10 júna, 2021Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu

Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu, vyhlásila Slovenská komora exekútorov pri príležitosti dnešného Svetového dňa súdnych exekútorov.

„Celé roky sme svedkami častokrát nedomyslených zásahov do exekučných pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku robia exekúcie nevymožiteľnejšími. Mnohé politické aktivity v tejto oblasti majú napokon negatívny dopad na vymožiteľnosť práva, ktorá je jedným zo základných atribútov právneho štátu,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Aj v súčasnosti podľa komory opäť ožili iniciatívy na zmenu exekučnej legislatívy a na ďalší

posun rovnováhy v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. „Sledujeme neustále návrhy na ďalšiu takzvanú exekučnú amnestiu či aktuálne na zvyšovanie nepostihnuteľnej čiastky pri exekúcii. Tieto kroky však smerujú proti právam veriteľov, ktorí neraz v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prípadne čakajú na výživné alebo vymáhajú si škodu, spôsobenú trestným činom. Práve tieto sociálne najslabšie skupiny veriteľov môžu byť plánovanými zmenami postihnuté najviac,“ dodal Miroslav Paller.

Zmyslom dnešného Svetového dňa súdnych exekútorov je pripomenúť si ich nezastupiteľné miesto v právnom systéme a ich zásadný prínos pre vymožiteľnosť práva. „Súdni exekútori sú poslednou bodkou spravodlivosti. Bez ich práce by rozhodnutia súdov ostávali nevykonané alebo by boli veritelia odkázaní na iné, možno aj protizákonné formy vymáhania svojich pohľadávok,“ povedal Miroslav Paller.

Svetový deň exekútorov vyhlásila už po štrnásty raz Medzinárodná únia súdnych exekútorov (UIHJ). Združuje 93 členských krajín, vrátane Slovenska. Slovenská komora exekútorov sa zúčastňuje na činnosti tejto organizácie, najviac aktivitami v rámci združenia EURODANUBE, ktoré je stredoeurópskou odnožou UIHJ.

 Od vzniku exekútorského stavu v roku 1995 sa na Slovensku výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva, ktorá sa dovtedy pohybovala len okolo dvoch percent. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 266 súdnych exekútorov, ktorí zamestnávajú vyše 1500 ľudí, väčšinou mladých absolventov vysokých škôl.