Zaniknuté exekútorské úrady

Exekútorský úrad Zánik ExÚ dňom § 16 ods. 1 písm. a) Náhradník Poznámky
BUGÁROVÁ Mária, Žiar n/Hronom 07.02.2002 Ing. JUDr. PALLER Miroslav, ExÚ Žiar n/H
KRISTANOVÁ Božena, Košice 29.06.2002 JUDr. Ing. Mihal Karol, ExÚ Košice
BURI Jozef, JUDr., Levice 01.08.2002 JUDr. Vančík Emil, ExÚ Nové Zámky
STUPKA Ľubor, JUDr., Poprad 21.02.2003 JUDr. Michal Bulko, ExÚ Poprad
DEMJANOVIČ Ľubomír, JUDr., Košice 20.11.2003 JUDr. Ing. Mihal Karol, ExÚ Košice
KUBINEC Ján, Zvolen 05.10.2006 Somík Milan Mgr., ExÚ Martin
SLANČÍK Ján, JUDr., Banská Bystrica 30.11.2007 JUDr. Szalayová Alena, ExÚ Levice
GALAMBOS Štefan, JUDr., Komárno 27.03.2008 JUDr. Boncseková Beáta, ExÚ Komárno
HURTIŠ Tibor, Mgr., Prievidza 29.08.2008 Mgr. Ing. Sklenář Stanislav, ExÚ Piešťany
VAROŠČÁK Stanislav, JUDr., Michalovce 07.01.2009 Mgr. Dulina Rudolf, ExÚ Michalovce
PODMANICKÝ Jozef, RNDr. Mgr., Topoľčany 24.11.2009 JUDr. Holík Pavol, ExÚ Bratislava
DOBRODENKA Miloš, JUDr., Skalica 03.04.2010 JUDr. Ing. Dobrodenková Zuzana , ExÚ Skalica
BOROVSKÝ Ján JUDr., Košice 08.06.2011 JUDr. Lenka Borovská, ExÚ Košice
DEBNÁR Ján JUDr., Lučenenc 14.06.2011 JUDr. Jana Debnárová, ExÚ Lučenec
HORVÁTH Jozef JUDr., Sereď 22.01.2013 JUDr. Viera VACULÍKOVÁ HORVÁTHOVÁ, ExÚ Bratislava
KUBJATKOVÁ Júlia JUDr., Brezno 06.02.2014 JUDr. Ing. Ján GASPER PhD., ExÚ Rimavská Sobota
ČARABA František JUDr., Bratislava 22.08.2015 JUDr. Ladislav JAKUBEC, ExÚ Bratislava
JONATA Ján JUDr., Bratislava 08.12.2015 JUDr. Oľga Reháková ust. náhradník od 07.01.2016
ŠULOVÁ Jarmila JUDr., Martin 26.12.2015 Mgr. Viera Hurtišová, ExÚ Prievidza
Szabó Ladislav JUDr., Komárno 02.02.2016 JUDr. Alena Szalayová, Exú Levice
UHRÍKOVÁ Viera JUDr., Košice 02.11.2016 JUDr. Denisa Uhríková, ExÚ Bratislava