1 októbra, 2019Českí poslanci sa u slovenských exekútorov zaujímali o náhodné prideľovanie exekúcií

Náhodné prideľovanie exekúcií a teritorialita exekútorov boli hlavnou témou stretnutia poslancov ústavnoprávneho výboru Poslaneckej snemovne Českej republiky s vedením Slovenskej komory exekútorov. Na utorkovom rokovaní v Bratislave sa zúčastnili aj členovia ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

V Českej republike aktuálne prebieha diskusia o zavedení teritoriality súdnych exekútorov, ktorá na Slovensku spolu s náhodným prideľovaním exekúcií funguje už od 1. apríla 2017. Českých poslancov preto zaujímali najmä výhody takéhoto opatrenia.

„Pozitíva náhodného elektronického prideľovania exekúcií jednoznačne prevažujú nad negatívami. Ide o významný protikorupčný prvok, ktorý umožňuje pretrhnutie nezdravých väzieb medzi exekútormi a veriteľmi, významne posilňuje nezávislosť exekútorov a umožňuje im viac sa venovať jednotlivým prípadom. Zároveň ide o sociálne opatrenie, ktoré šetrí prostriedky dlžníkov, zrýchľuje exekučné konanie a zrovnoprávňuje veľkých veriteľov s bežnými občanmi, vymáhajúcimi svoje pohľadávky,“ informoval českých poslancov prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Otázky poslancov smerovali aj k tomu, či sa po zavedení nového systému neznížil nárast nových exekúcií a ako sa s ním dokázali vyrovnať veľkí veritelia, zvyknutí na dovtedajší slobodný výber „vlastného“ exekútora.

„Zavedenie systému spočiatku skutočne znížilo nárast počtu nových exekúcií, ten však súvisel s celkovým európskym trendom, viacerými prechodnými záležitosťami nového systému i odstraňovaním jeho  „detských chorôb“. Je pravdou, že niektorí veľkí veritelia spočiatku odmietali vymáhať podľa nových pravidiel a hľadali alternatívne možnosti, ako sa dostať k svojim pohľadávkam. Som však rád, že sa čoraz častejšie vracajú k spolupráci so súdnymi exekútormi a prijali nové legislatívne podmienky ako realitu,“ dodal Miroslav Paller.

Českí i slovenskí poslanci sa zhodli na tom, že súdni exekútori sú integrálnou súčasťou justičného systému oboch krajín a bez ich pôsobenia by nebolo možné zabezpečiť vykonateľnosť súdnych rozhodnutí. Hoci ide o povolanie, ktoré je neraz vykresľované v očiach ľudí negatívne, bez činnosti exekútorov by mnohé rozhodnutia súdov ostali len na papieri. Jedným zo základných znakov právneho štátu je pritom práve rešpektovanie justičných verdiktov a čo najvyššia vymožiteľnosť práva.