12 októbra, 2017Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb

Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie. Na 152 154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konania súčasne čelí spolu 79 243 fyzických osôb. Po štyri exekúcie má na krku 50 732 ľudí, voči ďalším 35 553 sa vedie po päť exekučných konaní a 26 255 osôb sa musí vysporiadať so šiestimi exekúciami súčasne. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107 141 ľudí. Rekordérom je fyzická osoba so 144 prebiehajúcimi exekučnými konaniami.

Aktuálne údaje čerpala Slovenská komora exekútorov z výstupu Centrálneho registra exekúcií. Ide o všetky konania od začiatku súčasného systému vymáhania súdnych rozhodnutí na Slovensku, teda od roku 1996. Medzi fyzickými osobami sú započítaní aj podnikatelia – živnostníci.

Uvedené čísla dávajú presnejší obraz o stave exekúcií na Slovensku, ako mediálne skloňovaný počet 3,7 milióna exekúcií. Zároveň ukazujú, že pre takmer polovicu ľudí, postihnutých exekúciou, nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale že v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém. Aj v tomto kontexte budú veľmi dôležité rámce pripravovanej exekučnej amnestie, aby nepomohla najmä tým, ktorí tento systém bezostyšne zneužívajú,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekúcií vo všeobecnosti považuje riešenie v podobe exekučnej amnestie za nespravodlivé predovšetkým voči tým, ktorí si poctivo platia všetky svoje záväzky. „Plošná amnestia vyšle veľmi negatívny signál do spoločnosti, že so svojimi záväzkami sa oplatí špekulovať a čakať na iné riešenie, ako niesť zodpovednosť za čestné vyrovnávanie vlastných dlhov. Je pravdepodobné, že ľudia budú v budúcnosti menej obozretní pri preberaní svojich záväzkov a môžu sa spoliehať na to, že štát opäť použije takúto možnosť, čím vyrieši problém za nich a na úkor tých poctivých,“ poznamenal Miroslav Paller.

Komora je presvedčená, že pre všetkých, ktorí sa dostali do dlhovej špirály a nezvládajú splácať svoje dlhy, je najlepším riešením osobný bankrot. „Od 1. apríla tohto roka sa výrazne zmenili podmienky osobného bankrotu, čím sa tento inštitút stal oveľa prístupnejší pre širšie vrstvy problémových dlžníkov. Je však otázne, či práve zmienky o príprave exekučnej amnestie neodrádzajú ľudí, ktorí by inak možnosť osobného bankrotu využili, pretože sa domnievajú, že amnestia bude pre nich výhodnejšia,“ dodal Miroslav Paller.