9 októbra, 2020Slovenská komora exekútorov navrhla do funkcie generálneho prokurátora Jozefa Čentéša

Slovenská komora exekútorov navrhla do funkcie generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Rozhodlo o tom prezídium komory.

„Sme presvedčení, že na čele generálnej prokuratúry by mal stáť prokurátor. Profesora Čentéša vnímame ako nespochybniteľnú morálnu a profesionálnu autoritu. Jeho dlhoročný spoľahlivý výkon funkcie prokurátora, ale aj jeho niekdajšie zvolenie do funkcie generálneho prokurátora v parlamente sú pre nás predpokladmi, že na túto mimoriadne dôležitú funkciu má dostatočné dispozície a je pripravený zastať ju čestne, odborne a poctivo,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Slovenská komora exekútorov ako jediná stavovská organizácia súdnych exekútorov na Slovensku je jedným zo subjektov, ktoré zo zákona majú právo predkladať návrhy na obsadenie viacerých ústavných funkcií, vrátane generálneho prokurátora.

Komora túto právomoc úspešne využila aj v minulosti pri voľbe sudcov ústavného súdu. Národnej rade Slovenskej republiky vlani predložila návrhy na zvolenie Petra Molnára, Ladislava Duditša a Ľuboša Szigetiho, ktorí sa po získaní dôvery poslancov i prezidentky stali sudcami Ústavného súdu.