9 októbra, 2013Miroslav Paller: Chceme lepšiu justíciu? Jeden z nástrojov leží na zemi

O vymožiteľnosti práva a kvalite slovenskej justície sa toho v posledných rokoch popísalo veľa. Ako priamy účastník justičného systému som presvedčený, že valná väčšina mojich kolegov vo všetkých právnych profesiách si skutočne želá, aby ich spoločná pracovná oblasť nebola neustále krajine vyhadzovaná na oči ako jeden z jej zásadných nedostatkov.