28 októbra, 2015Upozornenie na falošné exekučné príkazy

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov na možný výskyt falošných exekučných príkazov exekútorského úradu Františka Radza, súdneho exekútora, Exekútorský úrad Radlinského č. 1728/47, 026 01 Dolný Kubín.
SKE odporúča občanom aby v prípade pochybností kontaktovali uvedený exekútorský úrad.