Neplatné preukazy a odznaky

Preukaz číslo 002223
Preukaz číslo 2041
Preukaz číslo 2059
Preukaz číslo 2132
Preukaz číslo 2173
Preukaz číslo 2424
Preukaz číslo 2433
Preukaz číslo 2459
Odznak číslo 132
Odznak číslo 173