Archive by Author

Spravca Hledik

Upozornenie na falošné exekučné listiny a falošný exekútorský úrad aug 18, 2016

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných upovedomení o začatí exekúcie, exekučných príkazov a výziev na vyhlásenie o majetku vymysleného exekútorského úradu JUDr. Mgr. Róberta Bujka, PhD. a odporúča občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname SE zverejnenom na našej stránke prípadne ko

Upozornenie na falošné exekučné príkazy a falošných exekútorov máj 31, 2016

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na výskyt falošných exekučných príkazov vymyslených exekútorských úradov Mgr. Petra Ižvolta, Soblahovská 46, Trenčín, JUDr. Adama Krutého, Národná 675/9 Žilina a JUDr. Miroslava Moravca, PhD. SKE odporúča občanom, aby si v prípade pochybností preverili súdneho exekútora v zozname SE zverejnenom n

Upozornenie na falošné exekučné príkazy okt 28, 2015

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na možný výskyt falošných exekučných príkazov exekútorského úradu Františka Radza, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín. SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedený exekútorský úrad.

Oznam o odcudzení úradnej pečiatky máj 22, 2015

Slovenská komora obdržala dňa 24.04.2015 hlásenie od súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach o odcudzení úradnej pečiatky s číselným označením č. 6, označenú menom: JUDr. Ing. Karol Mihal a slovným spojením: súdny exekútor Košice 2, ktorá mu bola odcudzená dňa 20.04.2015