13 apríla, 2018Občania minulý rok podali Slovenskej komore exekútorov 702 sťažností na činnosť súdnych exekútorov, opodstatnená z nich však bola iba jedna

Občania minulý rok podali Slovenskej komore exekútorov 702 sťažností na činnosť súdnych exekútorov. Opodstatnená z nich však bola iba jedna, ktorá sa skončila návrhom na disciplinárne konanie príslušného exekútora. Jedenásť ďalších bolo čiastočne opodstatnených a komora ich vyriešila formou upozornenia.

V porovnaní s vlaňajškom klesol počet sťažností občanov o 84. Počet opodstatnených sťažností sa znížil o sedemnásť.

Občania sa častokrát sťažujú na konanie súdneho exekútora, ktoré však je v súlade so zákonom. „Ide napríklad o sťažnosti voči vykonaniu exekúcie viacerými spôsobmi súčasne, napríklad zrážkou zo mzdy i predajom hnuteľných vecí. Ďalší typický príklad neopodstatnenej sťažnosti sa týka zablokovaniu účtu ešte pred doručením oznámenia o začatí exekúcie. Je to však zaisťovací úkon pre veriteľa a v prípade uhradenia pohľadávky a príslušenstva bude mať dlžník účet opäť odblokovaný,“ vysvetľuje hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

Ak sa už občan dostane do exekúcie, najdôležitejšie je snažiť sa svoj problém čím skôr vyriešiť a pohľadávku uhradiť. „Dlhodobo apelujeme na ľudí, aby si preberali písomnosti a komunikovali so súdnym exekútorom. Včasným uhradením svojho dlhu sa môžu vyhnúť ďalším nákladom. Napríklad pri zaplatení do 14 dní môžu ušetriť až polovicu odmeny súdneho exekútora,“ dodala Stanislava Kolesárová.

Sťažnosti občanov na súdnych exekútorov posudzuje  podľa zákona komora. Odvolacím orgánom je ministerstvo spravodlivosti.