Pozastavenie výkonu ExÚ

Súdny exekútor Dátum nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia MS SR o pozastavení Ustanovený zástupca Poznámky
Ing. JUDr. Milada KORIMOVÁ, ExÚ Vranov nad Topľou 15.03.2001 Mgr. Ing. Juraj KORIM, ExÚ Vranov nad Topľou
JUDr. Zoltán SLOBODA, ExÚ Dunajská Streda 23.09.2002 Mgr. Katarína SZABÓOVÁ, ExÚ Dunajská Streda
JUDR. Viliam KŐNIG, ExÚ Zvolen 14.07.2009 Mgr. Milan SOMÍK, ExÚ Martin
JUDr. Lucia ŽUŽOVÁ, ExÚ Michalovce 08.03.2011 JUDr. Juraj KOČI, ExÚ Michalovce
Mgr. Ing. Miroslav DZURIK, ExÚ Bánovce nad Bebravou 20.03.2017 Mgr. Klaudia BOOROVÁ DZURIKOVÁ, ExÚ Bánovce nad Bebravou