3 novembra, 2019Prudko vzrástol počet ľudí, ktorí využili bezplatnú poradňu pre občanov v exekúcii. Prekročil už 20-tisíc osôb

Po prijatí zákona o zastavení niektorých exekúcií prudko vzrástol počet ľudí, ktorí sa osobne alebo telefonicky obrátili na bezplatnú poradňu pre občanov v exekúcií. Poradňu už siedmy rok prevádzkuje Slovenská komora exekútorov v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom.

„Na konci októbra prekročil počet žiadateľov o radu počet 20-tisíc osôb. Osobne sa do sídla komory prišlo poradiť 1721 ľudí, ďalších 18 437 konzultovalo svoje problémy prostredníctvom e-mailu. Po približne konštantnom náraste záujemcov v uplynulých rokoch prudko vzrástol počet občanov, ktorí sa o svoju situáciu začali zaujímať po spustení diskusie o takzvanej exekučnej amnestii, no najmä po júnovom schválení zákona o zastavení niektorých exekúcií v Národnej rade Slovenskej republiky,“ informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Kým v prvých piatich rokoch rástol počet záujemcov o bezplatnú radu približne kontinuálne  a na piate výročie poradne v septembri minulého roka ich evidovala komora takmer 9000, za ostatné mesiace sa tento počet rapídne zvýšil. „Už počas diskusie o takzvanej exekučnej amnestii sa začalo ozývať množstvo dovtedy platiacich dlžníkov, či majú v splátkach svojich záväzkov pokračovať, keďže politici ohlasujú exekučnú amnestiu. Po júnovom schválení zákona o zastavení niektorých exekúcií sa zasa ľudia zaujímajú najmä o to, či zastavením ich exekúcie od 1. januára 2019 zaniknú aj ich dlhy,“ vysvetlila Stanislava Kolesárová.

Komora preto opätovne upozorňuje občanov, že zákon o zastavení niektorých exekúcií žiadne dlhy neruší. Zastavuje exekúcie staršie ako päť rokov, v ktorých sa za posledných 18 mesiacov nepodarilo vymôcť viac ako 15 eur. Dlh však občanovi ostáva a jeho veriteľ sa môže rozhodnúť pre opätovné podanie exekúcie. Mnohí veľkí veritelia pritom už avizovali, že hromadne pristúpia práve k takémuto riešeniu.

„Opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie bude pre dlžníka znamenať len ďalšie zvýšenie jeho nákladov. Bude totiž musieť uhradiť poplatok 35 eur za zastavenie predchádzajúcej exekúcie, súdny poplatok 16,50 za opätovné podanie návrhu zo strany veriteľa i nové trovy exekútora. Preto by všetci dlžníci urobili vo svojom vlastnom záujme najlepšie, aby svoje záväzky čím skôr uhradili,“ uviedla Stanislava Kolesárová.

Do začatia diskusií o exekučnej amnestii sa otázky ľudí v exekúcií sústredili najmä na praktické problémy spojené s ich exekúciou. Zaujímali ich najmä možnosti právnej ochrany v exekúcií, konzultovali zákonnosť postupu príslušného exekútora alebo sa informovali o možnostiach splátkových kalendárov. „Vždy sme zdôrazňovali, že kľúčovou otázkou je komunikovať so súdnym exekútorom a spoločne hľadať riešenie. V žiadnom prípade dlžníkovi nepomôže zatajovanie sa či nepreberanie pošty, naopak, akékoľvek predlžovanie ich prípadu pre nich vždy znamená aj vyššie náklady,“ upozornila Stanislava Kolesárová.

Komora viac ako šesť rokov existencie poradne hodnotí výrazne pozitívne. „Som veľmi rád, že poradňa plní svoj účel i naše očakávania a neustále pomáha ľuďom v exekúcii čo najrýchlejšie a najefektívnejšie sa vysporiadať so svojou zložitou životnou situáciou,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller. Bezplatnú poradňu pre občanov v exekúcií spustila Slovenská komora exekútorov v septembri 2013 v rámci svojho programu Bližšie k ľuďom. Základnými piliermi tohto programu sú transparentnosť, ústretovosť a spravodlivosť. Okrem bezplatnej poradne uskutočnila komora počas šiestich rokov množstvo edukačných podujatí, prednášok a školení. Pravidelne upozorňuje občanov na riziká zadlžovania sa. Modelové prípady z poradne nájdu občania aj na webovej stránke komory www.ske.sk, spoločne s konkrétnymi radami, ako sa dostať z exekúcie čo najmenej zaťažujúcim spôsobom