10 februára, 2015Konferencia exekútorov zvolí disciplinárnu komisiu

Exekútorské disciplinárne senáty by mali od stredy opäť začať fungovať. Jedenásť členov disciplinárnej komisie totiž zvolí Slovenská komora exekútorov (SKE) na svojej výročnej konferencii na Táľoch.

Činnosť disciplinárnych senátov bola vyše roka paralyzovaná kvôli takzvanej statusovej novele Exekučného poriadku, ktorá platila od 1. novembra 2013. „Už pri prijímaní novely sme varovali, že jej podoba úplne znefunkční právomoci komory v disciplinárnej oblasti. Našťastie, Národná rada SR po roku vyhovela našim požiadavkám na úpravu príslušných ustanovení a od vlaňajšieho decembra zmenila systém kreovania disciplinárnych senátov,“ povedal prezident SKE Miroslav Paller.

Z členov disciplinárnej komisie vzniknú trojčlenné senáty, každý vedený jeho predsedom. „Čistota vlastných radov je pre činnosť exekútorského stavu mimoriadne dôležitá a je v plnom súlade s našimi prioritami spravodlivosti a transparentnosti. Sme radi, že komora môže prevziať zodpovednosť za túto veľmi dôležitú zložku svojej činnosti,“ dodal Paller.

Disciplinárne senáty čaká prerokovanie dvadsiatich návrhov na disciplinárne konanie z roku 2014, z ktorých sedem podalo ministerstvo spravodlivosti, päť prezident komory a dva návrhy dali okresné riaditeľstvá Policajného zboru. Okrem toho sa však budú musieť vysporiadať s 53 prípadmi od roku 2005. Tie už boli v prvostupňovom konaní rozhodnuté, no ministri spravodlivosti roky nevymenúvali odvolaciu disciplinárnu komisiu. Práve toto ministerstvo sa pritom odvolalo v 50 z uvedených 53 prípadov.

„Tento problém by však už mal byť definitívne vyriešený, pretože podľa aktuálneho znenia zákona nebude odvolanie voči prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárneho senátu preskúmané odvolacou komisiou, ale príslušným nezávislým súdom. To by malo konanie výrazne zrýchliť a zlacniť. Očakávam, že nová disciplinárna komisia sa so starými restami i novými prípadmi vysporiada do jedného roka,“ poznamenal Paller.

SKE sa vlani zaoberala aj sťažnosťami, ktoré môžu na činnosť exekútorov podávať fyzické a právnické osoby. Z celkového počtu 990 prijatých sťažností bolo jedenásť uznaných ako opodstatnených a skončili sa návrhmi na disciplinárne konanie, v jednom prípade spojenom z viacerých sťažností. Ďalších trinásť sťažností uznali ako čiastočne opodstatnených a boli vyriešené upozornením príslušných exekútorov. Kontrolnej komisii ostáva vybaviť ešte 88 sťažností.