6 januára, 2016Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť

Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku. Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov.

„Vznik centrálneho registra exekúcií bol dlhodobou prioritou Slovenskej komory exekútorov. Nevedomosť o vlastnej exekúcii je jedným z občanmi najčastejšie uvádzaných dôvodov, prečo nekonajú kroky na čo najrýchlejšie uzavretie svojho prípadu a nespolupracujú s príslušným exekútorom. Takto dostane každý občan možnosť presvedčiť sa, či je alebo nie je voči nemu vedená exekúcia,“  povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora od sprístupnenia centrálneho registra exekúcií verejnosti očakáva aj skvalitnenie podnikateľského prostredia. „Podnikatelia si budú môcť preveriť svojho potenciálneho obchodného partnera a vyhnúť sa nepríjemnému prekvapeniu v budúcnosti. Aj finančné inštitúcie dostanú do rúk nový nástroj, ktorý im umožní lepšie vyhodnotiť potenciálne riziká pôžičky u ľudí, ktorí si úver nemôžu dovoliť a po páde do dlhovej špirály by mohli skončiť až v exekúcií,“ dodal Miroslav Paller.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Postupne dopĺňajú celú databázu neskončených prípadov až do času vzniku exekútorských úradov pred dvadsiatimi rokmi. V čase sprístupnenia registra verejnosti bude už databáza kompletná.