20 decembra, 2021Centrálny register exekúcií je od decembra pre občanov lacnejší

Centrálny register exekúcií je od decembra pre občanov lacnejší. Namiesto dvojeurového poplatku za jednu lustráciu zaplatia len 1,60 eura.

Centrálny register exekúcií je službou Slovenskej komory exekútorov pre občanov, firmy i orgány verejnej moci, ktoré si chcú overiť, či voči fyzickej alebo právnickej osobe je vedená exekúcia a aké sú jej parametre. Občania ho nájdu na webovej stránke www.cre.sk, kde sa môžu zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku začať vyhľadávať podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu. V databáze nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánoch štátnej správy a samosprávy, rozhodnutia ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho súdneho exekútora.

„Nevedomosť o vlastnej exekúcii uvádzajú občania ako jeden z najčastejších dôvodov, prečo neurobili kroky na čo najrýchlejšie uzavretie svojho prípadu a nespolupracovali s príslušným exekútorom. Pomocou Centrálneho registra exekúcii sa môžu vyhnúť nepríjemným prekvapeniam a presvedčiť sa, či je alebo nie je voči nim vedená exekúcia. Podnikatelia si môžu preveriť svojich potenciálnych partnerov, prípadne banky svojich klientov,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Vyhláška číslo 421/2021 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zjednotila od 1. decembra 2021 cenu za použitie registra, ktorá bola doteraz rozdelená do jednotlivých pásiem. Zvýhodňovaní boli užívatelia, ktorí využívali register vo väčších objemoch. Napríklad pri viac ako 500-tisíc prístupoch zaplatili za jednu lustráciu len 0,2 eura. „Úprava cenníka za používanie registra vychádza v ústrety bežným užívateľom a jej zjednotenie pre všetky subjekty obmedzí priestor špekulantom, ktorí svoje hromadné prístupy zneužívali na ďalšie obchodovanie,“  dodal Miroslav Paller.

Centrálny register exekúcií je pre občanov prístupný od 1. júla 2016. Počas jeho viac ako päťročnej existencie ho využilo vyše 20-tisíc občanov, priemerne každý z nich využil možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanom položke prebieha exekúcia a aké sú jej parametre. Služby registra využilo aj vyše 4100 firiem, priemerne si každá z nich zisťovala 580 prípadov. Orgány verejnej moci, ktoré majú register k dispozícii zadarmo, využili vyše 2,5 milióna lustračných požiadaviek.

Ak občan či firma potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže oň požiadať v listinnej alebo elektronickej forme. O výpis doteraz požiadalo takmer 15-tisíc občanov a 4500 firiem.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené.