1 mája, 2017Počet nových exekúcií klesol vlani o takmer 60-tisíc

Počet nových exekúcií na Slovensku vlani klesol o takmer 60-tisíc. Slovenská komora exekútorov zaznamenala 453 870 nových exekúcií, kým v roku 2015 to bolo 512 855 prípadov. Pred troma rokmi bol počet nových exekúcií ešte vyšší, až 527 071.

„V posledných rokoch prešli v exekučnej legislatíve viaceré zákonné zmeny, ktoré posunuli rovnováhu v prospech dlžníkov na úkor veriteľov. Je preto možné, že čoraz viac veriteľov rezignuje na možnosť vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekúcií a aj z toho dôvodu sa môžu uchýliť k iným, častokrát aj  k nezákonným spôsobom vymáhania svojich pohľadávok,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Vlani bolo ukončených 62 276 exekučných konaní. Neukončených konaní tak ostalo po vlaňajšku 391 594. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti Slovenskej komory exekútorov a súdnych exekútorov za rok 2016, ktorú zo zákona do 30. apríla predkladá komora ministerstvu spravodlivosti.

Na Slovensku vlani pôsobilo 323 súdnych exekútorov. Počas roka zaniklo sedem exekútorských úradov, pričom nikto nový nebol vymenovaný za súdneho exekútora. Do zoznamu exekútorských koncipientov bolo zapísaných 43 osôb, vyškrtnutých ich bolo 23. Celkový počet exekútorských koncipientov je tak 402.