9 februára, 2015Bezplatnú poradňu SKE pre občanov v exekúcii už využilo vyše tisíc ľudí

Vyše tisíc ľudí už využilo bezplatnú poradňu Slovenskej komory exekútorov (SKE) pre občanov v exekúcii. Za rok a pol existencie poradne oslovilo odborníkov komory prostredníctvom elektronickej pošty 1083 občanov, na osobné konzultácie ich prišlo 74. Bezplatnú poradňu spustila SKE vlani v auguste v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom.

Záujem návštevníkov poradne sa väčšinou sústreďuje na otázky, či je exekúcia voči nim zákonná. „Občania sa často pýtajú, či mal exekútor právo na niektoré svoje kroky, či majú správne vypočítané zrážky zo mzdy alebo či si exekútor oprávnene účtuje svoju odmenu a trovy. Stále vysvetľujeme, že v týchto trochu zavádzajúcich názvoch sa odrážajú náklady na chod celého exekútorského úradu, vrátane napríklad platov zamestnancov, energií či nákladov na archiváciu,“ uviedol prezident SKE Miroslav Paller, ktorý návštevníkom poradne osobne radí.

Exekútori sa stále stretávajú s veľmi nízkym právnym povedomím u ľudí, ktorí sa dostali do exekúcie. „Žiaľ, mnohí občania si stále myslia, že zatajovaním sa, nepreberaním pošty a nekomunikáciou s exekútorským úradom sa ich problém podarí vyriešiť. Jediné, čo sa však v takom prípade určite stane, je predĺženie a predraženie ich exekúcie. Naopak, pri účinnej komunikácii s exekútorom sa ľudia postupne zbavujú dvojich dlžôb, a to hlavne ich splácaním, nie stratou majetku,“ upozornil prezident SKE.

Poradňa má však praktický prínos aj pre samotných exekútorov. „Viacero občanov sa napríklad sťažovalo na slabú komunikáciu zo strany exekútorských úradov. Tieto prípady sa snažíme vo vnútri riešiť, aby vzťah medzi účastníkmi konania a exekútorským úradom bol čo najprofesionálnejší. Niekoľko podnetov z poradne sa javilo ako opodstatnených a boli zaevidované ako sťažnosť voči príslušnému exekútorovi, kde sa budú prešetrovať a v prípade opodstatnenosti bude podaný návrh na začatie disciplinárneho konania,“ povedal Miroslav Paller.

Modelové a opakujúce sa prípady z poradne bude komora postupne umiestňovať na svoju webovú stránku www.ske.sk. Už dnes tam občania nájdu konkrétne rady, ako sa vyhnúť exekúcii, ako vymôcť svoje peniaze, aj odporúčania, ako sa dostať z exekúcie čo najmenej zaťažujúcim spôsobom.