16 júla, 2014Slovenská komora exekútorov upozorňuje na podvodné e-maily o exekúciách, ktoré dnes zaplavili Českú republiku

Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že v Českej republike dnes zaregistrovali množstvo falošných výziev na zaplatenie exekúcie. Výzvy sa šíria podvodnými e-mailami, ktoré vyzývajú na úhradu neexistujúcich pohľadávok.
„E-maily nie sú distribuované z exekútorských úradov a obsahujú vymyslené a chybné údaje. Naviac sú doručované s prílohou obsahujúcou počítačové vírusy,“ informovala hovorkyňna Českej komory exekútorov Petra Báčová.
Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov, aby v prípade zaznamenania podobných podozrivých e-mailov aj na Slovensku v žiadnom prípade neotvárali ich prílohy a neposielali finančné prostriedky na uvedené účty. „Postup súdneho exekútora je prísne regulovaný a má presné pravidlá. Občanovi musí byť úradne doručené písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Ak aj súdny exekútor neskôr komunikuje prostredníctvom elektronickej pošty, jej pravosť si môže overiť priamo na stránke Slovenskej komory exekútorov www.ske.sk v sekcii Zoznam exekútorov. V prípade akýchkoľvek ďalších pochybností by mal občan kontaktovať príslušný exekútorský úrad alebo priamo kanceláriu Slovenskej komory exekútorov,“ povedala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.