7 apríla, 2022Prezident Slovenskej komory exekútorov bol hosťom na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska

Prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller sa 7. apríla 2022 zúčastnil ako hosť na Hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska na Štrbskom Plese. Vo svojom príhovore vyzdvihol, že sudcovia i súdni exekútori stoja na spoločne na strane spravodlivosti a ich spoločným cieľom musí byť efektívna justícia a vyššia vymožiteľnosť práva.

Právny štát na Slovensku sa nikdy nepodarí dosiahnuť len jednej zložke právneho systému. Je na to nevyhnutná koordinácia, vzájomné pochopenie a spoločný pokrok vo všetkých oblastiach justície,“ uviedol Miroslav Paller.

Prezident komory pripomenul, že v dnešných pohnutých časoch sa veľa diskutuje o nezávislosti a objektivite jednotlivých zložiek slovenského justičného systému. „Veľmi dobre pritom vieme, že hoci sa v každej rodine nájdu čierne ovce, naprostá väčšina sudcov aj súdnych exekútorov sa vo svojej práci snaží držať zákonov aj etických noriem. Verím, že spoločne budeme verejnosť čoraz úspešnejšie presviedčať o tom, že je naším spoločným a prvoradým princípom pôsobiť výlučne na základe zákona a morálnych hodnôt,“ dodal Miroslav Paller.