10 októbra, 2019Slovenská komora exekútorov oceňuje uzavretie procesu výberu sudcov Ústavného súdu, uspeli traja jej nominanti

Slovenská komora exekútorov oceňuje uzavretie procesu výberu sudcov Ústavného súdu. V deviatke nových sudcov, vymenovaných tohto roku, sú traja nominanti komory.

„Ústavný súd vnímame ako kľúčový prvok slovenského právneho systému, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj súdni exekútori. Oceňujeme, že sa konečne podarilo skompletizovať zloženie Ústavného súdu, ktorý si tak môže plniť všetky svoje úlohy,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Medzi deviatimi novými sudcami, vymenovanými tohto roku prezidentom Andrejom Kiskom a prezidentkou Zuzanou Čaputovou, sú traja nominanti komory – Peter Molnár, Ladislav Duditš a Ľuboš Szigeti, ktorý od apríla tohto roka pôsobí aj vo funkcii podpredsedu Ústavného súdu. Medzi kandidátmi, zvolenými Národnou radou Slovenskej republiky, bol aj štvrtý nominant komory Marek Tomašovič.

„Slovenská komora exekútorov pristúpila k procesu výberu sudcov Ústavného súdu s maximálnou zodpovednosťou. Vlani v novembri nás spolu so zástupcami iných právnických profesií prijal vtedajší prezident Kiska a apeloval na čo najkvalitnejšiu ponuku uchádzačov o posty sudcov Ústavného súdu. Výber poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a následne prezidenta i prezidentky vnímame ako potvrdenie toho, že sme ponúkli kvalitných kandidátov z hľadiska odbornej zdatnosti i morálnej spôsobilosti. Verím, že všetci noví sudcovia, vrátane troch nominantov, komory budú prínosom pre budovanie právneho štátu,“ uzavrel Miroslav Paller.