23 januára, 2015O exekúcii sa občania dozvedia z centrálneho registra

Živnostníčku Danu z Bratislavy prekvapila správa, že má na krku exekúciu. Zdravotná poisťovňa od nej cez exekútora vymáhala dlh, ktorý mal vzniknúť ešte pred dvoma rokmi. O tom, že jej prípad rieši exekútor z Košíc, sa dozvedela náhodou. Zaskočená zostala preto, že o podlžnostiach ju poisťovňa neinformovala.

Takýchto prípadov sa každý mesiac stanú stovky. Budúci rok by sa to malo zmeniť. O tom, či občanovi hrozí exekúcia, sa bude môcť od júla roku 2016 presvedčiť sám.

Začne totiž fungovať Centrálny register exekúcií, v ktorom si ľudia budú môcť nájsť údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Slovenská komora exekútorov hovorí, že občania sa tým vyhnú prekvapeniam. Register im ukáže, či nie je proti nim vedená exekúcia a podnikatelia si budú môcť preveriť svojho potenciálneho obchodného partnera.

Register už začali napĺňať konkrétnymi záznamami. „Od 1. januára majú súdni exekútori povinnosť do siedmich dní zapísať do registra novú exekúciu, alebo aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neskončenej exekúcie. Do 14 dní je zároveň exekútor povinný vymazať všetky údaje z registra v tých prípadoch, ktoré boli právoplatne skončené,“ upozornil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Postupne sa do registra bude dopĺňať aj celá databáza neskončených prípadov, až od vzniku exekútorských úradov v roku 1995.

Verejné orgány už teraz môžu požiadať o prístup do registra. Verejnosti však bude prístupný od júla 2016. Vtedy už bude databáza kompletná. Občania si potom v registri nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku.

Vznik Centrálneho registra exekúcií schválil parlament.