29 apríla, 2022Prezidentom Slovenskej komory exekútorov sa po štvrtý raz stal Miroslav Paller

Prezidentom Slovenskej komory exekútorov sa po štvrtý raz stal Miroslav Paller. Rozhodlo o tom prezídium komory na svojom zasadnutí 28. apríla v Ružomberku. Nových členov prezídia predtým zvolila XXVI. Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory, ktorá je stavovskou organizáciou slovenských súdnych exekútorov.

Prezídium vo funkcii potvrdilo aj viceprezidenta Branislava Plška. Z deviatich zvolených členov prezídia sú traja noví, ostatní pokračujú v doterajšej funkcii.

Prioritami staronového prezidenta je zlepšenie vymožiteľnosti práva, rozšírenie kompetencií súdnych exekútorov a zabezpečenie podmienok pre ekonomické prežitie exekútorských úradov.

„Pre zlepšenie vymožiteľnosti práva je mimoriadne dôležité zastaviť trend z posledných rokov, kedy všetky kroky v exekučnej legislatíve boli jednostranne zamerané v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Dnešná náročná doba môže veľmi ľahko spôsobiť, že najmä zo sociálne slabých skupín veriteľov sa razom stanú nové skupiny dlžníkov, pretože sa nebudú vedieť domôcť svojich súdom uznaných pohľadávok,“ upozornil Miroslav Paller.

Rozšírenie kompetencií súdnych exekútorov je podľa neho nevyhnutné, keďže klesajúci počet exekúcií je celosvetovým trendom. „Z odporúčaním medzinárodných organizácií jasne vyplýva, že vymáhanie pohľadávok sa má sústrediť v rukách jedného orgánu verejnej moci. Na Slovensku ideme opačným trendom, kedy sa rozširuje vymáhanie organizáciami, ktoré ani zďaleka nedisponujú takými zákonnými kompetenciami ako súdni exekútori a ich činnosť nie je pod dohľadom súdu,“ zdôraznil Miroslav Paller.

Za svoju povinnosť považuje aj spravodlivé odmeňovanie súdnych exekútorov za vykonanú prácu. „Vyhláška o odmeňovaní exekútorov je stará presne päť rokov a nijako sa neupravila. V dnešnej dobe výrazného zdražovania však prudko rastú náklady exekútorov na ich prácu a chod exekútorských úradov, v niektorých položkách o desiatky, ba stovky percent. Preto je nevyhnutné, aby sa zreálnila aj odmena za odvedenú prácu,“ dodal Miroslav Paller.

JUDr. Ing. Miroslav Paller je súdnym exekútorom od roku 2000 a prvým v histórii, ktorý trikrát po sebe obhájil mandát prezidenta komory. Už vo svojom prvom funkčnom období zaviedol program Bližšie k ľuďom, ktorého hlavnými atribútmi sú spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť pri činnosti súdnych exekútorov. Najznámejšou súčasťou programu je zavedenie bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii, ktorá za vyše osem rokov činnosti pomohla už desaťtisícom ľudí.

Slovenská komora exekútorov je zákonom zriadená samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Konferencia exekútorov je najvyšším orgánom komory, stretáva sa spravidla raz ročne a každé tri roky volí členov prezídia ako výkonného orgánu. Prezídium potom rozhoduje o prezidentovi a viceprezidentovi.