19 marca, 2019Napriek diskusii o exekučnej amnestii sú dlžníci povinní uhrádzať svoje záväzky v exekúciách

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že dlhodobá politická diskusia o exekučnej amnestii či zastavovaní starých exekúcií ich nijako nezbavuje ich povinností a splácania svojich záväzkov v rámci exekučného konania.

V posledných týždňoch a mesiacoch sa výrazne množia prípady, kedy sa súdni exekútori stretávajú s uvádzaním plánovanej exekučnej amnestie ako s dôvodom nesplácania svojich dlhov zo strany osôb v exekúcii. Exekučná amnestia i zastavovanie starých exekúcií je však stále len v rovine úvah, resp. príprav, a nijakým spôsobom nezbavuje dlžníkov ich povinností,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Komora v tejto súvislosti vníma s veľkým znepokojením aj množiace sa výroky politikov, spochybňujúce súdnych exekútorov ako súčasť justičného systému a dôležitý prvok pri vymožiteľnosti práva. „Politici majú plné právo prichádzať s návrhmi na legislatívne zmeny v ktorejkoľvek oblasti. Považujem však za neprijateľné, aby boli súdni exekútori verejne označovaní za podvodníkov či mafiánov, ako sme tomu boli svedkami napríklad u niektorých kandidátov na prezidenta pred prvým kolom volieb,“ uviedol Miroslav Paller.

Okrem zhoršujúcej sa platobnej disciplíny dlžníkov sa tieto výroky premietajú aj v množiacich sa verbálnych i fyzických útokov na súdnych exekútorov. „Exekútori sa takmer denne stretávajú s nenávistnými prejavmi voči svojim osobám i celému stavu. Výnimkou nie sú ani fyzické útoky, keď napríklad vlani na jeseň na nášho dlhoročného kolegu zaútočili prítomní priamo pri výkone jeho činnosti. Podal však trestné oznámenie a takýmto spôsobom budeme postupovať aj v ďalších prípadoch, kedy sa súdni exekútori stanú terčom slovných či fyzických útokov,“ uzavrel Miroslav Paller.