16 mája, 2016Návrh opozície na úpravu odmien a náhrad súdnych exekútorov je politickým populizmom

Návrh opozičných strán SaS a OĽaNO na úpravu odmien a náhrad súdnych exekútorov je podľa Slovenskej komory exekútorov politickým populizmom a znamenal by zánik množstva exekútorských úradov.

„Pravidlo, aby takzvaná odmena súdneho exekútora nemohla presiahnuť výšku pohľadávky bez príslušenstva, určite dobre znie ušiam neinformovaných voličov. Treba si však uvedomiť, že súdny exekútor nedostáva od štátu žiaden plat, z ekonomického pohľadu je de facto súkromným podnikateľom a jeho takzvaná odmena slúži na financovanie chodu celého exekútorského úradu. Zo zákonom určenej odmeny musí exekútor uhradiť mzdy, odvody a povinné poistenie zamestnancov, nájomné na priestory, kancelárske či telekomunikačné výdavky i čiastky na povinné dlhoročné archivovanie spisov,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Priemerné náklady na vedenie exekúcie v hotových výdavkoch, bez ohľadu na výšku vymáhanej sumy, sa vlani pohybovali okolo 158 eur. „Je preto logické, že pri všetkých exekúciách na nižšiu vymáhanú sumu pôjde exekútor do straty, ktorú bude musieť uhradiť z vlastného vrecka. Nehovoriac o tom, že ak sa pohľadávku nepodarí vymôcť, odmena exekútora je nula. Exekútor pritom zo zákona nemôže odmietnuť žiaden návrh veriteľa a nesmie ani vykonávať žiadnu inú činnosť,“ upozornil Miroslav Paller.

Komora pripomína, že súdni exekútori patria k významným zamestnávateľom v Slovenskej republike a na svojich úradoch zamestnávajú približne 1500 ľudí, prevažne vysokoškolsky vzdelaných. „Zánik množstva exekútorských úradov, najmä v regiónoch mimo veľkých miest, by týchto ľudí priviedol na úrady práce,“ poznamenal Miroslav Paller.

Problematiku vedenia exekúcie, ako aj odmeňovania exekútorov a náhradu nákladov chce komora riešiť v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. „Po úvodných rokovaniach s novým vedením rezortu je zrejmé, že si všetci uvedomujeme potrebu zmien v exekučnej legislatíve a sme pripravení ich vo vzájomnej spolupráci konštruktívne riešiť. Odmeňovanie exekútorov je pritom len jednou z čiastkových otázok celého súboru zmien, ktorý si doba žiada a ktoré je potrebné riešiť komplexne,“ uzavrel Miroslav Paller.