061355892

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Franek Ján

Mgr. Kriváň Drahomír IČO: 50918320
Adresa: 1. mája 2900/111, Malacky 901 01
Tel.: 0901 911 993
Fax: -
E-mail: drahomir.krivan@ske.sk

Evidenčné číslo: 211

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 11:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2625709190/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2570 9190

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Zervan Mária

JUDr. Kroupa Marcel IČO: 42026067
Adresa: Gegeľovská 662/2, 90701 Myjava
Tel.: 0949 331 804
Fax: -
E-mail: marcel.kroupa@ske.sk

Evidenčné číslo: 316

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 253265592/0900 IBAN: SK73 0900 0000 0002 5326 5592
Číslo účtu: / IBAN: SK24 0900 0000 0051 2825 0861

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

Mgr. Krušina Petr IČO: 42173647
Adresa: Lazaretská 2514/4, 81108 Bratislava
Tel.: +421 2 52635488
Fax: +421 2 52635488
E-mail: petr.krusina@ske.sk

Evidenčné číslo: 361

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2908476956/0200 IBAN: SK32 0200 0000 0029 0847 6956
Číslo účtu: 4018567847/7500 IBAN: SK16 7500 0000 0040 1856 7847

Koncipienti:
JUDr. Zahorčáková Andrea

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baranay Peter

JUDr. Kubát Bohumil IČO: 42185084
Adresa: Červenej armády 1, 03601 Martin
Tel.: +421 948 489 402, +421 948 489 408
Fax: -
E-mail: bohumil.kubat@ske.sk

Evidenčné číslo: 360

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Utorok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Streda 09:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK72 7500 0000 0040 1322 3594
Číslo účtu: / IBAN: SK17 7500 0000 0040 2437 1242

Koncipienti:
Mgr. Lipták Filip

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kliment Peter

JUDr. Kubešová Zuzana IČO: 36100030
Adresa: Streďanská 4055, 95501 Topoľčany
Tel.: 0901/701 847, 0910/335 290
Fax: -
E-mail: zuzana.kubesova@ske.sk

Evidenčné číslo: 93

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1294406253/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0012 9440 6253
Číslo účtu: 2045531154/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0020 4553 1154

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Kučerová Viera IČO: 37851390
Adresa: ul. A. Dubčeka 3558/78, 90851 Holíč
Tel.: 0918 873 043
Fax: -
E-mail: viera.kucerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 287

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1886715455/0200 IBAN: SK79 0200 0000 0018 8671 5455
Číslo účtu: 1886689453/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0018 8668 9453
Číslo účtu: / IBAN: SK50 0900 0000 0051 7575 6240

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dobiašová Jana

JUDr. Kuna Peter IČO: 42354811
Adresa: Miletičova 20, 82108 Bratislava
Tel.: 0911 779 963
Fax: -
E-mail: peter.kuna@ske.sk

Evidenčné číslo: 430

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3216388351/0200 IBAN: SK79 0200 0000 0032 1638 8351
Číslo účtu: / IBAN: SK78 8360 5207 0042 0615 4089
Číslo účtu: / IBAN: SK94 3100 0000 0040 0096 2240
Číslo účtu: / IBAN: SK22 0900 0000 0004 4006 7946
Číslo účtu: / IBAN: SK76 5600 0000 0051 7501 4001

Koncipienti:
JUDr. Laskovičová Lucia

Zastupujúci exekútor: JUDr. Lutter Ivan

JUDr. Kvasnica Štefan IČO: 36129909
Adresa: M.R.Štefánika 582/29B, P.O.BOX 2/24, 90701 Myjava
Tel.: 034/230 1544
Fax: -
E-mail: stefan.kvasnica@ske.sk

Evidenčné číslo: 243

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6630240014/1111 IBAN: SK88 1111 0000 0066 3024 0014
Číslo účtu: 6630240006/1111 IBAN: SK88 1111 0000 0066 3024 0006
Číslo účtu: / IBAN: SK53 5600 0000 0036 3902 3004

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Vladimír

JUDr. Kvasňovská Denisa (Regináčová Mihalová) IČO: 35560886
Adresa: Moyzesova 34, 04001 Košice
Tel.: 055 6229884
Fax: 055 6229884
E-mail: denisa.kvasnovska@ske.sk

Evidenčné číslo: 281

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 445717864/0900 IBAN: SK62 0900 0000 0004 4571 7864
Číslo účtu: 2651090029/1100 IBAN: SK17 1100 0000 0026 5109 0029
Číslo účtu: 4007965954/7500 IBAN: SK53 7500 0000 0040 0796 5954
Číslo účtu: / IBAN: SK75 0900 0000 0005 5012 5326

Koncipienti:
JUDr. Maliňáková Andrea
Mgr. Kačírová Lívia
Mgr. Karabinošová Ingrida

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Mihal Karol

JUDr. Laclavíková Hildegarda IČO: 37881485
Adresa: Slovenská 52, 08001 Prešov
Tel.: 051/7721195
Fax: 051/7721195
E-mail: hildegarda.laclavikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 254

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 262 572 96 93/1100 IBAN: SK75 1100 0000 0026 2572 9693
Číslo účtu: 5068785185/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0050 6878 5185
Číslo účtu: / IBAN: SK12 1100 0000 0029 4904 8608

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

JUDr. Laifer Stanislav IČO: 31782868
Adresa: Prievozská 14/A, 82109 Bratislava
Tel.: +421 2/58238231
Fax: +421 2/53416146
E-mail: stanislav.laifer@ske.sk

Evidenčné číslo: 100

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:30
Utorok 08:00 - 16:30
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 16:30
Piatok 08:00 - 16:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2625006292/1100 IBAN: SK79 1100 0000 0026 2500 6292

Koncipienti:
JUDr. Capiková Lucia
JUDr. Gembala Marián
Mgr. Patáková Denisa

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

Mgr. Lesňáková Viera IČO: 37946285
Adresa: Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad
Tel.: 052/7724004
Fax: 052/7724004
E-mail: viera.lesnakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 290

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2001086036/8330 IBAN: SK27 8330 0000 0020 0108 6036
Číslo účtu: / IBAN: SK29 0900 0000 0051 9346 7266

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hovanová Barbora

Ing. JUDr. Liščák Roman IČO: 34028340
Adresa: Nám.sv.Michala 5, 92001 Hlohovec
Tel.: 033/7331791
Fax: -
E-mail: roman.liscak@ske.sk

Evidenčné číslo: 102

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 11:00 - 16:00
Streda 12:00 - 17:00
Štvrtok 11:00 - 16:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 282548727/0900 IBAN: SK03 0900 0000 0002 8254 8727
Predčíslie účtu: 115 Číslo účtu: 8633527060/8120 IBAN: SK08 8120 0001 1586 3352 7060

Koncipienti:
Mgr. Mačicová Veronika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Liščák Lukáš

JUDr. Liščák Lukáš IČO: 42400538
Adresa: Nám. Sv. Michala 5/A, 92001 Hlohovec
Tel.: 033/202 89 50
Fax: -
E-mail: lukas.liscak@ske.sk

Evidenčné číslo: 432

Úradné hodiny:
Pondelok 12:00 - 17:00
Utorok 11:00 - 16:00
Streda 12:00 - 17:00
Štvrtok 11:00 - 16:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK63 5600 0000 0052 0839 3002
Číslo účtu: / IBAN: SK27 0900 0000 0050 6470 0578
Predčíslie účtu: 115 Číslo účtu: 8633420060/8120 IBAN: Sk57 8120 0001 1586 3342 0060

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dobiašová Jana

JUDr. Liščák Jozef IČO: 42012040
Adresa: ul. ČSA 23, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4113 454
Fax: 048 415 60 43
E-mail: jozef.liscak@ske.sk

Evidenčné číslo: 309

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 15:30
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1396731751/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0013 9673 1751
Číslo účtu: 3014137001/5600 IBAN: SK57 5600 0000 0030 1413 7001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Liščák Roman

JUDr. Líška Kamil IČO: 42133572
Adresa: Grösslingová 62, 81109 Bratislava
Tel.: +421 2 54 63 06 54
Fax: +421 2 54 63 06 54
E-mail: kamil.liska@ske.sk

Evidenčné číslo: 324

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 16:30
Utorok 09:00 - 16:30
Streda 09:00 - 16:30
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629182154/1100 IBAN: SK46 1100 0000 0026 2918 2154

Koncipienti:
Mgr. Lazovský Richard Alexander
Mgr. Štundová Slavomíra

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

Mgr. Lupták Miroslav IČO: 36076627
Adresa: Riečna 2, 81102 Bratislava
Tel.: 02/ 20 70 88 90
Fax: 02/ 20 70 88 90
E-mail: miroslav.luptak@ske.sk

Evidenčné číslo: 393

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 9607660006/5600 IBAN: SK41 5600 0000 0096 0766 0006
Číslo účtu: / IBAN: SK42 8330 0000 0020 0224 0648

Koncipienti:
Mgr. Mgr. Kardošová Marta

Zastupujúci exekútor: JUDr. Adamcová Lucia

JUDr. Lutter Ivan IČO: 30799783
Adresa: Longobardská 1301/27, 85110 Bratislava
Tel.: +421252621160
Fax: +421252621160
E-mail: ivan.lutter@ske.sk

Evidenčné číslo: 296

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2625028694/1100 IBAN: SK20 1100 0000 0026 2502 8694

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kuna Peter

Mgr. Ing. Majchrák Štefan IČO: 31770932
Adresa: Palárikova 13, 81104 Bratislava
Tel.: 02 54642811
Fax: -
E-mail: stefan.majchrak@ske.sk

Evidenčné číslo: 104

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2624080669/1100 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2408 0669
Číslo účtu: / IBAN: SK75 8330 0000 0021 0168 7461

Koncipienti:
JUDr. Čierna Hanka

Zastupujúci exekútor: JUDr. Bury Anton, PhD.

JUDr. Majkútová Soňa IČO: 36091952
Adresa: Štúrova 257, 90501 Senica
Tel.: 034 6517161
Fax: 034 6518172
E-mail: sona.majkutova@ske.sk

Evidenčné číslo: 105

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1390320759/0200 IBAN: SK31 0200 0000 0013 9032 0759
Číslo účtu: 1390326456/0200 IBAN: SK54 0200 0000 0013 9032 6456

Koncipienti:
Mgr. Majkútová Barbora
Mgr. Bc. Majkút Richard

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. PhD. Dobrodenková Zuzana

Mgr. Makita Ján IČO: 30789958
Adresa: Bosákova 7, 85104 Bratislava
Tel.: 02 62525594,0948 090 498, 0948 834 644
Fax: -
E-mail: jan.makita@ske.sk

Evidenčné číslo: 220

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2620748211/1100 IBAN: SK83 1100 0000 0026 2074 8211

Koncipienti:
Mgr. Ballová Mária

Zastupujúci exekútor: JUDr. Verešová Estera

Ing. JUDr. Malík Pavol IČO: 36137685
Adresa: 1.mája 22, 01001 Žilina
Tel.: 041/7234261
Fax: 041/7234261
E-mail: pavol.malik@ske.sk

Evidenčné číslo: 106

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:30 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Streda 07:30 - 12:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 12:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0420055470/0900 IBAN: SK23 0900 0000 0004 2005 5470

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr., PhD., Augustín Jozef

JUDr. Markovič Vojtech, PhD. IČO: 42211077
Adresa: Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno
Tel.: +421 905121710
Fax: -
E-mail: vojtech.markovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 381

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2923882346/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0029 2388 2346
Číslo účtu: / IBAN: SK02 0200 0000 0016 9559 7353

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Balaškó Peter

JUDr. Martišík Jozef IČO: 35662956
Adresa: Samoty 1061, 02001 Púchov
Tel.: +421-42/4633081
Fax: +421-42/4633081
E-mail: jozef.martisik.judr@ske.sk

Evidenčné číslo: 107

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 351028349372/0200 IBAN: SK10 0200 0000 3510 2834 9372
Číslo účtu: 1028349372/0200 IBAN: SK46 0200 0000 0010 2834 9372

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Martišíková Anna

JUDr. Martišík Andrej IČO: 42278996
Adresa: Samoty 1061, 02001 Púchov
Tel.: 042/4633081
Fax: -
E-mail: andrej.martisik@ske.sk

Evidenčné číslo: 392

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3127354651/0200 IBAN: SK1002000000003127354651
Číslo účtu: 3127354459/0200 IBAN: SK53 0200 0000 0031 2735 4459

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Martišík Jozef

JUDr. Martišík Jozef ml. IČO: 37914201
Adresa: Samoty 1061, 02001 Púchov
Tel.: 042/4633081
Fax: -
E-mail: jozef.martisik@ske.sk

Evidenčné číslo: 266

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK12 0200 0000 0042 4744 7953
Číslo účtu: / IBAN: SK26 0200 0000 0042 3873 2154

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Martišík Jozef

Ing. JUDr. Martišíková Anna IČO: 31142940
Adresa: Samoty 1061, 02001 Púchov
Tel.: 042/4633081
Fax: -
E-mail: anna.martisikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 108

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1255493059/0200 IBAN: SK1102000000001255493059
Číslo účtu: 1146847372/0200 IBAN: SK09 0200 0000 0011 4684 7372

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Martišík Jozef

JUDr. Matejov Jozef IČO: 34056343
Adresa: Štúrova 326/2, 95801 Partizánske
Tel.: 0911 074 974, 038/7491920
Fax: -
E-mail: jozef.matejov@ske.sk

Evidenčné číslo: 109

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK84 8330 0000 0023 0111 0472
Číslo účtu: / IBAN: SK42 8330 0000 0023 0206 7066

Koncipienti:
Mgr. Bežo Lucia

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kliniec Vladimír

JUDr. Matuška René IČO: 36122050
Adresa: Mariánska 35, 97101 Prievidza
Tel.: 046 542 71 32
Fax: 046 542 49 55
E-mail: rene.matuska@ske.sk

Evidenčné číslo: 205

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 371189877/0900 IBAN: SK23 0900 0000 0003 7118 9877
Číslo účtu: 9016678001/5600 IBAN: SK14 5600 0000 0090 1667 8001
Číslo účtu: / IBAN: SK09 0900 0000 0051 2794 9558

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďurica Jozef

JUDr. Mešová Miriam IČO: 42193133
Adresa: Tehelná 4, 96001 Zvolen
Tel.: 0905 851 410
Fax: 048/4148071-2
E-mail: miriam.mesova@ske.sk

Evidenčné číslo: 356

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Streda 08:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2852550853/0200 IBAN: SK90 0200 0000 0028 5255 0853

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cimermanová Andrea

JUDr. Mičák Mário IČO: 37825640
Adresa: Kollárova 39, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048/4151382
Fax: -
E-mail: mario.micak@ske.sk

Evidenčné číslo: 217

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 07:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 07:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 07:30 - 12:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1276141001/5600 IBAN: SK06 5600 0000 0012 7614 1001
Číslo účtu: 1276145002/5600 IBAN: SK37 5600 0000 0012 7614 5002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kohút Peter

Ing. JUDr. Mihal Karol IČO: 35513748
Adresa: Moyzesova 34, 04001 Košice
Tel.: 055 6229880
Fax: 055 6229880, 85, 86, 89
E-mail: karol.mihal@ske.sk

Evidenčné číslo: 114

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0082121374/0900 IBAN: SK05 0900 0000 0000 8212 1374
Číslo účtu: 0445402205/0900 IBAN: SK47 0900 0000 0004 4540 2205
Číslo účtu: 0444507523/0900 IBAN: SK66 0900 0000 0004 4450 7523
Číslo účtu: 4008613387/7500 IBAN: SK23 7500 0000 0040 0861 3387
Číslo účtu: 4008613504/7500 IBAN: SK65 7500 0000 0040 0861 3504

Koncipienti:
JUDr. Herceg Štefan
Mgr. Cisko Dominik

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kvasňovská Denisa (Regináčová Mihalová)

Mgr. Michnica Marián
Prerušenie výkonu funkcie
IČO: 42355281
Adresa: Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava
Tel.: 0911/864 766
Fax: -
E-mail: marian.michnica@ske.sk

Evidenčné číslo: 410

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4019334009/7500 IBAN: SK56 7500 0000 0040 1933 4009

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Michnicová Anna

Mgr. Michnicová Anna IČO: 33767947
Adresa: Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava
Tel.: 0917 489 964
Fax: -
E-mail: anna.michnicova@ske.sk

Evidenčné číslo: 261

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2945463126/1100 IBAN: SK86 1100 0000 0029 4546 3126
Číslo účtu: 2946038359/1100 IBAN: SK47 1100 0000 0029 4603 8359

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Michnica Marián

JUDr. Miššíková Paula IČO: 45361959
Adresa: Pod Katrušou 13, 94905 Nitra 5
Tel.: 0911611577
Fax: -
E-mail: paula.missikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 400

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK59 0200 0000 0047 4815 6257

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor:

JUDr. Moskvič Stanislav IČO: 10732543
Adresa: Floriánova č. 2, 08001 Prešov
Tel.: 0918478150
Fax: -
E-mail: stanislav.moskvic@ske.sk

Evidenčné číslo: 119

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8814846001/5600 IBAN: SK37 5600 0000 0088 1484 6001
Číslo účtu: 8814843003/5600 IBAN: SK85 5600 0000 0088 1484 3003
Číslo účtu: 2629796279/1100 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2979 6279
Číslo účtu: 1337552753/0200 IBAN: SK96 0200 0000 0013 3755 2753

Koncipienti:
Mgr. Moskvič Gabriel LL.M.

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

JUDr. Mráz Jaroslav IČO: 30791227
Adresa: Bosákova 5B, 85104 Bratislava
Tel.: 02 5245 0292
Fax: 02 52442028
E-mail: jaroslav.mraz@ske.sk

Evidenčné číslo: 225

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 632220730/0900 IBAN: SK73 0900 0000 0006 32220730
Číslo účtu: 635292190/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0006 35292190
Číslo účtu: / IBAN: SK75 0200 0000 0011 6264 8357
Číslo účtu: / IBAN: SK84 0200 0000 0011 6264 3054

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Laifer Stanislav

JUDr. Mruškovič Svätoslav IČO: 37787691
Adresa: Námestie mieru 1, 08001 Prešov
Tel.: 051/7720808
Fax: -
E-mail: svatoslav.mruskovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 121

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8832294001/5600 IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ferenc Radovan

JUDr. Nemčíková Andrea IČO: 42274729
Adresa: Železničná 98, 01701 Považská Bystrica
Tel.: 0424111020
Fax: -
E-mail: andrea.nemcikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 378

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0020327211/6500 IBAN: SK85 6500 0000 0000 2032 7211
Číslo účtu: / IBAN: SK56 0900 0000 0050 4833 2373
Číslo účtu: / IBAN: SK42 1100 0000 0029 4712 0290
Číslo účtu: / IBAN: SK25 0200 0000 0004 0874 5372

Koncipienti:
JUDr. RNDr. Oráviková Zuzana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

JUDr. Nestor Ivan IČO: 42133521
Adresa: Haburská 49/A, 82101 Bratislava
Tel.: 0911 118 817
Fax: -
E-mail: ivan.nestor@ske.sk

Evidenčné číslo: 327

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2468707959/0200 IBAN: SK32 0200 0000 0024 6870 7959

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Lutter Ivan

JUDr. Nogová Mária IČO: 41705904
Adresa: Hroncova 1, 04001 Košice
Tel.: 0907 977 925, 055/3260494
Fax: -
E-mail: maria.nogova@ske.sk

Evidenčné číslo: 412

Úradné hodiny:
Pondelok 13:00 - 18:00
Utorok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK18 3100 0000 0043 5034 1700

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Papcunová Zuzana

Mgr. Nosko Slavomír IČO: 42300932
Adresa: Komenského 3, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048/419 34 11
Fax: +048/412 77 33
E-mail: slavomir.nosko@ske.sk

Evidenčné číslo: 379

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5029588947/0900 IBAN: SK84 0900 0000 0050 2958 8947

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Tóthová Iveta

JUDr. Nosková Eleonóra IČO: 37894561
Adresa: Robotnícka č. 4, 97401 Banská Bystrica
Tel.: 048 4152320
Fax: 048 4152320
E-mail: eleonora.noskova@ske.sk

Evidenčné číslo: 255

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4008360746/7500 IBAN: SK96 7500 0000 0040 0836 0746
Číslo účtu: 4007954358/7500 IBAN: SK29 7500 0000 0040 0795 4358
Číslo účtu: 4008009761/7500 IBAN: SK82 7500 0000 0040 0800 9761

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Bohovičová Alena

JUDr. Ondáš Ján IČO: 45006903
Adresa: Mlynárska 16, 04001 Košice
Tel.: +421 55 678 20 72
Fax: +421 55 678 20 72
E-mail: jan.ondas@ske.sk

Evidenčné číslo: 307

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629166015/1100 IBAN: SK75 1100 0000 0026 2916 6015

Koncipienti:
Mgr. Ondáš Ján

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kvasňovská Denisa (Regináčová Mihalová)

JUDr. Ondrejková Eva IČO: 37953052
Adresa: Turčianska 50, 82109 Bratislava
Tel.: 02/206 332 54
Fax: -
E-mail: eva.ondrejkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 332

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2644639255/0200 IBAN: SK39 0200 0000 0026 4463 9255

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Vicenová (Borárosová) Zuzana

JUDr. Ondrejková Andrea IČO: 36068331
Adresa: Na križovatkách 47, 82104 Bratislava
Tel.: 02/43423944
Fax: 02/43423944
E-mail: andrea.ondrejkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 207

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1883196151/0200 IBAN: SK87 0200 0000 0018 8319 6151
Číslo účtu: / IBAN: SK93 0200 0000 0038 1460 8051

Koncipienti:
JUDr. Plačková Denisa

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hermanovský Martin

JUDr. Pálffyová Eva IČO: 31195741
Adresa: Javorová 7, 92701 Šaľa
Tel.: 031 7708171
Fax: 031 7708171
E-mail: eva.palffyova@ske.sk

Evidenčné číslo: 126

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4230040225/3100 IBAN: SK74 3100 0000 0042 3004 0225
Číslo účtu: 4230040209/3100 IBAN: SK21 3100 0000 0042 3004 0209
Číslo účtu: / IBAN: SK52 3100 0000 0042 3004 0233

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

JUDr. Ing. Paller Miroslav IČO: 37817884
Adresa: Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6735015
Fax: 045 6735014
E-mail: miroslav.paller@ske.sk

Evidenčné číslo: 127

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 402095233/7500 IBAN: SK 42 7500 0000 0004 0209 5233
Číslo účtu: 602477973/7500 IBAN: SK 45 7500 0000 0006 0247 7973

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pračková Bronislava

Mgr. Palša Igor IČO: 36151327
Adresa: Masarykova 13, 08001 Prešov
Tel.: +421 51/7721770
Fax: +421 51/7721770
E-mail: igor.palsa@ske.sk

Evidenčné číslo: 128

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1896926053/0200 IBAN: SK 58 0200 0000 0018 9692 6053

Koncipienti:
Mgr. Augustínová Iveta
JUDr. Novotná Zuzana
Mgr. Ožvoldová Dominika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plško Branislav

JUDr. Papcunová Zuzana IČO: 35551046
Adresa: Hlavná 68, 04001 Košice
Tel.: +421 55/644 3303
Fax: +421 55/644 3303
E-mail: zuzana.papcunova@ske.sk

Evidenčné číslo: 256

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1713034053/0200 IBAN: SK57 0200 0000 0017 1303 4053
Číslo účtu: 2629752604/1100 IBAN: SK41 1100 0000 0026 2975 2604

Koncipienti:
Mgr. Plencnerová Nikola

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

JUDr. Pavlík Jaromír IČO: 42072212
Adresa: Nám. A. Hlinku 54, 03401 Ružomberok
Tel.: +421 44/ 4327976
Fax: +421 44/ 4327976
E-mail: jaromir.pavlik@ske.sk

Evidenčné číslo: 120

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 8349585001/5600 IBAN: SK54 5600 0000 0083 4958 5001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Radzo František

Mgr. Pavlík Jozef IČO: 36123145
Adresa: Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 90701 Myjava
Tel.: 0903326896, 0911262617, 034/6212143
Fax: -
E-mail: jozef.pavlik@ske.sk

Evidenčné číslo: 215

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK76 5600 0000 0050 4474 3001
Číslo účtu: / IBAN: SK10 5600 0000 0050 4474 7002

Koncipienti:
Mgr. Pavlíková Zdenka

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kvasnica Štefan

JUDr. Pekár Ľubomír IČO: 34046917
Adresa: P.Pázmáňa 49/3, 92701 Šaľa
Tel.: 031 7705270, 7706289, 7707643
Fax: 031 7705909
E-mail: lubomir.pekar@ske.sk

Evidenčné číslo: 130

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6715716018/1111 IBAN: SK1311110000006715716018
Číslo účtu: 6715716026/1111 IBAN: SK8811110000006715716026
Číslo účtu: 6715716034/1111 IBAN: SK6611110000006715716034
Číslo účtu: 2938544382/0200 IBAN: SK7802000000002938544382
Číslo účtu: 19-2325060/8120 IBAN: SK2181200000190002325060
Číslo účtu: / IBAN: SK44 1111 0000 0067 1571 6042

Koncipienti:
JUDr. Mihály Martin

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stano Peter

JUDr. Peltzner Tomáš IČO: 35497335
Adresa: Jakubovo námestie 15, 81109 Bratislava
Tel.: 0902 403 053
Fax: -
E-mail: tomas.peltzner@ske.sk

Evidenčné číslo: 310

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2621750946/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2175 0946
Číslo účtu: / IBAN: SK20 7500 0000 0040 2924 2431

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cibulková Hana

JUDr. Petík Július IČO: 31803121
Adresa: Nobelova ul č. 34, 83102 Bratislava
Tel.: +421905 652 513
Fax: -
E-mail: julius.petik@ske.sk

Evidenčné číslo: 131

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2624708313/1100 IBAN: SK41 1100 0000 0026 2470 8313

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Halás Boris

JUDr. Petrovič Martin IČO: 42324840
Adresa: Kósu-Schoppera 8, 04801 Rožňava
Tel.: +421 949 046 779
Fax: -
E-mail: martin.petrovic@ske.sk

Evidenčné číslo: 413

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5050453422/0900 IBAN: SK48 0900 0000 0050 5045 3422
Číslo účtu: 5050455372/0900 IBAN: SK69 0900 0000 0050 5045 5372

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

Mgr. Petruška Martin
Prerušenie výkonu funkcie
IČO: 37947613
Adresa: Kukorelliho 1505/50, 06601 Humenné
Tel.: 0903 202 060
Fax: -
E-mail: martin.petruska@ske.sk

Evidenčné číslo: 292

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2627066715/1100 IBAN: SK98 1100 0000 0026 2706 6715
Číslo účtu: 2526482453/0200 IBAN: SK14 0200 0000 0025 2648 2453

Koncipienti:
Mgr. Petrušková Alena

Zastupujúci exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Mgr. Pinter Miroslav IČO: 31803679
Adresa: Bradáčova 7, 85286 Bratislava
Tel.: 02/62411160
Fax: 02/62411160
E-mail: miroslav.pinter@ske.sk

Evidenčné číslo: 257

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2623708581/1100 IBAN: SK33 1100 0000 0026 2370 8581
Číslo účtu: 5036782924/0900 IBAN: SK64 0900 0000 0050 3678 2924

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

JUDr. Píry Martin IČO: 42219957
Adresa: Framborská 3605/41, 01001 Žilina
Tel.: 041/516 6362
Fax: 041/516 6362
E-mail: martin.piry@ske.sk

Evidenčné číslo: 376

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Utorok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Streda 08:30 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1160780012/1111 IBAN: SK7511110000001160780012

Koncipienti:
JUDr. Juraštík Radovan
Mgr. Gallik Tomáš

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šupa Miroslav

JUDr. Plško Branislav IČO: 31761925
Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava
Tel.: 02/53637484, 02/53637485
Fax: -
E-mail: branislav.plsko@ske.sk

Evidenčné číslo: 133

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4849320001/5600 IBAN: SK55 5600 0000 0048 4932 0001
Číslo účtu: 4849328003/5600 IBAN: SK20 5600 0000 0048 4932 8003

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plšková Jana

JUDr. Plšková Jana IČO: 42355877
Adresa: Letná 5, 83103 Bratislava
Tel.: 02/53637486
Fax: -
E-mail: jana.plskova@ske.sk

Evidenčné číslo: 414

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6634642002/5600 IBAN: SK31 5600 0000 0066 3464 2002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Plško Branislav

Podešla Vladimír IČO: 34049231
Adresa: Štefánikova 1408/58, 90501 Senica
Tel.: 0905 465 739
Fax: -
E-mail: vladimir.podesla@ske.sk

Evidenčné číslo: 134

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 37226548/0900 IBAN: SK98 0900 0000 0000 3722 6548

Koncipienti:
Mgr. Petráš Marcel

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánková Eva

doc. JUDr. Podhorec Ivan PhD. IČO: 42124603
Adresa: Damborského 13, 94901 Nitra
Tel.: -
Fax: -
E-mail: ivan.podhorec@ske.sk

Evidenčné číslo: 415

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2924904789/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0029 2490 4789

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Štorek Jozef

JUDr. Polák Ivan IČO: 41208374
Adresa: Potočná 15, 90901 Skalica
Tel.: 0903 423 133
Fax: -
E-mail: ivan.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 311

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 253062920/0900 IBAN: SK59 0900 0000 0002 5306 2920
Číslo účtu: / IBAN: SK24 0900 0000 0000 3722 6134

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Čerešňa Dušan

JUDr. Polák Vladimír IČO: 34055665
Adresa: Hurbanova 643, 90701 Myjava
Tel.: 034 6216452
Fax: 034 6216452
E-mail: vladimir.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 209

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0253093292/0900 IBAN: SK53 0900 0000 0002 5309 3292

Koncipienti:
JUDr. Polák Martin

Zastupujúci exekútor: JUDr. Poláková Miroslava

Mgr. Polák Stanislav IČO: 37852167
Adresa: Moyzesova 5, 94901 Nitra
Tel.: 037 6523160
Fax: 037 6523160
E-mail: stanislav.polak@ske.sk

Evidenčné číslo: 247

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2717623001/5600 IBAN: SK 32 5600 0000 0027 1762 3001

Koncipienti:
Mgr. Ing. Polák Stanislav

Zastupujúci exekútor: Mgr. Jambor Ivan

JUDr. Poláková Miroslava IČO: 42144558
Adresa: Hurbanova č. 643, 90701 Myjava
Tel.: 034/6216452
Fax: -
E-mail: miroslava.polakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 335

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:30 - 11:30 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0253766426/0900 IBAN: SK34 0900 0000 0002 5376 6426

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Vladimír

JUDr. Pračková Bronislava IČO: 37889125
Adresa: ul. Cyrila a Metoda 22, 96501 Žiar nad Hronom
Tel.: 045 6726236
Fax: 045 6722658
E-mail: bronislava.prackova@ske.sk

Evidenčné číslo: 244

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5303813001/5600 IBAN: SK 72 5600 0000 0053 0381 3001
Číslo účtu: 5303817002/5600 IBAN: SK 06 5600 0000 0053 0381 7002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. Paller Miroslav

JUDr. Prudká Andrea IČO: 37913654
Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica
Tel.: 0905 582 414
Fax: -
E-mail: andrea.prudka@ske.sk

Evidenčné číslo: 260

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2921833524/1100 IBAN: SK76 1100 0000 0029 2183 3524
Číslo účtu: 2824086002/5600 IBAN: SK12 5600 0000 0028 2408 6002

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Krasňanová Mária

JUDr. Rácik Juraj IČO: 42164320
Adresa: Hlavná 11, 91701 Trnava
Tel.: +421 33 593 62 15
Fax: +421 33 593 62 15
E-mail: juraj.racik@ske.sk

Evidenčné číslo: 358

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 14:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2927850253/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0029 2785 0253

Koncipienti:
JUDr. Ráciková Veronika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Vicenová (Borárosová) Zuzana

Radzo František IČO: 36133019
Adresa: Radlinského 1728/47, 02601 Dolný Kubín
Tel.: 043 5523888
Fax: 043 5523888
E-mail: frantisek.radzo@ske.sk

Evidenčné číslo: 138

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 10:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0320099046/0900 IBAN: SK 3709000000000320099046

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pavlík Jaromír

JUDr. Reháková Oľga IČO: 37929887
Adresa: Kominárska 2 (budova DOPRAVOPROJEKT a.s.), 83104 Bratislava
Tel.: +421 911 330 737
Fax: -
E-mail: olga.rehakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 329

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2623852583/1100 IBAN: SK30 1100 0000 0026 2385 2583
Číslo účtu: 1002912016/1111 IBAN: SK81 1111 0000 0010 0291 2016
Číslo účtu: / IBAN: SK56 0200 0000 0006 2884 4022
Číslo účtu: / IBAN: SK20 0200 0000 3506 2884 4022
Číslo účtu: / IBAN: SK59 1111 0000 0010 0291 2024

Koncipienti:
Mgr. Rehák Juraj

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sobolovský Boris

JUDr. Rišian Martin IČO: 37801511
Adresa: Pivovarská č.p. 1069, 01001 Žilina
Tel.: 041 5640409
Fax: 041 5640415
E-mail: martin.risian@ske.sk

Evidenčné číslo: 140

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2069365955/0200 IBAN: SK96 0200 0000 0020 6936 5955

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rišian Jozef

JUDr. Rišian Jozef IČO: 35658991
Adresa: Pivovarská č.p.1069, 01001 Žilina
Tel.: 041 5640409
Fax: 041 5640409
E-mail: jozef.risian@ske.sk

Evidenčné číslo: 139

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 15:30
Streda 07:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1400135558/0200 IBAN: SK93 0200 0000 0014 0013 5558
Číslo účtu: 2583795958/0200 IBAN: SK47 0200 0000 0025 8379 5958
Číslo účtu: 420166074/0900 IBAN: SK54 0900 0000 0004 2016 6074

Koncipienti:
Mgr. Strýčková Eva

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rišian Martin

JUDr. Rojčeková Margita IČO: 37799622
Adresa: A. Kmeťa 11, 01001 Žilina
Tel.: 041 4333203
Fax: -
E-mail: margita.rojcekova@ske.sk

Evidenčné číslo: 141

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 310916364/0900 IBAN: SK63 0900 0000 0003 1091 6364
Číslo účtu: 2629823273/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0026 2982 3273
Číslo účtu: / IBAN: SK09 0900 0000 0051 8377 3155

Koncipienti:
Mgr. Rojček Michal

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďuricová Lucia

JUDr. Rosina Július IČO: 42051444
Adresa: Stummerova 1553/47, 95501 Topoľčany
Tel.: 038/5300730
Fax: 038/5300730
E-mail: julius.rosina@ske.sk

Evidenčné číslo: 312

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2277979855/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0022 7797 9855
Číslo účtu: 2594159551/0200 IBAN: SK03 0200 0000 0025 9415 9551
Číslo účtu: 2660633953/0200 IBAN: SK94 0200 0000 0026 6063 3953
Číslo účtu: 2662161056/0200 IBAN: SK06 0200 0000 0026 6216 1056
Číslo účtu: 2706021355/0200 IBAN: SK22 0200 0000 0027 0602 1355
Číslo účtu: 2872097857/0200 IBAN: SK28 0200 0000 0028 7209 7857
Číslo účtu: 0263682605/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0002 6368 2605
Číslo účtu: / IBAN: SK06 0200 0000 0038 2929 4059
Číslo účtu: / IBAN: SK66 0200 0000 0038 8272 1355

Koncipienti:
Mgr. Bobošík Vladimír

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šupa Miroslav

JUDr. Rus Marko IČO: 37951416
Adresa: Železničná 257/19, 05001 Revúca
Tel.: 058/ 488 2003,
Fax: 058/488 2005
E-mail: marko.rus@ske.sk

Evidenčné číslo: 278

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 14:30
Utorok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 14:30
Streda 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 14:30
Piatok 07:30 - 11:30 , 12:30 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1793486251/0200 IBAN: SK78 0200 0000 001793486251
Číslo účtu: 1793496353/0200 IBAN: SK88 0200 0000 001793496353

Koncipienti:
JUDr. Lopušeková Jana

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

JUDr. Rusnáková Eva IČO: 42332915
Adresa: ul. Ľ. Štúra č. 29, 93401 Levice
Tel.: 0907 707 837
Fax: -
E-mail: eva.rusnakova@ske.sk

Evidenčné číslo: 388

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5038895025/0900 IBAN: SK2509000000005038895025

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Thomka Martin

PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef IČO: 42286301
Adresa: Kollárova 34, 91701 Trnava
Tel.: 033/7433 333
Fax: 033/7433 333
E-mail: jozef.ruzarovsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 363

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2927569955/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0029 2756 9955
Číslo účtu: / IBAN: SK71 0900 0000 0000 4553 8285
Číslo účtu: / IBAN: SK79 5600 0000 0011 7069 7001

Koncipienti:
Mgr. Kozák Dávid
JUDr. Mgr. Šterbák Andrea
Mgr. Moravčíková Nikoleta

Zastupujúci exekútor: JUDr. Vatrtová Barbora

JUDr. Rychtarčík Róbert IČO: 35515741
Adresa: 1.mája 23/25, 05801 Poprad
Tel.: 052 7765818
Fax: 052 7884122
E-mail: robert.rychtarcik@ske.sk

Evidenčné číslo: 145

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 35-2910140562/0200 IBAN: SK36 0200 0000 3529 1014 0562

Koncipienti:
Mgr. Korenková Katarína

Zastupujúci exekútor: JUDr. Gerbery Boris

JUDr. Sabol Juraj IČO: 35553359
Adresa: Hutnícka 1, 04001 Košice
Tel.: 055/6334 752
Fax: 055/6334 752
E-mail: juraj.sabol@ske.sk

Evidenčné číslo: 279

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6571461/5200 IBAN: SK03 5200 0000 0000 0657 1461
Číslo účtu: / IBAN: SK10 7500 0000 0040 2920 6430

Koncipienti:
Mgr. Sliva Dávid

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ádám Atila

JUDr. Samec Libor IČO: 36078531
Adresa: Bradáčova ulica 7, 85286 Bratislava V.
Tel.: 0905 228 539
Fax: 02 53637693
E-mail: libor.samec@ske.sk

Evidenčné číslo: 146

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 12:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK51 5600 0000 0096 0763 8001
Číslo účtu: / IBAN: SK76 1100 0000 0026 2500 7607
Číslo účtu: / IBAN: SK17 1100 0000 0029 4702 9075
Číslo účtu: / IBAN: SK24 1100 0000 0029 4602 9073
Číslo účtu: / IBAN: SK52 1100 0000 0029 4208 5422

Koncipienti:
JUDr. Szabóová Erika

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baďura Patricius

Mgr. Segľa Róbert IČO: 37794680
Adresa: Baštová 44, 08001 Prešov
Tel.: 051 7720745
Fax: -
E-mail: robert.segla@ske.sk

Evidenčné číslo: 212

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2629728743/1100 IBAN: SK14 1100 0000 0026 2972 8743
Číslo účtu: 2623728742/1100 IBAN: SK50 1100 0000 0026 2372 8742

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Fekete Erik

Mgr. Semela Andrej IČO: 31810098
Adresa: Lichnerova 23, 90301 Senec
Tel.: 02/45649887
Fax: 02/45649887
E-mail: andrej.semela@ske.sk

Evidenčné číslo: 233

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Streda 08:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 702039153/7500 IBAN: SK67 7500 0000 0007 0203 9153
Číslo účtu: 4003101534/7500 IBAN: SK35 7500 0000 0040 0310 1534

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Urbánek Peter

JUDr. Sidorják Ľuboš IČO: 31311580
Adresa: Murgašova 3, 04001 Košice
Tel.: 055 7287231
Fax: 055 7287231
E-mail: lubos.sidorjak@ske.sk

Evidenčné číslo: 147

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2621718217/1100 IBAN: SK18 1100 0000 0026 21718217
Číslo účtu: / IBAN: SK8209000000005075950812

Koncipienti:
JUDr. Andrejovská Kristína

Zastupujúci exekútor: Mgr. Bertók Peter

Mgr. Ing. Sklenář Stanislav IČO: 34028641
Adresa: Teplická 2217/53, 92101 Piešťany
Tel.: 0905/203773
Fax: -
E-mail: stanislav.sklenar@ske.sk

Evidenčné číslo: 148

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Streda 07:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 10:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK75 7500 0000 0040 3003 1797
Číslo účtu: / IBAN: SK25 0200 0000 0011 8516 9359
Číslo účtu: / IBAN: SK15 7500 0000 0040 3003 1519

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Liščák Lukáš

Mgr. Slopovská Angelika
Pozastavenie výkonu funkcie
IČO: 50663496
Adresa: Zámocká 16, 811 01 Bratislava,
Tel.: 02 54648491
Fax: -
E-mail: angelika.slopovska@ske.sk

Evidenčné číslo: 152

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 11:30 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 11:30 , 12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2622520165/1100 IBAN: SK53 1100 0000 0026 2252 0165
Číslo účtu: 2940058586/1100 IBAN: SK37 1100 0000 0029 4005 8586
Číslo účtu: 2623521602/1100 IBAN: SK04 1100 0000 0026 2352 1602

Koncipienti:
JUDr. Mgr. Kleman Dávid

Zastupujúci exekútor: Ing.JUDr. Hrebík Štefan

JUDr. Sobolovský Boris IČO: 30791383
Adresa: Ružová Dolina 8, 82109 Bratislava
Tel.: 02 55646784 - 85
Fax: -
E-mail: boris.sobolovsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 387

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2620431716/1100 IBAN: SK39 1100 0000 0026 2043 1716
Číslo účtu: 2629431990/1100 IBAN: SK48 1100 0000 0026 2943 1990
Číslo účtu: / IBAN: SK56 1100 0000 0029 4603 8391

Koncipienti:
Mgr. Imrichová Miroslava

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ondrejková Andrea

JUDr. Sokol Ján IČO: 31275010
Adresa: Jantárova č. 30, 04001 Košice
Tel.: +421 55/6780565
Fax: +421 55/6780565
E-mail: jan.sokol@ske.sk

Evidenčné číslo: 153

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 15:30
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK09 0900 0000 0051 8308 2418
Číslo účtu: / IBAN: SK91 1100 0000 0026 2370 7052
Číslo účtu: / IBAN: SK57 0900 0000 0003 2007 8122
Číslo účtu: / IBAN: SK26 0900 0000 0000 5421 5648
Číslo účtu: / IBAN: SK04 1100 0000 0026 2138 1685
Číslo účtu: / IBAN: SK11 1100 0000 0026 2038 1974
Číslo účtu: / IBAN: SK86 0200 0000 0015 4484 9402

Koncipienti:
Mgr. Sokol Ján

Zastupujúci exekútor: JUDr. Papcunová Zuzana

JUDr. Soldán Steinerová Adriana IČO: 34056319
Adresa: Jilemnického 2, 91101 Trenčín
Tel.: 0905526693, 0322861447
Fax: -
E-mail: adriana.steinerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 156

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4260047604/3100 IBAN: SK34 3100 0000 0042 6004 7604
Číslo účtu: / IBAN: SK74 0900 0000 0051 3651 5428

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Babušková Ivona

Mgr. Somík Milan IČO: 35662794
Adresa: Československej armády 1, 03601 Martin
Tel.: 043/4223662
Fax: 043/4307782
E-mail: milan.somik@ske.sk

Evidenčné číslo: 154

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:00
Utorok 07:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 351046190/0900 IBAN: SK87 0900 0000 0003 5104 6190
Číslo účtu: 8000033335/0900 IBAN:
Číslo účtu: 8000061221/0900 IBAN:
Číslo účtu: 0353329063/0900 IBAN: SK02 0900 0000 0003 5332 9063
Číslo účtu: 0353359473/0900 IBAN: SK37 0900 0000 0003 5335 9473

Koncipienti:
Mgr. Čillová Dominika

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kráľ Marián

JUDr. Sopko Dušan IČO: 35515821
Adresa: Hraničná 12, 05801 Poprad
Tel.: 052 7761739
Fax: 052 7761739
E-mail: dusan.sopko@ske.sk

Evidenčné číslo: 155

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 12:30 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:30 , 13:00 - 14:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 491624378/0900 IBAN: SK78 0900 0000 0004 9162 4378
Číslo účtu: 491696427/0900 IBAN: SK90 0900 0000 0004 9169 6427

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sopko Dušan

JUDr. Sopko Dušan IČO: 42229081
Adresa: Okružná č. 17, 05921 Svit
Tel.: 052/2702459
Fax: -
E-mail: sopko.dusan@ske.sk

Evidenčné číslo: 353

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 14:00
Utorok 09:00 - 14:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 14:00
Piatok 09:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 494383506/0900 IBAN: SK10 0900 0000 0004 9438 3506
Číslo účtu: / IBAN: SK90 0200 0000 0007 2304 3602

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sopko Dušan

JUDr. Stano Peter IČO: 37844512
Adresa: Michalská 7, 91701 Trnava
Tel.: 033 5347911
Fax: 033 5347912
E-mail: peter.stano@ske.sk

Evidenčné číslo: 262

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 15:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4200002009/3100 IBAN: SK65 3100 0000 0042 00002009

Koncipienti:
JUDr. Stano Richard

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pekár Ľubomír

JUDr. PhD. Stodola Peter IČO: 42212588
Adresa: Kmeťkova 25, 94901 Nitra
Tel.: 037/6514445
Fax: -
E-mail: peter.stodola@ske.sk

Evidenčné číslo: 433

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 3209010051/0200 IBAN: SK41 0200 0000 0032 0901 0051

Koncipienti:
Mgr. Martincová Michaela

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Stodolová Soňa IČO: 34039741
Adresa: Kmeťková 25, 94901 Nitra
Tel.: 037 6514444
Fax: 037 6514444
E-mail: sona.stodolova@ske.sk

Evidenčné číslo: 157

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1391165551/0200 IBAN: SK03 0200 0000 0013 9116 5551

Koncipienti:
Mgr. Šimonová Michaela

Zastupujúci exekútor: JUDr. PhD. Stodola Peter

JUDr. Straka Jaroslav IČO: 30854342
Adresa: Račianska ul.66, 83102 Bratislava
Tel.: 02 321 09 179
Fax: 02 321 09 179
E-mail: jaroslav.straka@ske.sk

Evidenčné číslo: 275

Úradné hodiny:
Pondelok 09:30 - 11:00 , 12:30 - 16:00
Utorok 08:30 - 11:00 , 12:30 - 15:00
Streda 08:30 - 11:00 , 12:30 - 15:00
Štvrtok 08:30 - 11:00 , 12:30 - 15:00
Piatok 08:30 - 11:00 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2626028290/1100 IBAN: SK 14 1100 0000 0026 2602 8290

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Vozár Roman

Mgr. Suchár Marcel IČO: 31810632
Adresa: Zámocká 30, 81101 Bratislava
Tel.: +421 908 130 332
Fax: -
E-mail: marcel.suchar@ske.sk

Evidenčné číslo: 300

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 11:00 , 12:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK73 7500 0000 0040 3174 1555

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

JUDr. Šajánek Pavel IČO: 34049223
Adresa: Ružová 63/5, 90901 Skalica
Tel.: 034 6941111
Fax: 0346574965
E-mail: pavol.sajanek@ske.sk

Evidenčné číslo: 166

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4002148189/7500 IBAN: SK42 7500 0000 0040 0214 8189
Číslo účtu: 1329062359/0200 IBAN: SK52 0200 0000 0013 2906 2359

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánková Eva

JUDr. Šajánková Eva IČO: 31194206
Adresa: Ružová 63/5, 90901 Skalica
Tel.: +421 34/6941111
Fax: -
E-mail: eva.sajankova@ske.sk

Evidenčné číslo: 386

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 12:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 9251453005/5600 IBAN: SK74 5600 0000 0092 51453005

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánek Pavel

Mgr. Šemperger Alexander IČO: 35546930
Adresa: Žižkova 6, 04001 Košice
Tel.: 055 6770602
Fax: 055 6770602
E-mail: alexander.semperger@ske.sk

Evidenčné číslo: 245

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 9307102002/5600 IBAN: SK74 5600 0000 0093 0710 2002

Koncipienti:
Mgr. Kuliková Natália

Zastupujúci exekútor: JUDr. Zahorjan Miroslav

JUDr. PhD. Šimko Peter IČO: 31804942
Adresa: Slnečnicová 1, 90041 Rovinka
Tel.: 0951 344 753
Fax: -
E-mail: peter.simko@ske.sk

Evidenčné číslo: 167

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2620455873/1100 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2045 5873
Číslo účtu: / IBAN: SK20 1100 0000 0029 4911 4521

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dáni Michal

JUDr. Mgr. Šovčíková Dana IČO: 31816037
Adresa: Obchodná 52, 81106 Bratislava
Tel.: 02 52926028
Fax: 02 52926028
E-mail: dana.sovcikova@ske.sk

Evidenčné číslo: 235

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK63 5600 0000 0018 0937 4001
Číslo účtu: / IBAN: SK84 0200 0000 0016 1795 1257

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šajánková Eva

JUDr. Špička Jaroslav IČO: 42341795
Adresa: Okulka 24/11, 09301 Vranov nad Topľou
Tel.: 0951 372 419
Fax: -
E-mail: jaroslav.spicka@ske.sk

Evidenčné číslo: 399

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2927908574/1100 IBAN: SK47 1100 0000 0029 2790 8574
Číslo účtu: / IBAN: SK61 1100 0000 0029 2590 8570

Koncipienti:
Mgr. Šimková Klaudia

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

JUDr. Ing. Šteiner Ivan PhD. IČO: 37913581
Adresa: Lipová 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 7710041
Fax: 032 7710041
E-mail: ivan.steiner@ske.sk

Evidenčné číslo: 263

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 272719326/0900 IBAN: SK84 0900 0000 0002 7271 9326

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šteinerová Eva

JUDr. Šteinerová Eva IČO: 31115969
Adresa: Lipová 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 7716276
Fax: 032 7716276
E-mail: eva.steinerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 171

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0041728145/0900 IBAN: SK1609000000000041728145

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šteinerová ml. Eva

JUDr. Šteinerová ml. Eva IČO: 42147719
Adresa: Lipová č. 7, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: +421 32/ 7716276, 0905 993 481
Fax: +421 32/ 7716276
E-mail: eva.steinerova.ml@ske.sk

Evidenčné číslo: 340

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0275613842/0900 IBAN: SK8209000000000275613842

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šteinerová Eva

JUDr. Ing. Štorek Jozef IČO: 31195555
Adresa: Bezručova 16, 94066 Nové Zámky
Tel.: 035 642 40 22
Fax: 035 642 40 22
E-mail: jozef.storek@ske.sk

Evidenčné číslo: 288

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 11:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1195322951/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0011 9532 2951
Číslo účtu: 1296099453/0200 IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Číslo účtu: 1296083654/0200 IBAN: SK07 0200 0000 0012 9608 3654

Koncipienti:
Mgr. Štorek Erik

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Šupa Miroslav IČO: 37857207
Adresa: Kmeťkova 30, 94901 Nitra
Tel.: 037/7723024-5
Fax: 037/7723025
E-mail: miroslav.supa@ske.sk

Evidenčné číslo: 272

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6826250003/1111 IBAN: SK42 1111 0000 0068 2625 0003
Číslo účtu: 6756317021/1111 IBAN: SK42 1111 0000 0067 5631 7021
Číslo účtu: 2621042229/1100 IBAN: SK77 1100 0000 0026 2104 2229

Koncipienti:
JUDr. Šupová Katarína
Mgr. Polák Michal

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rosina Július

JUDr. Šutliak Miroslav IČO: 37901532
Adresa: M.M.Hodžu 28, 03101 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 5528784
Fax: -
E-mail: miroslav.sutliak@ske.sk

Evidenčné číslo: 373

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0330035724/0900 IBAN: SK91 0900 0000 0003 3003 5724
Číslo účtu: 5048615509/0900 IBAN: SK51 0900 0000 0050 4861 5509

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pavlík Jaromír

JUDr. Šviderský Štefan PhD. IČO: 35513136
Adresa: Ul.Hronského 1811, 09345 Vranov nad Topľou
Tel.: 0905 260 570
Fax: -
E-mail: stefan.svidersky@ske.sk

Evidenčné číslo: 178

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK85 0200 0000 0018 4824 5632
Číslo účtu: / IBAN: SK50 0200 0000 0012 7139 7059
Číslo účtu: / IBAN: SK81 0200 0000 0014 2458 3654
Číslo účtu: / IBAN: SK57 0200 0000 0031 9223 2255

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

Mgr. Thomka Martin IČO: 42218373
Adresa: Pavla Mudroňa 483/28, 03601 Martin
Tel.: 0903/999 459
Fax: -
E-mail: martin.thomka@ske.sk

Evidenčné číslo: 366

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 16:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4014646695/7500 IBAN: SK82 7500 0000 0040 1464 6695
Číslo účtu: / IBAN: SK81 0900 0000 0000 5675 4506

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rusnáková Eva

JUDr. Tóth Erik IČO: 36113271
Adresa: Piaristická 2, 94901 Nitra
Tel.: 037 6542482
Fax: 037 6542482
E-mail: erik.toth@ske.sk

Evidenčné číslo: 213

Úradné hodiny:
Pondelok 11:00 - 16:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 10:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 302551203/7500 IBAN: SK48 7500 0000 0003 0255 1203

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šupa Miroslav

JUDr. Tóthová Iveta IČO: 35655666
Adresa: Nemocničná 16, 99001 Velký Krtíš
Tel.: 047 4831736, 4911700
Fax: 047 4831318
E-mail: iveta.tothova@ske.sk

Evidenčné číslo: 181

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 10:30 , 13:00 - 15:00
Utorok 07:30 - 10:30 , 13:00 - 15:00
Streda 07:30 - 10:30 , 14:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 10:30 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:30 - 10:30 , 14:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1289202555/0200 IBAN: SK51 0200 0000 0012 8920 2555

Koncipienti:
Mgr. Tóth Dávid

Zastupujúci exekútor: JUDr. Cimermanová Andrea

JUDr. Tutko Róbert IČO: 17071232
Adresa: Čučmianska dlhá 26, 04801 Rožňava
Tel.: 058 7331407
Fax: +421 7331407
E-mail: robert.tutko@ske.sk

Evidenčné číslo: 182

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 6863366005/1111 IBAN: SK14 1111 0000 0068 6336 6005
Číslo účtu: 332345582/0200 IBAN: SK18 0200 0000 0003 3234 5582

Koncipienti:
Mgr. Bernáthová Natália

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

JUDr. Ulianková Lucia IČO: 31815561
Adresa: Nám. SNP 30, 96001 Zvolen
Tel.: 045/5321155
Fax: 045/5326509
E-mail: lucia.uliankova@ske.sk

Evidenčné číslo: 325

Úradné hodiny:
Pondelok 07:00 - 15:30
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 15:30
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4013389594/7500 IBAN: SK5475000000004013389594

Koncipienti:
JUDr. Handzelová Ľubica

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďurica Jozef

JUDr. Urbánek Peter IČO: 37838059
Adresa: Bratislavská 23/11, 92401 Galanta
Tel.: 031 7804921
Fax: 031 7804921
E-mail: peter.urbanek@ske.sk

Evidenčné číslo: 236

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 0201323375/0900 IBAN: SK6109000000000201323375

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Semela Andrej

JUDr. Usačev Vladimír
Prerušenie výkonu funkcie
IČO: 31771963
Adresa: Lehotského 4, 81106 Bratislava
Tel.: 02 52625714,-15
Fax: 02 52625716
E-mail: vladimir.usacev@ske.sk

Evidenčné číslo: 184

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 18:00
Utorok 10:00 - 18:00
Streda 10:00 - 18:00
Štvrtok 10:00 - 18:00
Piatok 10:00 - 18:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1182583159/0200 IBAN: SK35 0200 0000 0011 8258 3159

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

JUDr. Varga Ivan IČO: 35520833
Adresa: Kmeťová 13, 04001 Košice
Tel.: 055/7287550
Fax: -
E-mail: ivan.varga@ske.sk

Evidenčné číslo: 303

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1362226028/1111 IBAN: SK37 1111 0000 0013 6222 6028
Číslo účtu: / IBAN: SK90 1111 0000 0013 6222 6044

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

JUDr. Varga Rudolf IČO: 34071890
Adresa: Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda
Tel.: 031/5529566
Fax: 031/5529566
E-mail: rudolf.varga@ske.sk

Evidenčné číslo: 186

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 21897902/0900 IBAN: SK51 0900 0000 0000 2189 7902

Koncipienti:
Mgr. Varga Rudolf

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

JUDr. Vargová Marianna IČO: 35530791
Adresa: Hviezdoslavova 1234/4, 07501 Trebišov
Tel.: +42156/6727553
Fax: +42156/6722393
E-mail: marianna.vargova@ske.sk

Evidenčné číslo: 190

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 35-339740622/0200 IBAN: SK60 0200 0000 3503 3974 0622
Číslo účtu: 552959922/0900 IBAN: SK50 0900 0000 0005 5295 9922

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor:

JUDr. Vatrtová Barbora IČO: 42292549
Adresa: Námestie SNP 3, 91701 Trnava
Tel.: 0948/18 19 20
Fax: -
E-mail: barbora.vatrtova@ske.sk

Evidenčné číslo: 418

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2924904674/1100 IBAN: SK58 1100 0000 0029 2490 4674

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: PhDr. Mgr. PhD. Ružarovský Jozef

JUDr. Verešová Estera IČO: 31789919
Adresa: Jána Reka 1039/11, 01001 Žilina
Tel.: +421 905 815 200
Fax: -
E-mail: estera.veresova@ske.sk

Evidenčné číslo: 191

Úradné hodiny:
Pondelok 13:00 - 18:00
Utorok 13:00 - 18:00
Streda 13:00 - 18:00
Štvrtok 13:00 - 18:00
Piatok 13:00 - 18:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 4030041426/3100 IBAN: SK54 3100 0000 0040 3004 1426

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Janík Bernard

JUDr. Vicenová (Borárosová) Zuzana IČO: 36899682
Adresa: Lužná 1, 85104 Bratislava
Tel.: +421910 160 271
Fax: -
E-mail: zuzana.borarosova@ske.sk

Evidenčné číslo: 348

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2920849399/1100 IBAN: SK47 1100 0000 0029 2084 9399

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rácik Juraj

Mgr. Virličová (rod. Sitášová) Jana IČO: 42256372
Adresa: Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava
Tel.: +421 910 909 435
Fax: -
E-mail: jana.virlicova@ske.sk

Evidenčné číslo: 368

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 5022232753/0900 IBAN: SK25 0900 0000 0050 2223 2753 
Predčíslie účtu: 520700 Číslo účtu: 4202121175/8360 IBAN: SK05 8360 0000 0042 0212 1175

Koncipienti:
Mgr. Turzová Dominika
Mgr. Minčičová Natália

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baranay Peter

Mgr. Vozár Roman IČO: 30789095
Adresa: Karloveská 6C, P.O.Box 103, 84000 Bratislava 4
Tel.: 02/64285133
Fax: -
E-mail: roman.vozar@ske.sk

Evidenčné číslo: 222

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2624043833/1100 IBAN: SK75 1100 0000 0026 2404 3833
Číslo účtu: 8638619001/5600 IBAN: SK65 5600 0000 0086 3861 9001
Číslo účtu: / IBAN: SK65 5600 0000 0096 1822 2001

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Straka Jaroslav

JUDr. Zahorjan Miroslav IČO: 35546956
Adresa: Hlavná 6, 04001 Košice
Tel.: 055 7298427
Fax: 055 7298428
E-mail: miroslav.zahorjan@ske.sk

Evidenčné číslo: 246

Úradné hodiny:
Pondelok 10:00 - 15:00
Utorok 10:00 - 15:00
Streda 10:00 - 15:00
Štvrtok 11:00 - 16:00
Piatok 10:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK44 0200 0000 0037 6351 8354
Číslo účtu: / IBAN: SK63 0200 0000 0037 6352 3153

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Šemperger Alexander

JUDr. Závodský Martin IČO: 43249981
Adresa: Záhradnícka 39, 82108 Bratislava
Tel.: 02/63 81 03 93
Fax: 02/63 53 25 93
E-mail: martin.zavodsky@ske.sk

Evidenčné číslo: 345

Úradné hodiny:
Pondelok 09:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Utorok 09:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Streda 09:00 - 12:00 , 12:30 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00
Piatok 09:00 - 12:00 , 12:30 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 2627252163/1100 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2725 2163

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kostka Martin

Mgr. Zelíska Ľudovít IČO: 36091669
Adresa: Podzámska č. 37, 92001 Hlohovec
Tel.: 033 7302190
Fax: 033 7302190
E-mail: ludovit.zeliska@ske.sk

Evidenčné číslo: 194

Úradné hodiny:
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1385411859/0200 IBAN: SK16 0200 0000 0013 8541 1859

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Holík Pavol

JUDr. Zervan Mária IČO: 31804888
Adresa: Záhradnícka 18, 81107 Bratislava
Tel.: +421 25564 9137
Fax: -
E-mail: maria.zervanova@ske.sk

Evidenčné číslo: 195

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 15:30
Štvrtok 08:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 13:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK72 5600 0000 0018 0880 6001
Číslo účtu: / IBAN: SK33 8360 5207 0042 0768 6626

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: Mgr. Kriváň Drahomír

JUDr. Zubaľ Burdová Michaela IČO: 34818456
Adresa: Štefánikova 18, 06601 Humenné
Tel.: 057/ 772 00 74
Fax: -
E-mail: michaela.zubalburdova@ske.sk

Evidenčné číslo: 419

Úradné hodiny:
Pondelok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Utorok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Štvrtok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:30 - 12:00 , 13:00 - 15:30

Bankové spojenie: Číslo účtu: / IBAN: SK60 0200 0000 0032 4729 4251
Číslo účtu: / IBAN: SK18 0200 0000 0036 8252 9254
Číslo účtu: / IBAN: SK78 0200 0000 0011 7514 6559
Číslo účtu: / IBAN: SK67 1100 0000 0029 4310 9860
Číslo účtu: / IBAN: SK24 7500 0000 0040 3072 0736
Číslo účtu: / IBAN: SK77 7500 0000 0040 3072 0752
Číslo účtu: / IBAN: SK55 7500 0000 0040 3072 0760

Koncipienti:
Mgr. Fajferová Nikola

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dulina Rudolf

Mgr. Zummerová Marcela IČO: 31274871
Adresa: ul.kpt.Nálepku 22, 07101 Michalovce
Tel.: 056 6426217
Fax: 056 6883832
E-mail: marcela.zummerova@ske.sk

Evidenčné číslo: 196

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Streda 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 11:00 , 13:00 - 15:00
Piatok 07:00 - 11:00 , 13:00 - 14:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: 1362091151/0200 IBAN: SK25 0200 0000 0013 6209 1151

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dulina Rudolf

JUDr. Žabková Žofia IČO: 42310695
Adresa: Námestie Matice Slovenskej, 96501 Žiar nad Hronom
Tel.: 0948/011 261
Fax: -
E-mail: zofia.zabkova@ske.sk

Evidenčné číslo: 420

Úradné hodiny:
Pondelok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Utorok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Streda 08:00 - 12:00 , 13:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:30
Piatok 08:00 - 12:00 , 13:00 - 15:00

Bankové spojenie: Číslo účtu: /0900 IBAN: SK03 0900 0000 0051 5039 7018

Koncipienti:
-

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pračková Bronislava