Archive by Author

Michal Hlaváč

Slovenská komora exekútorov žiada vypustenie možnosti vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami aug 20, 2022

Slovenská komora exekútorov žiada vypustenie možnosti vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia priamo zdravotnými poisťovňami z aktuálnej novely zákona o zdravotných poisťovniach. Tento návrh by znížil vymožiteľnosť práva a nespravodlivo preniesol časť finančného bremena z neplatičov na ľudí, ktorí si zdravotné odvody pocti

Zásadná pripomienka Slovenskej komory exekútorov k novele zákona o zdravotných poisťovniach aug 16, 2022

Zásadná pripomienka SKE k čl. VIII bod 61. (§ 25b až 25m) návrhu zákona LP/2022/446 – zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Slovenská komora

Slovenská komora exekútorov vyzvala ministra zdravotníctva, aby upustil od návrhu vymáhania pohľadávok zdravotnými poisťovňami aug 9, 2022

Slovenská komora exekútorov vyzvala listom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby upustil od svojho legislatívneho návrhu vymáhania pohľadávok zo zdravotného poistenia samotnými zdravotnými poisťovňami.  Ak by si zdravotné poisťovne samy vymáhali svoje pohľadávky voči neplatičom, malo by to vážny a negatívny dopad na pacientov, daň

Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií júl 6, 2022

Slovenská komora exekútorov podporuje zachovanie náhodného elektronického prideľovania exekúcií, ktoré sa na Slovensku zaviedlo pred piatimi rokmi. „Náhodné prideľovanie exekúcií bola spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť