20 mája, 2014Exekútori budú s bankami komunikovať zadarmo. A konečne elektronicky

Do novely Exekučného poriadku sa dostalo ustanovenie, podľa ktorého musia súčinné tretie osoby poskytnúť súdnym exekútorom požadované informácie bezplatne. Týka sa to aj bánk, ktoré navyše budú musieť informácie o bankových účtoch dlžníka poskytnúť aj elektronicky.

Čítať ďalej