29 apríla, 2019Prezidentom Slovenskej komory exekútorov sa po tretí raz stal Miroslav Paller

Prezidentom Slovenskej komory exekútorov sa po tretí raz stal Miroslav Paller. Rozhodlo o tom nové prezídium komory na svojom prvom zasadnutí vo Vyhniach. Nových členov prezídia dnes zvolila XXIII. Konferencia exekútorov ako najvyšší orgán komory, ktorá je stavovskou organizáciou slovenských súdnych exekútorov.

Prezídium vo funkcii potvrdilo aj viceprezidenta Branislava Plška. Z deviatich zvolených členov prezídia sú štyria noví, ostatní pokračujú v doterajšej funkcii.

Prioritami staronového prezidenta je dosiahnutie zásadných zmien vo vládou schválenom  návrhu zákona o zastavení starých exekúcií a hľadanie nových možností pôsobenia súdnych exekútorov okrem vymáhania pohľadávok. „Klesajúci počet exekúcií je celosvetovým trendom, preto musia súdni exekútori hľadať iné možnosti svojej činnosti,“ uviedol Miroslav Paller. Okrem týchto priorít chce spraviť všetko pre súdržnosť a jednotu exekútorského stavu.

JUDr. Ing. Miroslav Paller je súdnym exekútorom od roku 2000 a prvým v histórii, ktorý dvakrát po sebe obhájil mandát prezidenta komory. Vo svojom prvom funkčnom období , zaviedol program Bližšie k ľuďom, ktorého hlavnými atribútmi sú spravodlivosť, transparentnosť a ústretovosť pri činnosti súdnych exekútorov. Najznámejšou súčasťou programu je zavedenie bezplatnej poradne pre občanov v exekúcii, ktorá za vyše päť rokov činnosti pomohla už tisícom ľudí.

Slovenská komora exekútorov je zákonom zriadená samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých exekútorov a vedie ich zoznam. Konferencia exekútorov je najvyšším orgánom komory, stretáva sa spravidla raz ročne a každé tri roky volí členov prezídia ako výkonného orgánu. Prezídium potom rozhoduje o prezidentovi a viceprezidentovi.