5 februára, 2014V boji proti úžere a nebankovkám sú exekútori nesprávnym terčom

Stanovisko SKE: V boji proti úžere a nebankovkám sú exekútori nesprávnym terčom

Slovenská komora exekútorov víta každý zákon, ktorý občanom a spotrebiteľom pomáha v boji proti úžerníkom a nekalým obchodným praktikám. Je však presvedčená, že exekútori sú v tomto boji nesprávnym terčom.

„Súdni exekútori sú verejnými činiteľmi, ktorých každé rozhodnutie musí odobriť súd. Na rozdiel od dražobných spoločností či nebankoviek sa riadia prísnymi pravidlami a sú pod verejnou kontrolou,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller v reakcii na schválenie balíka zmien zákonov proti úžere, ktoré dnes parlament posunul po druhého čítania.

Slovenská komora exekútorov verí, že poslanci v druhom čítaní upravia zákon tak, aby nekomplikoval exekútorom výkon ich praxe a neprispieval k znižovaniu vymožiteľnosti práva.

O Slovenskej komore exekútorov: Slovenská komora exekútorov je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Bola zriadená Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších noviel. Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy exekútorského stavu, dohliadať nad činnosťou exekútorov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené zákonom.