19 mája, 2017Prezident SKE: Novela exekučného poriadku opäť posilnila práva dlžníkov

Novela Exekučného poriadku, účinná od 1. apríla 2017, opäť posilnila práva dlžníkov na úkor veriteľov, vyhlásil prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller v diskusnej relácii Rádia Aktual, venovanej problematike exekúcií.

Novela zároveň zaviedla úplne nové pravidlá, ako napríklad náhodné elektronické prideľovanie exekúcií či existenciu jedného exekučného súdu v Banskej Bystrici. Na celkové hodnotenie je podľa Miroslava Pallera ešte priskoro, dá sa však zatiaľ konštatovať, že systém funguje a nevykazuje zásadné prekážky. Prípadné nedostatky je pripravená komora operatívne riešiť v úzkej súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR.

SKE si podľa jej prezidenta uvedomuje, že vysoký počet exekúcií je problémom. „Tieto exekúcie neležia len na súdoch, ale aj u súdnych exekútorov a v mnohých prípadoch predstavujú administratívnu záťaž, keďže ich vymoženie je vysoko nepravdepodobné,“ povedal Miroslav Paller. Pripomenul však, že v posledných troch rokoch počet nových exekúcií klesá, čo môže byť spôsobené aj tým, že vďaka neustálemu rastu práv dlžníkov na úkor práv veriteľov si veritelia hľadajú iné, možno aj pokútne cesty na vymoženie svojich pohľadávok.

 

Celú reláciu si môžete vypočuť tu:

Rádio AKTUAL, diskusia so Zuzanou Martinákovou 18. mája 2017, prvá časť:

 

 

Rádio AKTUAL, diskusia so Zuzanou Martinákovou 18. mája 2017, druhá časť:

 

 

Rádio AKTUAL, diskusia so Zuzanou Martinákovou 18. mája 2017, tretia časť: