15 septembra, 2016Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla už vyše tritisíc ľuďom

Už vyše tritisíc  ľuďom v exekúcii pomohla počas trojročnej existencie bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov. Do sídla komory sa osobne dostavilo 231 občanov, ďalších 2780 kontaktovalo komoru prostredníctvom e-mailu.

„Tri roky pôsobenia bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii  jasne ukázali jej opodstatnenie.  V mnohých prípadoch sa podarilo celý postup urýchliť a dlžníci tak neutrpeli  ďalšiu finančnú ujmu. V prevádzke poradne, ako aj v ďalších osvetových a vzdelávacích aktivitách v rámci nášho programu Bližšie k ľuďom, budeme určite pokračovať. Presadzovanie princípov spravodlivosti, transparentnosti a ústretovosti ostáva jedným z hlavných cieľov komory, “ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Bezplatná poradňa je určená výhradne pre ľudí v exekúcií. „Mnohí sa zaujímajú, či v ich konkrétnych prípadoch postupoval exekútor oprávnene, napríklad pri výpočte svojich nárokov. Neustále vysvetľujeme, že len náklady na založenie a vedenie spisu sa pri splnení všetkých zákonných náležitostí  pohybujú v desiatkach eur. Súdny exekútor totiž nie je zamestnancom štátu a chod úradu, vrátane napríklad platov zamestnancov, energií či nákladov na archiváciu, musí hradiť sám,“ vysvetlil Miroslav Paller.

 V rámci vlastných osvetových aktivít komora ľuďom neustále pripomína, že za svoje dlhy nesie každý občan zodpovednosť a bude ich raz musieť zaplatiť. „Viaceré právne úpravy v posledných rokoch posunuli rovnováhu medzi právami dlžníkov a veriteľov v prospech dlžníkov. Niektorí občania z toho nadobúdajú mylný pocit, že ich záväzky za nich vyrieši niekto iný. Neraz to vyústi do zatajovania sa, nepreberania pošty či nekomunikácie s exekútorom. Jediné, čo sa však v takom prípade určite stane, je predraženie ich exekúcie,“ poznamenal Miroslav Paller.

Vzhľadom na to, že mnohé podnety od občanov sa opakovali, zaviedla komora v marci 2015 aj osobitnú formu poradne na svojom webe www.ske.sk. V nej zverejňuje modelové a najčastejšie prípady ľudí, spolu s radou, ako postupovať ďalej.