4 januára, 2022Počet exekúcií fyzických osôb sa na Slovensku vlani prudko znížil

Počet exekúcií fyzických osôb sa na Slovensku vlani prudko znížil. Kým v roku 2020 čelilo exekúciám 976 506 fyzických osôb – nepodnikateľov, na konci minulého roka to bolo už len 419 910 ľudí. Z nich 180 376 sa vysporiadava s jednou exekúciou. Dve exekúcie má na krku 78 763 fyzických osôb, trom exekúciám čelí  45 320 ľudí.  Rekordérom je fyzická osoba so 78 prebiehajúcimi exekučnými konaniami.

Zásadne sa znížil aj počet fyzických osôb – podnikateľov, ktorí musia riešiť exekúciu. Kým v roku 2020 ich bolo 275 383, na konci minulého roka ich ostalo 89 239. Počet právnických osôb v exekúcií klesol z niekdajších 131 821 na aktuálnych 111 536 prípadov.

„Táto štatistika dáva na pravú mieru obraz o stave exekúcií na Slovensku. Politici pri svojich populistických zmenách exekučnej legislatívy často šermujú údajnými miliónmi obetí exekúcií, hoci tieto čísla sú dávno minulosťou. Desaťtisíce dlžníkov pritom stále majú na konte päť a viac exekúcií, teda veľmi pravdepodobne o ľudí, ktorí v exekučnej schéme fungujú ako v prirodzenom prostredí,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Zásadný pokles v štatistikách je podľa neho spôsobený zákonom o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorým sa zastavilo množstvo starých a nevymožiteľných exekúcií. „Dnes preto nevidíme žiaden dôvod na ďalšie radikálne zmeny v exekučnej legislatíve, ktoré by opäť mali zvýhodňovať dlžníkov a znevýhodňovať ľudí, poctivo splácajúcich svoje záväzky,“ zdôraznil Miroslav Paller.