25 augusta, 2014Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov pomohla za rok vyše sedemsto občanom

Bezplatná poradňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) pomohla za rok 734 občanom, ktorí sa dostali do exekúcie. Na osobnú konzultáciu do bratislavského sídla komory prišlo 72 občanov, prostredníctvom elektronickej pošty sa pýtalo 662 ľudí.

„Touto cestou sa snažíme pomôcť občanom, ktorí sa dostali do exekúcie, aby sa čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vysporiadali so svojimi povinnosťami voči veriteľom a voči zákonu,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Občania sa najčastejšie zaujímajú o to, aké majú v exekúcii možnosti právnej ochrany. Mnohí sa však pýtajú aj na spôsob a formu komunikácie s exekútorom.„Dlžníci sú neraz novou situáciou vystrašení a komunikujú skratovo. Bez komunikácie s exekútorom sa však ich problém nedá vyriešiť. V žiadnom prípade nepomáha odkladanie povinností, zatajovanie sa či nepreberanie pošty. Naopak, pri snahe vyriešiť situáciu čo najrýchlejšie môže dlžník zaplatiť menej,“ vysvetlil Paller.

Častou otázkou je zákonnosť postupu konkrétneho exekútora, napríklad správnosť vypočítaných zrážok zo mzdy.

Niektorí dlžníci sa domáhajú zastavenia exekúcie, čo však nie je v kompetenciách komory. „Zákon presne vymedzuje, v ktorých prípadoch je možné exekúciu zastaviť. Vo všetkých ostatných musí exekúcia pokračovať,“ upozornil Paller. V mnohých prípadoch pritom občan pred začatím exekúcie nevyužil možnosti, ktoré mu dáva zákon, aby sa exekúcii vyhol.

Bezplatné poradenstvo pre občanov v exekúcií zaviedla komora pred rokom v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom. Jeho hlavnými piliermi sú spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť. Jeho súčasťou je aj nová webová stránka www.ske.sk, kde pribudla nová sekcia s názvom Nebuďte naším klientom. Občania tam nájdu konkrétne upozornenia, ako sa nedostať do exekúcie. Praktické rady nájdu v osobitnej sekcii aj ľudia, ktorí sa už v exekúcii ocitli, ako aj tí, ktorí potrebujú prostredníctvom súdneho exekútora vymôcť požičané peniaze.