1 júla, 2021Od 1. júla ostane dlžníkom v exekúcii viac

Slovenská komora exekútorov upozorňuje občanov v exekúcii, že od 1. júla sa zvyšuje takzvaná nezraziteľná suma pri exekúcií, ktorá im musí ostať. Vychádza totiž zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo z 214,82 eura na 218,06 eura.

„Občanovi v exekúcii musí na jeho osobnú potrebu ostať suma životného minima. Táto suma sa zvyšuje o ďalších 25 percent životného minima na každú vyživovanú osobu, teda aj na manželka či manželku a deti. Rodine s dvoma deťmi tak od 1. júla musí ostať na vlastnú spotrebu minimálne 381,6 eura. Je to zvýšenie doterajšej sumy o 5,7 eura,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Životné minimum však nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. „Ostávajúca čiastka až do sumy jedenapolnásobku životného minima, teda 327,09 eura, sa delí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach, ako napríklad splátky úverov, ide na splácanie exekúcie jedna tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných pohľadávkach, ako napríklad výživné, náhrady škôd spôsobených trestnými činmi či platby Sociálnej a zdravotným poisťovniam, idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi,“ vysvetlila Stanislava Kolesárová. Čiastka prevyšujúca jedenapolnásobok životného minima ide celá na splácanie exekúcie.

„Ak dlžník, zarábajúci minimálnu mzdu, vyživuje napríklad manželku a dve deti, na splácanie neprednostných pohľadávok odvedie mesačne čiastku 34 eur. Ak zarába mesačne 1000 eur v hrubom, odvedie 148 eur,“ ilustrovala hovorkyňa exekútorskej komory.