Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 14/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ailerová Iveta
Ulica:J. Bottu č. 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2024
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jána Bottu 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava - Ružinov
Katastrálne územie:Ružinov
Číslo listu vlastníctva:6656

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1032/27212ostatná plocha
1032/30168zastavaná plocha a nádvorie
1032/501685zastavaná plocha a nádvorie
1032/52252zastavaná plocha a nádvorie
1032/54103zastavaná plocha a nádvorie
1032/5757zastavaná plocha a nádvorie
1032/58101zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
167181032/54Polyfunkčný dom a hromadné garáže
167181032/52Polyfunkčný dom a hromadné garáže
167181032/30Polyfunkčný dom a hromadné garáže
167181032/57Polyfunkčný dom a hromadné garáže
167181032/50Polyfunkčný dom a hromadné garážee
167181032/58Polyfunkčný dom a hromadné garáže

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Above Development, s.r.o.Bratislava - Ružinov, Rezedová 25A1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.01.2024

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:118000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:118000.00
Výška zábezpeky:59000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1675000000004008597217
Najnižšie podanie:118000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1675000000004008597217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 11G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonateľné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 11G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 14/2016 z 29.03.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-6430/16 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 11G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.11G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dna 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 13G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonateľné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Prešov,na nebyt. priestor garáž c. 13G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 9700503/5/4428634/2014/Copj právoplatného dňa 27.10.2014,Z-21130/14 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 13G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.13G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dňa 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 26G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonateľné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 26G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 14/2016 z 29.03.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-6430/16 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 26G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.26G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dňa 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 30G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonateľné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Prešov,na nebyt. priestor garáž c. 30G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 9700503/5/4428634/2014/Copj právoplatného dňa 27.10.2014,Z-21130/14 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 30G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 14/2016 z 29.03.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-6430/16 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 30G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.30G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dňa 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 40G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonatelné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 40G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 14/2016 z 29.03.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-6430/16 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 40G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.40G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dňa 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Poprad,na nebyt. priestor c. 55G,suterén,vchod Rezedová, podľa rozhodnutia c. 717/340/29388/11/Hre-881 vykonateľné dňa 24.05.2011,P1-1346/11 právoplatné dňa 08.06.2011,Z-9427/11 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 55G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 14/2016 z 29.03.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-6430/16 Exekučné záložné právo v prospech ECM ECO Monitoring, a.s. (ICO: 17312094) na nebytový priestor garáž c. 55G na -1.p., vchod Rezedová, podľa exekučného príkazu c. EX 90/2016 z 2.05.2016 (súdny exekútor JUDr. Alena Szalayová, Levice), Z-9046/16 Daňové záložné právo v prospech Daňového úradu Bratislava na nebytový priestor garáž c.55G v suteréne, vchod Rezedová, podľa rozhodnutia Daňového úradu Bratislava c.: 100154260/2017 zo dňa 26.01.2017, vykonateľné dňa 16.02.2017, právoplatné dňa 03.03.2017, Z-4846/2017
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo vec držať už od udelenia príklepu, teda ešte skôr, ako najvyššie podanie zaplatí a exekučný súd rozhodne o schválení príklepu. Udelením príklepu stráca povinný právo držby nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti . Závady : predkupné práva, vecné bremená, práva zodpovedajúce vecnému bremenu na nehnuteľnosti neviaznu , čiže neprechádzajú na vydražiteľa (ak by sa takéto objavili, podľa druhu závad buď zanikajú, alebo prechádzajú na vydražiteľa)

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.02.202411:00Bratislava, Rezedova ul. č. 25-26

Ďalšie informácie