20 októbra, 2021Dlžníkom sa splácanie dlhu predraží, prípadne ho zaplatí štát

Úprava exekučných zrážok bude pre dlžníkov znamenať predraženie ich dlhu, pretože ho budú splácať dlhšie a spolu s úrokmi napokon zaplatia viac.

„Ak svoje dlhy kvôli novým pravidlám nezaplatia, bude ich v mnohých prípadoch musieť uhradiť štát, ktorý je zároveň najväčším veriteľom na Slovensku. Opäť sa tak ľudia, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky, budú skladať na tých, ktorí si svoje povinnosti neplnia,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller v reakcii na schválenie novely nariadenia vlády o úprave exekučných zrážok.

Ďalší posun rovnováhy v exekučnej legislatíve sa výrazne negatívne dotkne veriteľov, medzi ktorými sú zastúpené aj sociálne najslabšie skupiny občanov – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov, domáhajúce sa náhrady škôd, či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze. „Obrovská časť veriteľov sa vďaka ďalšiemu opatreniu vlády v prospech dlžníkov dostane k svojim peniazom neskôr, prípadne ich za dlžníkov v niektorých prípadoch bude musieť uhradiť štát,“ dodal Miroslav Paller.

Zásadné výhrady Slovenskej komory exekútorov a uvedenie výrokov ministrov Milana Krajniaka, Igora Matoviča a Márie Kolíkovej na pravú mieru:

  • Vláda deklaruje, že opatrenie o úprave zrážok pomôže státisícom dlžníkov. Ich dlhy však nikde nezmiznú – akurát sa začnú pomalšie splácať, prípadne sa nesplatia vôbec a v mnohých prípadoch ich bude musieť uhradiť štát. Oproti právam státisícov dlžníkov stoja rovnaké práva státisícov veriteľov.
  • Ministerka Kolíková dnes vyhlásila, že takzvaných prednostných pohľadávok, teda napríklad splácania výživného, dlhov voči Sociálnej či zdravotným poisťovniam alebo úhrady spôsobenej škody, sa nová právna úprava nedotkne. Nie je to pravda. Dlžníkovi pri prednostnej pohľadávke síce na jeho vlastné nevyhnutné potreby ostane len 100 percent životného minima, na rozdiel od 140 percent dlžníka pri neprednostných pohľadávok, no úplne rovnako sa ho bude týkať posun hranice, od ktorej idú všetky peniaze už len na splácanie dlhu. Dnes je táto hranica vo výške 150 percent životného minima, po novom to bude 420 percent životného minima. V praxi to znamená, že výška splátok sa začne reálne zvyšovať až od úrovne hrubej mzdy 1300  eur hrubej mzdy. To však nie je ochrana nízkopríjmových skupín pred existenčnými problémami, ako deklaruje vláda, ale pomoc strednopríjmovej vrstve, aby jej viac ostávalo na vlastnú spotrebu, a to na úkor rýchlejšieho splácania svojho dlhu a rýchlejšieho naplnenia práv veriteľa.
  • Minister Krajniak dnes deklaroval, koľko po novom ušetrí matka s dvoma deťmi, ktorá sa ocitla v exekúcií. Podobný prípad však existuje aj na druhej strane. Ak máme matku s dvoma deťmi, ktorým ich otec dlhuje výživné, pri hrubej mzde 1500 eur dnes na splácanie svojho dlhu odviedol 812 eur, pričom mu 239 ostalo. Vďaka novej úprave zaplatí svojim vlastným deťom len 616 eur, pričom jemu samému ostane na spotrebu 436 eur. Matka s deťmi tak dostane o 196 eur menej, teda o 24 percent menej. Kde je tu elementárna spravodlivosť?
  • Štát vraj ide chrániť dôchodcov, ktorým sa zníži exekučná zrážka natoľko, že buď dostanú faktickú exekučnú  imunitu, teda nebudú splácať svoj dlh vôbec, alebo ho splatia podstatne neskôr, resp. ho celý počas svojho života splatiť nestihnú. Rovnako však môže byť dôchodca obeťou trestného činu, pri ktorom mu páchateľ spôsobil vážne ublíženie na zdraví a bol odsúdený na vysokú  náhradu škody. Pokiaľ patrí tento páchateľ k dobre zarábajúcim občanom, napríklad poberá mzdu vo výške 2000 eur, kým doteraz svojej obeti splácal mesačne 1076 eur, po novom to bude už len 879 eur, čiže o 19 percent menej, a zvyšok mu ostane na vlastnú spotrebu. Pokiaľ bol páchateľom takisto dôchodca, napríklad pri vážnom susedskom spore, nedostane sa obeť k náhrade škody vôbec, pretože príjem páchateľa nebude exekvovateľný.
  • Vláda nevie absolútne žiadnym spôsobom odôvodniť svoje očakávanie, že úprava exekučných zrážok povedie k vyššej zamestnanosti ľudí za vyšší plat.
  • Vláda opätovne dlžníkov utvrdzuje v presvedčení, že sa im stala krivda a že štát im musí pomôcť splatiť ich vlastné záväzky. Je to mimoriadne nebezpečný odkaz všetkým, ktorí si svoje dlhy poctivo splácajú aj na úkor osobného komfortu. Zodpovedná vláda musí dokázať občanom povedať, že každý dlh raz musí byť splatený a že splniť svoje záväzky je povinnosťou každého občana. Ak rezignujeme na toto elementárne pravidlo, zrúti sa na všetkých úrovniach systém pôžičiek a úverov kvôli absencii akejkoľvek dôvery. Neschopnosť vymôcť svoju pohľadávku by spôsobila kolaps ekonomiky kvôli druhotnej platobnej neschopnosti firiem či insolventnosti bánk.
  • Je scestné podsúvať občanom, že tento krok vlády ich chráni pred nespravodlivými nebankovkami, pretože vymáhanie nebankových pôžičiek je minimálnym percentom zo všetkých exekúcií a väčšina takýchto exekúcií už bola dávno ukončená. Navyše treba zdôrazniť, že o tom, či je nárok veriteľa  spravodlivý alebo nie, stále rozhodujú súdy v rámci súdnych konaní – nie súdni exekútori a už vôbec nie politici. Slovenská komora exekútorov sa svojimi vyhláseniami sa snaží chrániť spravodlivosť a vymožiteľnosť práva, a nie biznis exekútorov, ako sa to niekto snaží podsúvať.
  • Vláda ide cestou, ktorá sa už v minulosti ukázala byť ako absolútne neefektívna. K podobnému kroku pristúpil kabinet v roku 2016, kedy zdvihol takzvanú nepostihnuteľnú čiastku pri exekúcií (ktorá musí ostať dlžníkovi v každom prípade) zo 60 na 100 percent životného minima (pri dôchodcoch tak štát urobil už v roku 2013). Výsledkom bola výrazne nižšia vymožiteľnosť práva, pretože mnohí dlžníci fakticky dostali exekučnú imunitu. Minister Krajniak dnes opäť hovoril o generálnych pardonoch nielen Sociálnej poisťovne, ale aj ďalších inštitúcií. Bolo by namieste sa spýtať, ako sa doterajšie generálne pardony odrazili v lepšej platobnej disciplíne dlžníkov.
  • Slovenská komora exekútorov chápe snahu pomáhať sociálne slabším skupinám, ale táto pomoc by mala byť adresná, a nie plošná. Každý dlžník, ktorý sa dostane do dlhovej pasce, má k dispozícii veľmi liberálny inštitút osobného bankrotu, ktorým sa môže zbaviť svojich dlhov.

ZVUK PREZIDENTA SLOVENSKEJ KOMORY EXEKÚTOROV JUDR. ING. MIROSLAVA PALLERA: