1 júla, 2022Od 1. júla 2022 ostane občanom v exekúcii viac

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že od 1. júla sa zvyšuje nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá im musí ostať na vlastnú spotrebu. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 218,06 eura na 234,42 eura.

Nepostihnuteľná čiastka pri exekúcii je od 1. januára 2022 vo výške 140 percent životného minima pri takzvaných neprednostných pohľadávkach, čo sú napríklad splátky úverov. Občanovi v exekúcii tak na jeho osobnú spotrebu musí ostať minimálne 328,18 eura.

„Okrem tejto sumy má dlžník nárok aj na ďalších 25 percent z nej na každú vyživovanú osobu. Ak teda napríklad vyživuje manželku a dve deti, musí takejto rodine od 1. júla pri neprednostnej pohľadávke ostať na osobnú spotrebu minimálne 574,32 eura,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Pri takzvaných prednostných pohľadávkach, ako napríklad výživné, náhrady škôd spôsobených trestnými činmi či platby Sociálnej a zdravotným poisťovniam, ostáva občanovi v exekúcii 100 percent životného minima, teda 234,42 eura. „Ak takýto človek vyživuje manželku a dve deti, musí im ostať na živobytie minimálne 410,24 eura,“ konštatovala Stanislava Kolesárová.

Táto suma však nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. „Ostávajúca čiastka až do sumy 984,54 eura sa delí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných pohľadávkach idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi,“ vysvetlila Stanislava Kolesárová. Čiastka prevyšujúca 984,54 eura ide celá na splácanie exekúcie.

Slovenská komora exekútorov absolútne rešpektuje rast životného minima v súčasnej mimoriadnej ťažkej dobe. „Rozumieme potrebe pomôcť ľuďom v sociálne extrémne náročnej situácii. Zároveň je však našou povinnosťou konštatovať, že zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky pri exekúcií opäť zníži splátky dlžníkov a predĺži splácanie ich dlhu. Priamym postihnutým sú v tomto prípade veritelia, ktorí takisto môžu predstavovať sociálne ohrozené skupiny občanov – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze. Preto Slovenská komora exekútorov pri každom jednom opatrení v prospech dlžníka upozorňuje na potrebu rovnováhy práv dlžníkov a veriteľov a konštatuje, že tieto opatrenia majú priamy dopad na zníženie vymožiteľnosti práva na Slovensku,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.