12 júna, 2021SKE: Nielen dlžníci, ale aj veritelia majú právo na slušný život

Slovenská komora exekútorov varuje pred ďalším posunom rovnováhy v exekučnej legislatíve v prospech dlžníkov a v neprospech veriteľov. Zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky na exekúciu, ktoré tento týždeň avizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, môže vážne ohroziť sociálne najslabšie skupiny veriteľov a znížiť schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky.

„Sme presvedčení, že nielen dlžníci, ale aj veritelia majú právo na slušný život. V mnohých prípadoch ide o sociálne veľmi slabé skupiny ľudí – mamičky čakajúce na výživné, obete trestných činov, domáhajúce sa náhrady škôd, či dôchodcov, ktorí v dobrej viere požičali niekomu peniaze. Tieto skupiny ľudí sa vďaka ďalšiemu opatreniu vlády v prospech dlžníkov dostanú k svojim peniazom neskôr, prípadne ich za dlžníkov v niektorých prípadoch bude musieť uhradiť štát,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje podľa ministerkiných slov riešenie, pri ktorom by sa progresívne zvyšovala takzvaná nepostihnuteľná čiastka mzdy pri exekúcií so stúpajúcim príjmom. Toto opatrenie má vraj motivovať dlžníkov, aby si hľadali prácu s vyšším príjmom, pričom by všetky ich zarobené peniaze navyše nešli iba na splácanie exekúcie.

„Vláda síce avizuje sociálny prístup, ktorému rozumieme, no zvolené riešenie nepomôže najslabším, ale naopak, najlepšie zarábajúcim dlžníkom. Tým bude s vyšším príjmom narastať suma, ktorá ostane pre ich potreby. Sme však presvedčení, že ústrednou motiváciou pre občana v exekúcií by malo byť čím rýchlejšie, a teda aj lacnejšie splnenie svojich záväzkov,“ upozornil Miroslav Paller.

Exekučný postih do života dlžníkov nie je taký drastický, ako ho neraz neoprávnene vykresľujú médiá. „Ak dlžník, zarábajúci minimálnu mzdu, vyživuje manželku a dve deti, na splácanie dlhov napríklad nebankovým spoločnostiam odvedie mesačne čiastku 35 eur. Ak zarába mesačne 1000 eur v hrubom, odvedie 157 eur,“ ilustroval prezident exekútorskej komory.

Slovenská komora exekútorov prichádza s vlastným kompromisným riešením, ktoré na jednej strane zvýši ochranu dlžníkov, no nezasiahne výrazne do ich schopnosti a rýchlosti splácania svojich záväzkov. „Navrhujeme, aby sa zvýšila suma, nad ktorú sa dnes vykonáva exekučná zrážka bez obmedzenia, a to zo 150 na 200 percent životného minima. Toto je suma, ktorá podlieha takzvanému tretinovému modelu – jej tretina ide na neprednostné pohľadávky, tretina na prednostné pohľadávky ako napríklad výživné, úhrada škôd obetiam trestných činov či dlhy voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam, a tretina ostáva dlžníkovi. Nad túto sumu zárobku platí dlžník všetky ostávajúce prostriedky na exekúciu,“ vysvetlil Miroslav Paller.

Komora navrhuje aj to, aby sa zarábajúci manžel či manželka dlžníka prestal považovať za vyživovanú osobu. „Na základe zásad bezpodielového vlastníctva manželov by sa mal manžel či manželka svojím príjmom podieľať na splácaní partnerových dlhov. Dnes sa to tak nedeje, naopak – manžel či manželka ako vyživovaná osoba zvyšujú nepostihnuteľnú časť exekúcie, takže na jej splácanie ostáva menej peňazí. Preto považujeme za spravodlivé, aby sa zarábajúci manžel či manželka vyňal z vyživovaných osôb, keďže jeho príjmy reálne dvíhajú príjmy celej rodiny,“ dodal Miroslav Paller.

Prezident komory je prekvapený, že jej členovia zatiaľ neboli oslovením v rámci avizovanej pracovnej skupiny, ktorá sa mala zaoberať touto exekučnou úpravou. „Preto touto cestou predkladáme naše návrhy, aby sme sa konkrétnymi riešeniami zapojili do pripomienkového konania legislatívneho zámeru ministerstva spravodlivosti,“ uzavrel Miroslav Paller.