18 mája, 2015EXEKÚTORI: Náklady súvisiace s vedením spisu predstavujú 138 eur

Priemerné náklady na založenie a vedenie exekučného spisu u súdneho exekútora predstavujú v tomto roku 138 eur. V prípade, v ktorom napokon dôjde k upusteniu od exekúcie, tvoria náklady na vedenie spisu 48 eur. „Do týchto nákladov sa započítava predovšetkým poštovné, tlač, telekomunikačné náklady, obálky, papier či výdavky na bankové prevody. Treba si uvedomiť, že podľa zákona musí súdny exekútor doručiť oficiálnou cestou príslušné dokumenty na 15 až 30 adries, pričom obsah obálky tvoria v priemere tri, štyri strany dokladov,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

čítať ďalej